sendo

Bạch ngọc lão hổ - Hồi 10 (hết)

Bạch ngọc lão hổ - Hồi 10 (hết)

Hậu ký

Ngày đăng: 15-02-2012
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 98602 lượt xem

ton

Cố sự “Bạch Ngọc Lão Hổ” này viết về xung đột trong nội tâm, xung đột giữa tình cảm và trách nhiệm, và xung đột giữa tình cảm và thù hận của một người.
Tôi nghĩ biến hóa của tình tiết cố sự có lúc phải tận, chỉ có xung đột tình cảm mới vĩnh viễn có thể kích động nhân tâm.
Trong cố sự này chủ yếu viết về con người Triệu Vô Kỵ.
Hiện tại xung đột nội tâm của Triệu Vô Kỵ đã thắt lại thành một mắc gút, một mắc gút chết chóc.
Cho nên cố sự này cũng nên coi như đã kết thúc.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước