bitis

Lộc đỉnh ký - Hồi 003

Lộc đỉnh ký - Hồi 003

BA HẢO HÁN ĐẠI CHIẾN QUAN BINH

Ngày đăng: 09-05-2012
Tổng cộng 248 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1601173 lượt xem

shopee

Mao Thập Bát đáp :
-Ngô huynh cùng Vương huynh ! Coi hai vị đều có vẽ tráng kiện lắm .
Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh hơn trống làng . Gã vừa đút nữa chiếc bánh bao vào miệng , quên cả nhai nuốt , ngoãnh đầu nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy trên đường lớn có hai người đang rảo bước đi tới .
Hai người đi có vẽ ung dung không lật đật mà so với người thường ra sức chạy còn lẹ hơn nhiều . Chỉ trong khoảnh khắc đã tới trước mặt . Một người đã già , chòm râu bạc chùng xuống trước ngực , nhưng nét mặt sung túc thịt là thịt , chưa có một vết dăn deo , nước da hồng hào , coi chẳng khác thằng nhỏ 15,16 tuổi . Còn người nữa vào hạng trung niên cở 40 tuổi . Người này thấp lùn mà béo chụt , Ðầu hói nhẳn thín như trứng gà bóc võ .
Mao Thập Bát chấp tay nói :
-Hai chân tiểu đệ cử động khó khăn không thể đứng lên thi lễ được .
Lão đầu hói nhíu cặp chân mày . Còn lão già cười hỏi :
-Mao huynh hà tất phải khách sáo ?
Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ :
-Mao đại ca là người thật thà quá , chân y bị thương sao lại nói cho người ta biết .
Mao Thập Bát nói :
-Ở đây có rượu thịt , mời hai vị sơi một chút nhé ?
-Lão già đáp :
-Như vậy thật quấy quả Mao huynh quá !
-Lão nói rồi ngồi xuống bên Mao Thập Bát đón lấy bình rượu .
Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng :
-Té ra hai vị này là bạn hữu của Mao đại ca , chớ không phải đến đánh nhau . Nếu vậy thì thật là hay . Ðại ca được thêm hai viện thủ thì lát nữa địch nhân có đến , tất họ rút đao trợ chiến . Nhưng hai người này lại không đeo binh khí , chẳng hiểu họ có biết võ công hay không ?
Lão già cầm bình rượu kề vào miệng toan uống , thì người hói đầu vội nói :
-Ngô đại ca ! Ðại ca không nên uống .
Thanh âm hắn rất vang dội làm chấn động màng tai , khiến cho Vi Tiểu Bảo phát sợ lùi lại một bước .
Lão già chưng hững , rồi lại cười ha hã nói :
-Thập Bát huynh là tay hão hán cương trực , chẳng lẻ còn bỏ thuốc độc vào trong rượu ?
Dứt lời , lão nâng bình rượu lên mà ốc ừng ực . Ðoạn lão đưa bình rượu cho người hói đầu nói :
-Ông bạn mà không uống rượu này là thất lễ với bằng hữu .
Người hói đầu lộ vẽ ngần ngừ , nhưng dường như hắn kính sợ lão già , không dám trái ý . Hắn đón lấy bình rượu vừa kê vào miệng thì Mao Thập Bát lại nói :
-Rượu còn ít lắm . Vương huynh đã không thích uống thì dành cho tiểu đệ .
Ðoạn hắn dốc bình rượu nốc ừng ực liền hai hơi .
Người hói đầu thẹn đỏ mặt lên . Hắn ngồi xuống bốc miếng thịt bò ăn .
Mao Thập Bát nói :
-Tiểu đệ xin giới thiệu cùng hai vị một người bạn tốt .
Hắn trỏ vào lão già nói :
-Vị này là Ngô lão gia , ngoại hiệu là Ðại Bàng . Người giang hồ kêu bằng Ma Vân Thủ . Môn quyền cước của y trên đời hiếm có tay đối thủ .
Lão già cười nói :
-Mao huynh đúng quá khoa trương Ngô mỗ .
Lão vừa nói vừa liếc mắt hai bên , không thấy một người nào khác nên không khỏi ngạc nhiên .
Mao Thập Bát lại trỏ vào người hói đầu nói :
-Ðây là Vương sư phó Vương Ðàm ngoại hiệu là Song Bút Khai Sơn . Cặp bút của y mà múa lên thì quỷ khốc thần sầu .
Người hói đầu đáp :
-Mao huynh lại nói dỡn rồi . Tại hạ là một tên bại tướng dưới tay Mao huynh , khi nghĩ tới rất lấy làm hỗ thẹn .
Mao Thập Bát nói :
-Tiểu đệ không dám .
Ðoạn hắn trỏ vào Vi Tiểu Bảo nói :
-Tiểu bằng hữu đây là người anh em mới kết giao của tại hạ . Hắn vừa nói tới đây , hai lão Ngô Vương không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau rồi ngó chầm chập vào Vi Tiểu bảo . Họ không sao hiễu ra được thằng nhỏ mới 12,13 tuổi khô như que củi , gầy khẳng gầy kheo này lai lịch như thế nào ? Bỗng nghe mao Thập Bát nói tiếp :
-Vị tiểu bằng hữu này họ Vi tên Tiểu Bảo . Người giang hồ kêu bằng ...kêu bằng.... Ô ngoại hiệu y là ...là
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
-Là Tiểu Bạch Long có tài bơi lội hơn đời . Y có thể nằm phục dưới nước ba ngày ba đêm , bắt tôm cá sống mà ăn , nét mặt vẫn thản nhiên .
Hắn biết Vi Tiểu Bảo chẳng có chút võ công nào , hai lão Ngô , Vương chỉ vương tay là túm được . Huống chi họ là những tay lão luyện giang hồ chỉ trông người cũng biết thì dấu diếm làm sao được ?
Mao Thập Bát liền nghĩ ra một kế , bảo gã có nghề bơi lội phi thường .
Nguyên hai lão Ngô , Vương đều là hào kiệt phương Bắc , không biết bơi lội , thì chẳng thể nào hiễu được chân giả .
Mao Thập Bát lại nói tiếp :
-Ba vị đều là chổ bằng hữu , nên thân cận với nhau đi .
Hai lão Ngô , Vương chắp tay nhìn Vi Tiểu Bảo nói :
-Bọn tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi !
Vi Tiểu Bảo cũng chắp tay đáp :
-Tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi !
Miếng bánh bao còn ở trong miệng gã chưa nuốt xuống thành ra tiếng nói ú ớ không được rõ ràng .
Gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm , gã nghĩ bụng :
-Mao đại ca thổi phồng ta lên , thực ra ta có phải là hão hán giang hồ gì đâu . Cáo mượn oai hùm xem chừng khó trôi lắm .
Chỉ trong khoảnh khắc bốn người ăn uống hết sạch rượu thịt . Vương Ðàm là người ăn khõe nhất . Lúc mới ngồi vào bàn hắn còn dè đặt mời người nọ người kia , nhưng sau bốc ăn lia lịa . Bao nhiêu bánh bao dầu cháo quẫy , thịt bò đều hết sạch . Một mình Vương Ðàm ăn uống bằng cả ba người kia .
Mao Thập Bát ăn rồi đưa tay lên chùi miệng . Hắn nói :
-Ngô lão huynh ! Người bạn nhỏ chỉ chuyên nghề bơi lội , còn võ công trên bộ thì thực tình hắn chưa rèn luyện chút nào . Vậy bửa nay buộc lòng tiểu đệ một mình phải chọi với hai vị lão huynh , như thế không có nghĩa là tiểu đệ coi thường hai vị .
Ngô Ðại Bàng nói :
-Theo thiển ý của tại hạ thì cuộc ước hẹn bửa nay nên lùi lại nữa năm nữa .
Mao Thập Bát hỏi ngay :
-Tại sao vậy ?
Ngô Ðại Bàng đáp :
-Vì Mao huynh còn mang thương tích trong mình , dù sao cũng không thể trổ hết võ công được như lúc bình thường . Như vậy chúng ta có thắng mao huynh cũng là bất võ . Trái lại chúng ta mà bại thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa ?
Mao Thập Bát cười khanh khách nói :
-Trong mình tiểu đệ thương tích chưa lành , cái đó không có gì đáng kể , nhưng vụ dời lại nữa năm thì thật là điều khiến cho chúng ta phải bận tâm .
Dứt lời , Mao Thập Bát tay trái vịn vào cành cây để đứng dậy . Tay phải cầm thanh đơn đao , hắn nói tiếp :
-Ngô lão huynh trước nay ưa đánh tay không đã đành . Còn Vương huynh thì xin rút binh khí ra đi !
Vương Ðàm đáp :
-Ðược lắm !
Rồi gã thò tay vào trong tay áo rút ra một cặp phán quan bút .
Ngô Ðại Bàng nói :
-Mao huynh đã nói vậy thì ta tỷ đấu ngay đêm nay cũng được . Nhưng Vương hiền đệ nên đứng ngoài lược trận để ngu huynh ra tỷ đấu . Trường hợp mà tiểu huynh không địch nổi , Vương đệ sẽ tiếp tay cũng chưa muộn .
Nguyên Ngô Ðại Bàng vốn là tay anh hùng nổi tiếng trong võ lâm mà nay y tỷ võ với một kẻ trong người còn mang thương tích là một điều mà y không muốn . Huống chi lấy hai người chọi một thì còn thú gì ?
Vương Ðàm đáp ngay :
-Tiểu đệ xin y lời .
Ðoạn gã lùi lại ba bước .
Ngô Ðại Bàng ngữa bàn tay trái lên , tay mặt vung thành vòng tròn khẻ phóng một chuởng tấn công Mao Thập Bát .
Mao Thập Bát đưa đơn đao chênh chếch lên chém xéo vào bả vai Ngô Ðại Bàng . Ngô Ðại Bàng liền cúi người xuống luồn qua lưỡi đao xông lại rồi phóng tay trái vào cạnh sườn đối phương .
Mao Thập Bát liền nghiêng mình chuyển người qua sườn thân cây .
Bỗng nghe đánh binh một tiếng . Lá cây trút xuống như mưa . Phát chưởng của Ngô Ðại Bàng đã đập trúng thân cây . Cây này cao đến năm sáu trượng , thân cây rất lớn . Thế mà chưởng lực của Ngô Ðại bàng làm rung động đến cành lá rơi rụng thì đũ biết nội lực của y mãnh liệt đến chừng nào .
Mao Thập Bát lớn tiếng khen :
-Chưởng lực ghê quá !
Ðồng thời vung đao chém tạt ngang .
Ngô Ðại Bàng tung vọt người lên rồi từ trên cao sà xuống . Chòm râu bạc của lão bay phất phới , tư thế coi thật đẹp mắt .
Mao Thập Bát lại phóng ra chiêu "Tay phong đảo huyết" . Hắn đưa thanh đơn đao từ dưới hất lên . Ngô Ðại Bàng người còn lơ lững trên không thấy thế đao ác liệt liền lộn nhào đi một vòng rồi nhãy vọt sang bên né tránh .
Lão họ Ngô gần 70 tuổi mà thân thủ mau lẹ hơn cả hàng niên thiếu . Mao Thập Bát hươi đơn đao toan đâm thẳng vào bụng dưới đối phương .
Thế đao của hắn vừa mau vừa mạnh mà Ngô Ðại bàng nhào lộn người trên không tránh khỏi , vậy thân pháp của lão khó có người bì kịp .
Vi Tiểu Bảo từ nhỏ tới lớn , bửa nay mới được coi một trận đấu cực kỳ nguy hiểm . Gã thấy Ngô Ðại bàng chợt tiến chợt lui , song chưởng vung lên chém xuống , thỉnh thoảng đập trúng thân cây khiến cành khô gảy rắc rắc lá rụng tơi bời . Gã nghĩ thầm :
-Nếu chưởng lực lão này mà đánh trúng Mao đại ca thì thật là nguy .
Gã đưa mắt nhìn Mao Thập Bát thấy hắn múa tít thanh đơn đao tỏa ra một làn ngân quang lấp loáng bao quanh để bảo vệ thân mình .
Ngô Ðại Bàng mấy phen xông vào đều bị đao quang đẩy lùi lại .
Cuộc tỷ đấu hai bên đang đi vào giai đoạn gay go , bỗng nghe tiếng vó ngựa vồn dập chạy tới . Toán người ngựa này đông tới mười mấy người đang phi nước đại . Bọn chúng ăn mặc ra kiểu quan quân nhà Thanh . Khi tới gần , chúng lập tức tãn ra thành vòng tròn vây bốn người vào giữa .
Tên thủ lỉnh lên tiếng quát :
-Hãy dừng tay ! Chúng ta vâng lệnh đến đây tróc nã tên Giang Dương Ðại Ðạo Mao Thập Bát . Hắn đã vượt ngục và sát hại quan quân . Những người ngoài không liên quan gì đến gã mau lùi lại hết .
Ngô Ðại Bàng nghe tiếng liền dừng tay lại nhãy ra ngoài vòng chiến .
Mao Thập Bát lên tiếng :
-Ngô lão huynh ! Những người này chỉ theo dõi một mình tiểu đệ . Vậy các vị hãy yên tâm .
Ngô Ðại Bàng hướng về phía quan quân nói lớn :
-Mao Thập Bát là người dân lương thiện , tuân theo phép nước , sao lại bảo hắn Giang Dương Ðại Ðạo ? Hay là các vị nhận lầm người rồi không ?
Tên thủ lãnh cười lạt đáp :
-Nếu gã họ Mao là người dân lương thiện thì khắp thiên hạ chẳng có ai là cường đạo . gã họ Mao kia ! Ai đã gây nên vụ án vượt ngục , giết người tại thành Dương Châu vừa qua ? Ðã là hão hán thì mình làm minh chịu , đừng để liên lụy đến người khác . Ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta .
Mao Thập Bát đáp :
-Các vị hãy chờ một chút để coi tại hạ cùng Ngô lão gia tỷ đấu xem ai thắng ai bại rồi sẽ tính .
Ðoạn hắn quay lại bảo Ngô Ðại Bàng :
-Ngô lão gia ! Bửa nay chúng ta không phân thắng bại mà phải chờ nữa năm thì biết đâu họ Mao này chẳng còn sống được đến đó chăng ?
Viên quan quân quát lên :
Ba người kia nếu không phải đồng lõa của Mao Thập Bát thì bỏ đi cho lẹ kẻo mang lụy vào mình.
Mao Thập Bát nổi nóng lại văng tục :
-Con mẹ nó ! Làm gì mà quát thượng quát hạ !
Tên thũ lãnh bọn quan quân hỏi :
-Hai vị vừa chiến đấu với Giang Ðương đại Ðạo thì chắc không phải cùng bè đảng với hắn . Vị này râu trắng mặt mũi hồng hào , trổ tài ngay lúc chơi vơi trên không , thân thủ mau lẹ phi thường . Phải chăng là Ma Thiên Văn Ngô Ðại Bàng lão gia ?
Ngô Ðại Bàng đáp :
-Không dám ! Chính tại hạ .
Vị quan quân kia lại nhìn Vương Ðàm hỏi :
-Vị này đầu hói lại chuyên sử cặp phán quan bút thì hẳn là Song Bút Khai Sơn Vưong Ðàm phải không ?
Vương Ðàm chỉ ậm ừ chớ không đáp lại .
Ngô Ðại Bàng nhìn kỹ lại tên thủ lãnh bọn quan quân thấy người này trạc 45,46 tuổi . Thanh âm của hắn tuy không hùng hồn cho lắm nhưng giọng nói rành mạch và đưa đi xa tới mười mấy trượng . Ở nơi đồng không bông hoãnh lõa hơi , mà tiếng nói đi xa thì đũ biết nội lực của hắn không phải tầm thường .
Ngô Ðại Bàng không ngờ trong bọn quan quan hiện nay cũng có những tay cao thủ như vậy . Lão tiếp tục quan sát nhũng người đồng đội với hắn , thấy tên nào cũng có cặp mắt lắp loáng , huyệt thái dương nhô lên . Hiển nhiên toàn là những tay bản lãnh cao cưòng .
Lão chợt thấy trên ngựa của tên thủ lãngh có thắc cây nhuyễn tiên đen sì mà có răng cưa chỉa ngược lên , liền nghĩ ra hắn là ai . Lão hỏi :
-Lão phu nghe Hắc Long Tiên Sử Tùng là tay hào kiệt nổi tiếng giang hồ , vậy mà cũng theo hùa với triều đình hiện tại rồi ư ?
Tên thủ lãnh bọn quan quân chính là Hắc Long Tiên Sử Tùng .
Sử Tùng nghe Ngô Ðại Bàng nói vậy hơi đỏ mặt lên nói :
-Ngao Thiếu Bảo ở Bắc Kinh là một nhân vật kính nể hiền sĩ , tôn trọng người tài , đã mời tại hạ ra giúp việc triều đình . Các vị đây đều là anh hùng hão hán nên Ngao Thiếu Bảo phái tại hạ đến mời cộng tác . Bọn tại hạ từ kinh đô tới đây cũng là phụng mạng đi mời Mao huynh vào thành . Không ngờ Mao huynh lại vượt ngục ở Dương Châu , đến nay mới được gặp mặt .
Ngô Ðại Bàng chỉ ủa một tiếng chớ không nói gì .
Mao Thập Bát hỏi :
-Ngao Bái tự xưng là người dũng sĩ đệ nhất ở Mãn Châu , không hiểu võ công hắn như thế nào ?
Sử Tùng đáp :
-Ngao Thiếu Bảo bản lãnh nghiêng trrời , võ công cái thế . Thiếu Bảo đã có phen dụng quyền đấm chết con trâu điên ở chợ Ðông An , Bắc Kinh . Tên Giang Dương Ðại Ðạo kia , ngươi biết chưa ?
Mao Thập Bát lại thóa mạ :
-Con bà nó ! Ta không tin được Ngao Bái lợi hại đến thế ! Ta có ý muốn đi Bắc Kinh để thử sức với hắn .
Sử Tùng cười lạt nói :
-Bản lãnh như ngươi mà cũng đòi tỷ thí với Ngao Thiếu Bảo ư ?
Ngao lão gia chỉ cất tay một cái là đủ khiến cho ngươi phải bỏ mạng rồi .
Ðoạn hắn nghiêng mình nói tiếp :
- Ngô lão gia ! Vương sư phó ! Xin mời hai vị tránh ra một chút . Vương Ðàm đột nhiên quát lớn :
-Nhà ngươi vừa chê ta hói đầu phải không ?
Nguyên Vương Ðàm hói đầu từ thuở 18,19 tuổi . Hắn thấy ai chế riễu tới điểm này thì ghét cay ghét đắng .
Sử Tùng cười đáp :
-Không có . Tại hạ đâu dám....
Vương Ðàm càng tức giận lớn tiếng ngắt lời :
-Thế không thế thì sao ngươi lại cười ?
Sử Tùng vẫn cười đáp :
-Tại hạ cười ở miệng tại hạ , còn Vương huynh hói ở đầu Vương huynh , nó có liên can gì đến nhau ?
Vương Ðàm không nhịn được nữa , rút phán quan bút phóng ra chiêu Ðằng giao khởi phụng đâm vào đùi Sử Tùng .
Sử Tùng ồ lên một tiếng . Bỗng thấy bóng đen đánh vụt đi một cái . Trong tay hắn đã cần nhuyễn tiên . Hắn vung roi đánh tới sau lưng Vương Ðàm nhanh như chớp .
Vương Ðàm hươi cây bút tay trái lên đở . Tiên , bút đụng nhau kêu lên một tiếng choang rùng rợn . Tiếp theo những răng cưa sáng lóa ở đầu roi nhằm đâm sau gáy Vương Ðàm .Vương Ðàm liền vung cây bút tay phải lên gạt mới tránh khỏi nguy cơ .
Sử Tùng rụt tay về mà cây nhuyễn tiên còn xoay tròn ở trước mặt Vương Ðàm mấy vòng . Dưới ánh dương quang trên lưng chừng trời hiện ra mấy vòng đen lớn , Chỉ trong chớp mắt mấy vòng đen ấy lại biến mất .
Bỗng nghe đánh soạt một tiếng . Cây roi đã quấn vào lưng Sử Tùng cực kỳ mau lẹ , cơ hồ không nhìn rõ .
Bọn quan quân vổ tay reo hò như sấm dội .
Sử Tùng nét mặt hớn hở ra chiều đắc ý .
Ngô Ðại Bàng cũng cất tiếng khen :
-Sử huynh vừa ra chiêu Thần long tam bái đã đến trình độ thượng hạng , khiến cho lão phu rất khâm phục .
Sử Tùng khiêm tốn đáp :
-Không dám ! Tại hạ múa rìu qua mắt thợ , xin Ngô huynh đừng cười .
Vương Ðàm đứng ngẫn người ra . Mới qua lại một chiêu đã biết bản lãnh Sử Tùng không phải tầm thường , mà cách thu roi của họ Sử cũng rất ngoạn mục . Hắn tự hỏi :
-Võ công mình còn kém y xa , có nên khiêu chiến nữa không ?
Sử Tùng cười lạt nói :
-Họ Mao kia ! Hãy đứng dậy đi theo chúng ta .
Mao Thập Bát đáp :
-Ðâu lại dễ dàng thế được ? Bọn các ngươi không những 13 tên mà ta chỉ một mình , thừa hiểu không sao thắng được , nhưng cũng tỷ đấu một phen chơi .
Ngô Ðại Bàng cười ha hả nói :
-Mao huynh nói thế thì ra không có đến chúng ta ư . Bọn ta ba người đấu với 13 tên tức là lấy một chọi bốn chưa chắc đã chịu thua ai .
Mao Thập Bát hỏi Vương Ðàm :
-Vương huynh vào phe nào ?
Vương Ðàm đáp :
-Dĩ nhiên tiểu đệ giúp Mao huynh .
Sử Tùng nhìn Ngô Ðại Bàng , Vương Ðàm nói :
-Hai vị không nên tán trợ nghịch tặc phản loạn của triều đình , vì đó là hành động tội lổi rước họa vào mình .
Ngô Ðại Bàng cười nói :
-Khi nào bọn tại hạ dám tạo phản ?
Sử Tùng hỏi :
-Giúp đở quân nghịch tặc tức là tạo phản một cách gián tiếp . Lão họ Ngô kia ! Lão nhất định tiếp tay cho tên đạo tặc vượt ngục chăng ?
Ngô Ðại Bàng đáp :
-Nữa năm trước đây , Mao huynh đã ước hẹn với Vương Ðàm gặp nhau ở đây để tỷ đấu võ nghệ và lôi kéo cả lão phu vào vụ này . Ngờ đâu trời chẳng chiều lòng người , Mao huynh bị giam trong ngục thất , Y là một tay hảo hớn cương trực thủ tín . Y đã hẹn lời mà không đến thì mai đây còn mặt mũi nào chen chân vào chốn giang hồ ? Y phải vượt ngục giết người là hoàn toàn tự nha môn dồn y vào hoàn cảnh phải làm như vậy . Sử đại nhân ! Nếu đại nhân nể nang lão huynh thì xin tạm hãy thu quân trở về để lão phu được tiếp tục thử võ với Mao huynh . Từ ngày mai Sử đại nhân có bắt y hay không , lão phu và Vương huynh đây không dám can thiệp nữa .
Sử Tùng đáp :
-Không được !
Trong đội quân bỗng có tiếng người nói :
-Lão già bướng bĩnh kia ! Sao có chuyện vô lý như thế ?
Người nói câu này rút đao ra khỏi vỏ , thúc vế vào bụng ngựa cho xông tới . Gã dơ đao chém thẳng xuống đầu Ngô Ðại Bàng .
Ngô Ðại bàng nghiêng mình tránh khỏi rồi tung mình vọt cao lên . Tay trái lão thừa cơ chụp lấy sau lưng đối phương rồi tiện đà liệng người ấy đi .
Bọn quan quân la rùm lên :
-Phản tặc ! Hắn làm phản rồi !
Bọn chúng tới tấp xuống ngựa vây đánh ba người .
Nguyên bọn quan quân này đều là những tay võ sĩ có bản lãnh trên chốn giang hồ , không thiện nghề kỵ mã mà chỉ chuyên bộ chiến .
Mới trong chớp mắt bọn chúng đã khai diển cuộc chiến đấu với Ngô Ðại Bàng , Mao Thập Bát và Vương Ðàm .
Mao Thập Bát vì hạ bàn cử động không được linh hoạt phải tựa mình vào thân cây để cầm cự . Hắn vẫn ra chiêu cực kỳ lợi hại . Thanh đao vung lên . Vừa vung đã chém chết một tên quan quân . Tiện đà hắn quét ngang thành cương đao một nhát . Một tên nữa bị chặt làm hai đoạn . Bọn quan quân thấy vậy đều sinh lòng úy kỵ không dám xông vào gần .
Sử Tùng vẫn hai tay chống vào cạnh sườn ngồi trên lưng ngựa theo dõi cuộc chiến chứ chưa động thủ .
Vi Tiểu Bảo nhân lúc Sử Tùng đối đáp với Ngô Ðại Bàng và Vương Ðàm gã đã lùi từng bước ra ngoài vòng chiến . Bọn quan quân thấy gã là đứa nhỏ gầy nhom nên chẳng thèm để ý tới.
Khi hai bên động thủ , Vi Tiểu Bảo đã đến ẩn sau một gốc cây lớn cách xa chừng mấy trượng . Gã tự hỏi :
- Ta nên chạy thoát thân hay là ở lại theo dõi cuộc chiến ? Bên Mao đại ca chỉ vỏn vẹn có ba người , nhất định y sẽ bị bọn quan quân giết chết . Không hiểu rồi chúng có giết mình không ?
Sau gã thay đổi ý nghĩ :
- Mao đại ca đã lấy tình bằng hữu đối với ta . Y còn nói : Cùng hưởng hạnh phúc , chia sẻ hoạn nạn . Bây giờ y lâm vào tình trạng nguy ngập mà ta chạy thoát thân thì còn ra thế nào ?
Ngô Ðaị Bàng phóng ra một chưởng hất ngã một tên quan quân , Vương Ðàm múa tít cặp bút đối phó với ba tên .
Giữa lúc ấy Mao Thập Bát đã vung đao chặt đứt chân phải một tên quan quân . Gã té lăn trên vũng máu , ngoác miệng ra chửi rủa , gầm thét . Tiếng gã kêu gào rất chói tai .
Sử Tùng thấy bọn thủ hạ bên mình chết mất hai tên và ba tên bị trọng thương té nhào . Còn lại bẩy người tuy vẫn chiếm được thượng phong , nhưng sợ đánh lâu sẽ bị tổn thương nữa . Hắn buông tiếng thở dài lẩm bẩm rồi rút cây Hắc Long Tiên nhẩy xuống ngựa . Chân chưa chấm đất , hắn đã vung roi quật xuống mình Mao Thập Bát .
Mao Thập Bát vung đao ra chiêu Ngũ Hổ đoạn môn đao . Ðây là một tuyệt chiêu để tự cứu mình , đao pháp cực kỳ tinh diệu .
Sử Tùng đánh luôn 7, 8 chiêu liên hoàn cực kỳ lợi hại mà đều bị đơn đao của Mao Thập Bát đỡ gạt hất ngược trở lại .
Bỗng nghe Ngô Ðại Bàng thét lên một tiếng . Tiếp theo một bóng người bị hất tung đi rồi té huỵch xuống đất . Thế là bên quan quân lại thiệt mất một người nữa .
- Bên này Vương Ðàm địch với ba tên dần dần kém thế . Bắp đùi bên trái gã bị lưỡi đao có răng cưa cứa rách một vệt dài . Máu tươi chảy ra lênh láng . Chân gã tập tễnh mà vẫn phải hết sức cầm cự .
Ba tên khác vây đánh Ngô Ðại Bàng cũng không phải những tay vừa . Hai đao một kiếm xoay quanh mình lão khiến cho chiêu Ma Vân chưởng của lão cũng không đánh được vào người họ .
Sử Tùng múa tít cây roi mỗi lúc một mau đánh rất rát . Hắn nghĩ thầm trong bụng :
- Mao Thập Bát quả nhiên ghê gớm . May mà chân hắn bị thương , cử động không được linh hoạt . Nếu hắn lành mạnh thì ta tất bị thất bại rồi .
Sử Tùng chợt động tâm cơ phóng ra chiêu " Bạch Xà Thổ Tín " . Ðầu roi nhắm điểm vào vai bên phải Mao Thập Bát .
Mao Thập Bát vung đao lên đỡ , nhưng đây chỉ là hư chiêu đối phương để nhử hắn . Tiếp theo Sử Tùng ra chiêu " Ngọc Ðới Vi Yêu " quét từ tả sang hữu để quấn vào ngang lưng Mao Thập Bát .
Mao Thập Bát hai chân không hành động được , phải nhờ thân cây yểm trợ phía sau . Theo lẽ thường đối với chiêu Ngọc Ðới Vi Yêu của Sử Tùng đánh ra , chỉ cần lạng người về phía trước hoặc lùi lại đằng sau là tránh khỏi . Nhưng hiện giờ Mao Thập Bát lâm vào tình thế bất khả kháng , hắn phải liều mạng đón đỡ chính diện tức là vung đơn đao nhằm trúng cây nhuyễn Tiên để đè xuống .
Tuy hắn đè chìm đầu roi xuống nhưng chỉ thoáng cây nhuyễn tiên lại bật ngược lên nhanh như chớp . Một luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt quấn ngang ngưòi hắn luôn cả thân cây và thắt chặc ba vòng .
Tiếp theo nghe tiếng đánh xẹt một tiếng . Ðầu roi đã điểm trúng ngực Mao Thập Bát . Ðồng thời mấy cái nanh sắt cắm vào da thịt hắn .
Chuyến này Sử Tùng vâng lệnh Ngao Bái phải bắt sống Mao Thập Bát chứ không được giết chết . Bây giờ tuy Sử Tùng đã kiềm chế được Mao , nhưng còn Ngô Ðại Bàng và Vưong Ðàm vẫn chưa chịu phục , Sử Tùng muốn rút lẹ cây roi về để thanh toán cả hai người kia . Hắn liền cúi xuống định lượm thanh đơn đao rớt dưới đất . Hắn cầm đao toan chém vào vai Mao Thập Bát khiến y thành người tàn phế , chẳng thể cầm đao chiến đấu được nữa .
Trong lúc khẩn trương chớp nhoáng này , lưỡi đao chưa kịp chém xuống thì đột nhiên nghe đánh vù một tiếng , một làn sáng trắng lóe lên trước mắt .
Tiếp theo một nắm vôi bột đập thẳng vào mắt mũi mồm miệng Sử Tùng khiến hắn nghẹt thở .
Sử Tùng lại cảm thấy hai mắt cay xè đau nhứt dữ dội , tựa hồ như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào .
Diễn biến này xãy ra đột ngột , dù là tay lão luyện giang hồ đánh quen trăm trận không khỏi hoang mang luống cuống . Hắn buông lõng tay thanh đao rớt xuống .
Sử Tùng đưa hai tay lên dụi mắt , nhưng càng dụi càng đau . Nước mắt chảy ra dàn dụa .
Bây giờ hắn mới biết là đã bên địch liệng vôi bột vào mắt . Hắn tự hỏi :
-Làm thế nào bây giờ ?
Nên biết vôi bột sống gặp nước là sủi bọt lên . Sử Tùng bị vôi bột vào mắt khiến y đau nhức vô cùng cơ hồ không chịu nổi . Hắn đang hổn loạn tâm thần , bỗng cảm thấy nơi bụng lạnh toát . Một thanh đơn đau đã đâm vào thấu ruột .

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau