sale

Hồi tâm chưởng - Hồi 11

Hồi tâm chưởng - Hồi 11

Trả thù

xu

Ngày đăng: 15-10-2013
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 119093 lượt xem

Lúc Dương Tôn Bảo và Lan Nhi đến Thiếu Lâm tự thì quả nhiên quần hùng đã tập trung đầy đủ. Thấy gã tới, Viên Giác đại sư rất vui mừng rồi nói với quần hùng :
- Bần tăng đã có hạnh ngộ được vị tiểu anh hùng này cứu mạng một lần. Lần đại hội này có thiếu hiệp đây, chúng ta không còn lo gì nữa.
Mọi người ngạc nhiên không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào. Viên Giác đại sư bèn kể lại Dương Tôn Bảo đã hổ trợ lão trên hang núi như thế nào cho mọi người nghe. Viên Giác đại sư nói tiếp với Dương Tôn Bảo :
- Thí chủ mới đến nên không biết, để ta nói cho mà nghe. Gã Đại giáo chủ Huyết Hồn bang đã cho người mang đến chùa Thiếu Lâm và cho Xích Như Lân tờ thiếp nhờ thông báo cho quần hùng rõ, ngày mười bốn này gã sẽ tới Mai Hoa trang thách đấu để lên ngôi Minh chủ võ lâm. Lời lẽ trong thư rất là ngạo mạn. Vì thế quần hùng hôm nay mới tụ hợp ở đây để thương nghị xem nên làm thế nào. Không đi thì tỏ ra khiếp nhược, mà đi thì mặc nhiên chấp nhận lời tỷ thí của gã...
- Thưa đại sư, vậy đại sư tính thế nào?
- Tất nhiên là không thể khước từ được, nhưng cái nguy là ở chỗ nếu không có ai địch nổi gã thì thật là một thảm họa cho võ lâm. Sở dĩ trước đây, gã chưa dám làm là vì gã phải thăm dò võ công của các môn phái. Gã chỉ e dè có bần tăng, Vương Gia Thạch Chưởng môn phái Võ Đang và Thất Cầm tiên sinh Bang chủ Cái bang. Hơn nữa, cũng có thể lúc đó võ công của gã chưa luyện được đến mức thượng thừa... Vì thế, trước lời thách thức lần này của gã, bần tăng nhận thấy vô cùng là hệ trọng cho giới võ lâm. Hiển nhiên là lão rất tự tin vào võ công của mình...
- Thưa đại sư, tuy võ công của tiểu bối còn kém cỏi, song nhất quyết tiểu bối sẽ giao đấu với lão. Lão là kẻ đại cừu thù đã giết hại song thân của tiểu bối, đã giết cả vị sư muội của y, thân mẫu của sư phụ tiểu bối là Vương Ngọc Yến, hãm hại Vương Gia Thạch Chưởng môn phái Võ Đang...
- Vương Gia Thạch cũng bị gã hãm hại rồi sao? - Viên Giác đại sư kinh ngạc hỏi.
- Tiểu bối mới gặp Vương lão gia xong, nhưng người đã qua đời rồi.
Dương Tôn Bảo liền kể cho Viên Giác đại sư và quần hùng nghe việc gã và Lan Nhi vừa lên Thúy Bình sơn. Mọi người ồ lên kinh ngạc.
Viên Giác đại sư nói :
- Vậy thì gã này tàn độc và xảo quyệt vô cùng. Gã đã gây hiềm khích giữa các môn phái, gài người vào phái Võ Đang. Nếu không bị phát giác tai họa thật khó lường.
Lý Lâm, Chưởng môn phái Hoa Sơn nói :
- Có điều khó hiểu là tại sao gã lại chọn địa điểm là Mai Hoa sơn trang. Lần trước quần hùng đã suýt mất mạng vì bị gã gài chất nổ, liệu lần này...
- Cũng lạ thật đấy! - Lý Long Vân phụ họa - Xích Như Lân là một cao thủ, môn hạ rất nhiều mà sao đối phương gài chất nổ mà cũng không hay?
- Theo bần tăng nghĩ... - Không Minh đại sư nói - Lần này sẽ không có chuyện đó bởi hai lẽ. Xích lão gia đã đề phòng cẩn mật, hai nữa là chính lão Đại giáo chủ sẽ có mặt nên không bao giờ lão lại làm việc đó lần nữa.
Mọi người đều công nhận Không Minh có lý. Viên Giác đại sư nói :
- Còn một điểm nữa là nghe đâu lão già đó còn mời mấy lão tăng quái dị nào đến hỗ trợ. Võ công mấy lão này không phải tầm thường. Hình như Dương thiếu hiệp đã động thủ với mấy lão rồi thì phải?
- Tiểu bối có động thủ với ba lão. Còn một lão là đại sư huynh thì chưa biết thế nào?
Viên Giác đại sư nói tiếp :
- Đây là một việc rất hệ trọng, bần tăng nghĩ võ công Dương thiếu hiệp đã đến mức siêu quần nên muốn đề cử thiếu hiệp đứng ra chủ trương...
- Vãn bối đâu dám vô lễ thế! Xin đại sư cứ đứng ra lãnh đọa quần hùng...
Mọi người xung quanh đều tán thành ý kiến của gã. Viên Giác đại sư nói :
- Thôi được, bần tăng tạm giữ quyền điều hành chung vậy. Bây giờ, sáng mười bốn các vị cứ tự tiện tập trung tại Mai Hoa trang nhưng nhớ cắt cử môn đồ ở nhà trông coi cẩn thận. Ngoài ra mỗi một môn phái cử năm hảo thủ, hôm nay đến Mai Hoa trang ngay để dò xem động tĩnh thế nào. Mọi việc chỉ có thế, còn tình hình diễn biến ra sao sẽ tùy nghi định liệu.

Hồi trước Hồi sau