tiki

Lã Mai Nương - Hồi 30

Lã Mai Nương - Hồi 30

Hội nghị đại sư Chí Thiện báo cáo tình hình
Thi võ quần hùng, Đại Bàng trổ tài vô địch

s20

Ngày đăng: 26-07-2013
Tổng cộng 35 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 167517 lượt xem

sendo

Miêu Thúy Hoa và Phương gia tam kiệt hân hoan tiếp đón Song hiệp hai vị giang hồ đại hiệp này chớ chẳng sai. Nhưng trước thái độ rất tự nhiên của Cam, Lã, họ lại nghi nghi hoặc hoặc không dám nhất quyết.
Sau khi nghe thuật lại trận giao tranh và xem qua thanh đơn đao của Lý Tiểu Hoàn, Bạch Dũng, Phương Thất, Lã Mai Nương thản nhiên hỏi Miêu thị :
- Ba món võ khí này khá tốt đây, thái thái định giữ lại để dùng chăng?
- Dạ, không lẽ bỏ đi.
- Theo thiển ý, thiết tưởng nên trả lại cho họ có lợi hơn.
Cam Tử Long tiếp lời Lã Mai Nương :
- Phải đó, thái thái nên nghe lời Lã sư muội trả lại bọn Lý Tiểu Hoàn mấy thanh đao này. Như vậy tỏ rằng ta biết rõ nơi trú ngụ của họ và họ càng phải kiêng nể hơn.
Phương Thế Ngọc nói :
- Nhị vị đại hiệp dạy chí phải, tôi xin lãnh nhiệm vụ đến võ quán Lữ Anh Bố.
Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc nói theo :
- Chúng tôi cùng đi với tam đệ.
Miêu Thúy Hoa gạt đi :
- Không được! Các con tới đó e xảy ra cuộc giao tranh nữa. Ta cần phải tránh sự đụng chạm với bọn Tây Khương, chi bằng nhờ Cam, Lã đại hiệp giúp việc này thì hơn.
Muốn tự nhiên hơn, Lã Mai Nương nói :
- Được, chúng tôi xin tuân lời thái thái, Phương tam lang nên cùng đi một thể cho biết.
Miêu thị ưng thuận cho Thế Ngọc theo Song hiệp và sau mấy ngày ở chơi Phương gia trang, Mai Nương Tử Long đã cùng Thế Ngọc lẻn vào Anh Bố võ quán treo bọc ba thanh đơn đao lên cành cây hòe nơi sân sau.
Quả nhiên, bị lộ hình tích, Cao Tấn Trung không dám lưu lại Triệu Khánh phủ lâu hơn nữa, rủ đồng bọn bề Quảng Châu tức thì.
Theo lệnh của Miêu Thúy Hoa, tên gia nhân thường trực do thám nơi Anh Bố võ quán vội vàng về trang trại báo cáo việc năm môn đồ Tây Khương dùng thủy lộ đi nơi khác.
Miêu thị hỏi :
- Sao ngươi không hỏi xem thuyền đó đi đâu?
- Thưa chủ mẫu, thuyền đó xuôi dòng đi Quảng Châu.
Cam Tử Long nói :
- Trận báo thù không thành, họ trở về Quảng Châu vì công việc còn bề bộn là phải. Hiện nay, việc phòng thủ gia trang tạm yên, chừng nào Phương thái thái cho ba vị đại ca đây trở lại Tây Thiền tự?
Miêu Thúy Hoa chưa kịp đáp thì gia nhân vào báo có người xưng danh là Chu Thế Hùng đến thăm ba anh em Phương gia.
Thế Ngọc không khỏi ngạc nhiên :
- Chu địa ca Quảng Châu đến tìm tất có việc chi cần gấp.
Miêu thị hỏi :
- Người đó là ai vậy?
- Thưa mẫu thân. Thế Hùng là môn hữu mà chuyến vừa rồi cùng khởi hành từ Thiếu Lâm về Tây Thiên. Để chúng con ra rước vào.
Phương gia tam kiệt cùng ra tận trang môn mời Chu Thế Hùng vào địa sảnh.
Bái kiến Phương ông và Miêu Thúy Hoa xong, họ Chu nói với Tam kiệt :
- Tam Đức hòa thượng phái tiểu đệ tới đây thỉnh ba vị sư huynh trở lại Tây Thiền ngay. Cấp bách.
Phương Hiếu Ngọc hỏi :
- Đại ca biết vì lẽ gì không?
- Được lệnh đi ngay, tôi không được hiểu nguyên do, duy biết có sư huynh Mục Dương tăng mang khẩu lệnh của Sư trưởng từ Thiếu Lâm xuống Quảng thì Tam Đức hòa thượng cấp phái tôi đi thỉnh ba sư huynh ngay. Đồng thời, người khác đi Uy Châu tìm Cẩm Thượng Ân.
- Thế còn Lương Bá Tòng và Đồng Thiên Cân?
- Hai vị ấy ở xa sẽ tự kỷ trở về Tây Thiền.
Phương Thế Ngọc đưa mắt nhìn mẹ có ý ngầm hỏi. Biết ý Miêu thị nói ngay :
- Vậy thì các con liệu sửa soạn sáng mai khởi hành. Khi tới Quảng Câu nên viết thư về nhà cho mẹ hay tin đỡ nóng ruột.
Thấy vậy, Mai Nương nói theo :
- Chúng tôi cùng đi xem sao.
Hôm ấy Miêu thị làm tiệc tiễn hành để sáng hôm sau các vị anh hùng lên đường.
Vì Song hiệp Mai Nương, Tử Long đi ngựa nên anh em Phương gia và Chu Thế Hùng cũng thuê ngựa đồng hành cho tiện.
Tới Quảng Châu, Cam, Lã đến thẳng Thanh Thiên lầu, còn bọn Thế Ngọc qua Tây Thiền tự.
Hơn một ngày sau, Lý Tiểu Hoàn mới về tới nơi, Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Bạch Dũng, Phương Thất qua quán trọ cũ lấy ngựa rồi đến trọ cả Thanh Thiên lầu.
* * * * *
Nói về Tung Sơn Thiếu Lâm tự, một hôm, Chí Thiện sư trưởng đang tụng niệm trên Đại Hùng bảo điện thì có năm vị thiền sư từ xa đến thăm.
Đó là Liễu Nhân hòa thượng. Sư trưởng phái Nga Mi, trụ trì tại Kiếm Phong sơn thuộc Tứ Xuyên.
Vị thứ nhì là La Dương Minh đại sư, Trưởng phái Côn Luân, trụ trị tại Bích Vân tự trong Ngũ Ngọc sơn thuộc Thanh Hải.
Vị thứ ba là Hoàng Ẩn thiền sư, trụ trì tại La Phù Sơn trong cõi Lĩnh Nam.
Vị thứ tư là Ngọc Hư hòa thượng, Sư trưởng Ngũ Đài sơn thuộc Sơn Tây.
Vị thứ năm là Chiêu Dương thiền sư, Trưởng Bắc phái Sơn Đông, trụ trì trên Bạch Vân tự trong Mã Dương cương, nơi giáp giới hai tỉnh Sơn Đông, Trực Lệ, sư phụ của Lã Mai Nương và Cam Tử Long.
Chí Thiện mừng rỡ ra tân tam quan đón tiếp :
- Chẳng hay trận kỳ phong nào đưa cả năm vị đạo hữu qua nơi Thiếu Thất sơn vậy?
Ngọc Hư hòa thượng hỉ hả :
- Thế mới kỳ ân chớ!...
Chí Thiên mời các Đại sư vào khách phòng.
Liễu Nhân hòa thượng nói với Chí Thiện :
- Tôi vào Thanh Hải thăm Dương Minh thì vừa lúc Đại sư sửa soạn du ngoạn Ngũ Đài sơn và rủ cùng đi. Tới nơi, Ngọc Hư ngỏ ý muốn sang Bạch Vân tự, mời Chiêu Dương sư huynh và Lã Tứ Nương xuống Nam Hải. Hai chúng tôi nhận lời...
Chiêu Dương địa sư tiếp lời :
- Khi ba vị đạo hữu ấy vào Mã Dương cương thì vợ chồng Lã Nguyên (nhân vật này là sư đệ của Lã Tứ Nương, chúng tôi sẽ nói tới sau trong một pho truyện khác để quý độc giả nhàn lãm) cũng vừa lên Bạch Vân tự mời Tứ Nương đạo hữu sang Khai Phong phủ và đi Đồng Quan đê giúp người quen nào đó. Vì nhận lời với vợ chồng Lã Nguyên rồi, nên Lã Tứ Nương không cùng xuống du ngoạn Nam Hải. Đó là điều đáng tiếc, thiệt ra Lã đạo hữu đã định ý Nam du, xem tình hình mấy vụ tranh chấp về lôi đài ra sao.
Chí Thiện sư trưởng gật đầu mà rằng :
- Vụ xích mích mấy ngày thêm rắc rối, tôi sẽ tường thuật sau. Còn Hoàng Ẩn đạo hữu sao khéo gặp mà đồng hành vậy?
Hoàng Ẩn thiền sư đáp :
- Ấy, tôi rời Lĩnh Nam lên Nam Hải, tới nơi thì vừa khi quý đạo hữu đây cập bến...
Chí Thiện hỏi :
- Thế ra các đạo hữu dùng đường biển?
Lư Dương Minh đại sư đáp :
- Chiêu Dương rủ chúng tôi ra Thanh Đảo rồi xuôi thuyền ven biển. Cảnh sắc mênh mông trời, nước tuyệt đẹp. Sau đó, chính Chiêu Dương lại rủ qua Thiếu Lâm.
Chí Thiện sư trưởng nói :
- Rất tiếc khi nhị vị đạo hữu Liễu Nhân và Lư Dương Minh rời Thanh Hải lại không ghé vào Kim Điêu ổ, Không Động sơn rủ Thạch Phủ Kính cùng đi, kỳ hội chuyến này đầy đủ biết nhường nào!
Liễu Nhân hòa thượng đáp :
- Có chớ, nhưng Thạch Phủ Kính không có ở nhà. Theo lời Hạng Kính Thiên, đệ nhất cao đồ Không Động vì sư phụ y xuống Hồ Nam gặp Bạch Mi sư trưởng Tây Khương theo lời mời của vị này.
Chí Thiện không khỏi ngạc nhiên :
- Ủa! Cớ sao Thạch Phủ Kính lại gặp Bạch Mi tại Hồ Nam?
Liễu Nhân đáp :
- Hạng Kinh Thiên không nói rõ về địa điểm, nà tôi thì vô tình không hỏi thăm. Chắc đọa hữu có ý kiến gì về sự gặp gỡ của hai nhân vật ấy?
Nét mặt ưu tư, Chí Thiện lẳng lặng đưa mắt nhìn Chiêu Dương đại sư.
Biết ý, sư trưởng Bắc phái Sơn Đông nói :
- Theo thiển ý, địa điểm ấy là Võ Đang sơn. Và ngoài Thạch Phủ Kính, Bạch Mi tất nhiên có cả Bát Tý Na Tra Phùng Đạo Đức là đệ tam nhân vật. Vậy, đây là một cuộc hội họp có mục tiêu hẳn hòi, chớ không bất chợt như chúng ta hôm nay. Quý đạo hữu đồng ý với tôi chăng?
Các đại sư đều gật đầu im lặng. Hồi lâu, Liễu Nhân hòa thượng mới cắt lời :
- Hồi nãy Chí Thiện đạo hữu nói về vụ xích mích đả lôi đài nào đó chẳng hay cuộc hội họp ở Hồ Nam có liên hệ gì hay không?
Chí Thiện đáp :
- Liên hệ nhiều. Đây, tôi xin tường thuật nội vụ...
Với giọng trầm trầm, chậm rãi, vị Sư trưởng Tung Sơn Thiếu Lâm tự thuật lại nội vụ lôi đài Hàng Châu, Quảng Châu và nói tiếp :
- Mới đây nội đồ Tam Đức, trụ trì Tây Thiền tự tin cho hay rằng Lữ Anh Bố bị té xuống đài gãy tay. Quan tài Ngưu Hóa Giao cũng được đồng bọn chở về Võ Đang sơn.
Lư Dương Minh hỏi :
- Tình hình tổng quát bây giờ thế nào?
- Nội bọn gia đồ hiện thời chờ phản ứng - chắc là lớn lắm - của đối phương.
Hoàng Ẩn thiền sư gật đầu :
- Phản ứng của Võ Đang sơn tức nhiên mạnh mẽ, không còn nghi ngờ chi nữa. Và cuộc họp giữa Bạch Mi, Phùng Đạo Đức và Thạch Phủ Kinh chắc chắn liên hệ tới vụ xích mích hiện tại.
Lư Dương Minh cau mặt :
- Thạch Phủ Kính là trưởng phái Không Động hà tất phải dính líu tới việc đả lôi đài. Đạo hữu ấy nhiều sự quá!
Liễu Nhân hòa thượng nói :
- Ai cũng suy tính như đạo huynh thì làm chi xảy ra chuyện lôi thôi? Bạch Mi, Thạch Phủ Kính xưa nay vốn chí nhân, tánh tình hạp nhau, cách thức thâu nhận môn đồ không thận trọng. Bởi vậy Bạch Mi mời trưởng phái Không Động bàn bạc cho thêm mạnh cánh, phòng sau này công khai chống đối Thiếu Lâm chớ gì? Bạch Mi đạo hữu còn tính xa hơn nữa, lỡ Thiếu Lâm và Bạch Hạc hợp tác môn đồ thì Tây Khương, Võ Đang, Không Động sẽ mạnh cánh hơn.
Từ nãy im lặng, nghe các đạo hữu bàn luận, Ngọc Hư sư trưởng Ngũ Đài sơn lên tiếng :
- Quý đạo hữu luận đàm rất xác đúng, riêng tôi không khỏi thắc mắc về sự kiện Lữ Anh Bố vốn bản lãnh cao hơn Hồ Á Kiền, cớ sao lại té xuống đài đến nỗi gãy cánh tay? Tất có nguyên do sao đây!
Chí Thiện giải thích :
- Tôi chưa đi sâu vào chi tiết ấy. Trong khi Hồ Á Kiền bị đánh dồn thập tử nhất sanh và Lữ Anh Bố đang hạ độc thủ thì bỗng nhiên bị một mũi Mai Hoa trâm từ đâu phóng tới xuyên qua làn da gáy. Y bỏ chạy, Á Kiền thừa dịp độn chân nên Anh Bố bị vướng té lăn xuống đài gãy tay. Sự thật đã xảy ra đúng như vậy.
Ngọc Hư hòa thượng vỗ nhẹ tay lên mặt kỷ :
- Hừ! Một cớ nữa để cho Phùng đạo hữu và Bạch Mi kết luận rằng môn đồ của Thiếu Lâm đã bất tuân công luật, phóng ám khí hại Lữ Anh Bố để cứu môn hữu!...
Chí Thiện nói :
- Thiệt tình không phải vậy. Mũi Mai Hoa trâm đó do một bàn tay bí mật nào đó phóng trúng Anh Bố cốt ý cứu Hồ Á Kiền khỏi uổng mạng trong trận đấu quá chênh lệch. Trong thiên hạ thiếu chi anh hùng hiệp nữ tài ba muốn san phẳng nỗi bất bình?...
Nói đoạn, Chí Thiện kín đáo đưa mắt nhìn Chiêu Dương thiền sư, cái nhìn bao hàm nhiều ý tứ và chỉ người trong cuộc mới hiểu nổi.
Sở dĩ Chí Thiện không muốn nói tới sự kiện chính Lã Mai Nương đã phóng Mai Hoa trâm cứu trợ Hồ Á Kiền là vị e Chiêu Dương bị các đồng đạo hiểu lầm. Nhưng vị Sư trưởng Bắc phái Sơn Đông dự đoán người phóng Mai Hoa trâm tài tình ấy là ai rồi. Lã Mai Nương, Cam Tử Long đã chẳng tuân mệnh lệnh của Người, theo dõi sự xích mích nọ hầu tránh và can thiệp đúng lúc, mong giải quyết cho xong vụ tranh chấp đồng đạo tương tàn đó ư?
Khẽ gật gù ra dáng thông cảm Chí Thiện, Chiêu Dương đưa tay vuốt cằm mà rằng :
- Phải rồi, trước cảnh trạng của Á Kiền, người nào có hiệp tâm chính khí, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu chúng ta có mặt tại chỗ tất sẽ can thiệp chớ lẽ nào bỏ qua được? Biết đâu vị hiệp khách phóng trâm kia, không là một trong những môn đồ của chúng ta?
Chí Thiện mỉm cười :
- Đó là những việc đã qua. Trước tình trạng ngày một tiến triển đi đến các vụ xung đột lớn, bất lợi cho tình đồng đạo và thanh danh võ giới, tôi có ý định kiến thỉnh quý vị đọa hữu hội nghị, hầu tìm ra giải pháp chấm dứt các cuộc giao tranh, môn đồ Hán tộc tương tàn. Hiện thời, tôi đã phái người vào Tây Khương và Võ Đang sơn thỉnh Bạch Mi, Phùng Đạo Đức yêu cầu chỉ định một nơi thuận tiện, trung lập hầu họp bàn giải quyết vấn đề tương tranh, Tôi đã viết mật thư đạt mời quý đạo hữu xuống Thiếu Lâm để cùng chứng kiến cuộc hội nghị tay ba. Năm tăng đồ ngày mai sẽ lên đường cấp thỉnh, thì may thay, quý vị đã giá bạc giáng lâm nơi Thiếu Thất sơn, lợi thời giờ biết chừng nào!
Lư Dương Minh cười khà mà rằng :
- Nghĩa là Chí Thiện đạo huynh muốn giữ chúng tôi đến khi có phúc đáp của Võ Đang, Tây Khương?
- Dạ, đúng thế. Người lãnh sứ mạng thư cấp hành, chắc không mất nhiều thời giờ. Trong khi chờ đợi, tôi lập một trường đại hội để toàn chúng ta có dịp chung niệm trước bàn thờ Đạt Ma sư tổ. Sau khi thỉnh quý đạo hữu ngoạn cảnh Thái Thất sơn, Lộng Nguyệt hồ, du thuyền trong Lạc Nhạn đầm...
Liễu Nhân hòa thượng ưng thuận :
- Hoan nghinh hào ý của đạo hữu Chí Thiện. Nếu chuyến này không nán lại Tung Sơn thì hai ngày đường nữa, chúng ta cũng sẽ chia tay mỗi người mỗi ngả rồi. Âu là nhân dịp này ta thử tìm đường lên đỉnh Hoa Cái phong xem sao? (Vị trí và cảnh sắc Tung Sơn Thiếu Lâm tự đã tả thiệt rõ ràng ở hồi thứ hai mươi bốn).
Các vị đại sư đều đồng ý với sư trưởng phái Nga Mi ở lại Thiếu Lâm tự, chờ phúc thư của Phùng Đạo Đức và Bạch Mi lão sư.
Tuy không ai nói ra miệng, nhưng vị nào cũng nặng lòng nghĩ tới tiền đồ võ giới và môn Kỹ Thuật Quốc Gia (người Trung Hoa thời Minh triều, Thanh triều gọi một võ thuật tinh vi là Kỹ thuật quốc gia, hay gọi là môn Quốc kỹ) là một môn học đã từng đào tạo ra nhiều nhân vật cách mạng chống đối nhà Thanh.
Các vị đại sư cũng không lạ gì việc Thanh triều rất kiêng nể các võ phái; do đó Vua tôi nhà Thanh vẫn bí mật hành động với mục đích hạ bớt ảnh hưởng, uy tín võ phái trong dân gian, hoặc diệt trừ bớt một vài môn phái càng hay.
Tấm gương tầy liếp thời Ung Chánh vương hãy còn kia, vị vương giả triều Thanh này đã từng phái ban mật vụ gây biết bao mâu thuẫn giữa các môn phái tiền triều, thiếu chút nữa thì môn đồ dị phái lâm vào cảnh tương tàn lưu huyết đến tận diệt.
Hiện thời, Càn Long là một vị minh quân thiệt, nhưng trước mắt Hán tộc, vị Hoàng đế ấy vẫn là một người thuộc giống Mãn Châu xâm lăng đất nước Trung Hoa không hơn, không kém. Biết đâu nhà Vua chẳng bắt chước tiên vương, tiếp tục gây xáo trộn trong nền võ giới, theo dõi chính sách chia để mà trị?
(Quả thế, sau cuộc du hành toàn cõi Giang Nam, vua Càn Long được mục kích hành vi anh hùng của một số môn đồ Thiếu Lâm tự, bèn bí mật tạo nên một pho truyện, trước hết đẻ ca tụng cuộc vi hành hữu ích của nhà Vua, sau là lưu manh hóa các hành động của các hào kiệt Thiếu Lâm. Vua Càn Long còn kết thúc phi truyện tưởng tượng đó bằng một trận diệt trừ toàn thể các sư, đệ môn võ danh tiếng ấy và sau cùng là vụ Hỏa Thiêu Thiếu Lâm tự.
Một sự kiện không thể nào có được vì các Sư trưởng đại phái Bắc phái Sơn Đông, Nga Mi, Côn Luân, v.v... nói chúng, và toàn thể Tung Sơn Thiếu Lâm tự nói riêng, sẽ phản ứng rất mạnh mẽ vào tận Thanh cung).
Ngay đêm hôm các vị Đại sư tới Thiếu Lâm, Chí Thiện nói riêng với Chiêu Dương thiền sư về việc chính Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long đã ngầm phóng Mai Hoa trâm cứu Hồ Á Kiền trên Thủy Nguyệt đài.
Chiêu Dương mỉm cười mà rằng :
- Hồi trưa nghe đạo hữu thuật truyện, tôi hiểu ngay kẻ phóng trâm là ai rồi. Chúng không dám công khai lộ diện vì hiện dạng truy tầm kẻ thù bất cộng đái thiên, chắc đạo hữu dư hiểu vụ Trường Mâu Cam Kiến Khương bị hạ sát mười bốn năm trước trong Tần Lĩnh sơn?
Chí Thiện nói :
- Có, tôi biết, vì chính tôi đã từng gặp nhị vị lệnh đồ tại Ác Dương huyện hồi cuối năm ngoái...
Ít bữa sau, Bình Nguyên tăng là người được Chí Thiện sai phái dùng phi mã vào Võ Đang sơn, mời Phừng Đạo Đức dự cuộc hội kiến trở về Thiếu Lâm trình phúc thơ.
Chí Thiện ngạc nhiên hỏi :
- Hiền đồ không vào Tây Khương hay sao mà về quá sớm?
- Bạch sư phụ, hiện thời Bạch Mi lão sư đang ở Võ Đang nên ngu đồ đệ tránh luôn bức thỉnh thư. Xưa người đọc phúc đáp sẽ tường tận.
- Ngoài Bạch Mi lão sư còn có vị nào khác nữa không?
- Thưa có, Sư trưởng Không Động sơn.
Chí Thiện gật đầu :
- A! Thôi được, cho hiền đồ về nghỉ.
Bình Nguyên tăng đi khỏi, Chí Thiện bóc thư ra đọc, thư rằng:
“Sư trưởng Thiếu Lâm phái Tung Sơn nhã giám.
Hội nghị Sư trưởng là một hảo ý, nhất là trong trường hợp hiện thời, Phùng Đạo Đức tôi rất đỗi hoan nghinh. Song rất tiếc không thể phó hội vì lúc này đang mắc bận hai việc:
Đệ nhất: Mai táng tiện đồ Ngưu Hóa Giao.
Đệ nhị: Lo việc chạy chữa cánh tay và gáy Lữ Anh Bố một kể không may!...
Ngoài hai việc đau buồn ấy, bần đạo còn phải lo dàn xếp sự công phản quá ư mạnh mẽ của toàn thể tiện đồ về hai vụ nói trên đây.
Khi thảo mấy hàng phúc đáp này, việc dàn xếp đã bất thành và ngoài ý muốn của bần đạo, các tiện đồ hùng tâm chánh khí, hẹn cùng các lệnh đồ Thiếu Lâm đang hiện diện tại Quảng Châu sẽ hội kiến tại Tô Châu vào kỳ Quần Hùng Đại Hội thường niên khai mạc vào ngày Rằm tháng Tám tới đây.
Bạch Mi lão sư vân du Hồ Nam có ghé lại Võ Đang. Lão sư đồng ý về kỳ hẹn Quần hùng và yêu cầu bần đạo tiện tay phúc đáp.
Khách anh hùng, người nghĩa khí, đầu đội trời, chân đạp đất, một lời hẹn như dao chém đá. Mong rằng các môn đồ Thiếu Lâm không phải hạng tầm thường, phó hội Quần Hùng tỏ tài xuất chúng.
Nay thơ, Phùng Đạo Đức, Võ Đang phái, thân ký”.
Đọc xong bức thư, Chí Thiện lẳng lặng trầm ngâm hồi lâu rồi mới rũ áo đứng lên gọi tiểu tăng thỉnh các vị Đại sư lên khách phòng.
Mọi người tập họp đông đủ quanh chiếc thạch kỷ lớn, giữa đặt lư trầm nhỏ tỏa ra làn khói xanh mướt, thơm dịu khắp căn phòng rộng lớn.
Chí Thiện trịnh trọng rút trong tay áo ra bức phúc thơ của Phùng Đạo Đức và trầm ngâm cất lời :
- Tôi mới nhận được thư phúc đáp do thân bút của đạo trưởng Võ Đang sơn. Và tôi cũng rất buồn báo trước với các quý vị đạo hữu rằng hy vọng hội nghị để giải quyết các vụ xích mích, tranh chấp đã xảy ra một cách đáng tiếc tại Hàng Châu, hiện đã tiêu tan. Rồi đây, hậu quả còn bánh trướng lớn lao hơn thế nữa. Xin quý vị nghe lời thân bút của Phùng đạo trưởng và lời nhắn của Bạch Mi lão sư.
Nói đoạn, Chí Thiện chậm rãi mở phong thư ra đọc cho cử tọa nghe và nhấn mạnh từng chữ một.
Nghe xong, các Đại sư lẳng lặng nhìn nhau, thông cảm nỗi khó chịu chung.
Chiêu Dương trầm tĩnh, tay luôn luôn lần chuỗi bồ đề.
Liễu Nhân hòa thượng lặng lẽ nhìn cành liễu mịn màng rung rinh ngoài song cửa.
Lư Dương Minh, trưởng phái Côn Luân cất lời trước nhất, phá tan bầu không khí nặng nề trong hội phòng :
- Thạch Phủ Kính có ở Võ Đang không?
Chí Thiện gật đầu :
- Có, gia đồ Bình Nguyên Tăng có trông thấy và hỏi thăm biết đích danh.
Lúc đó, Liễu Nhân, trưởng phái Nga Mi mới nói :
- Tôi biết ngay mà! Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ Kính hội họp và có chuẩn đích từ trước. Thiệt đáng buồn! Họ không biết nên cố tâm giảng hòa, làm hư đại sư và tổn thương đạo nghĩa có từ trước đến nay vẫn toàn vẹn của võ giới.
Chí Thiện hỏi cửu tọa :
- Trước tình hình hiện thời, quý đạo hữu tính sao?
Hoàng Ẩn thiền sư cười lạt :
- Còn tính sao nữa? Sau khi nhượng bộ nhiều lần, thiết tưởng đạo huynh không còn phương pháp nào khác hơn là nhận lời, y hẹn phó hội Quần Hùng. Dùng độc trị độc mới được!
Hướng vào cử tỏa, Hoàng Ẩn nói tiếp :
- Mở hội nghị cao cấp, Chí Thiện đạo hữu chắc không ngoài mục đích giảng hòa, mong muốn sớm chấm dứt vụ xích mích giữa các môn đồ. Tiếc thay Bạch Mi, Phùng Đạo Đức không những đã từ chối không họp mặt mà còn gửi thơ thách thức, lời lẽ không xứng đáng với một người tu hành tôn trọng đạo đức và biết phụng sự nền Kỹ Thuật Quốc Gia.
Thiện chí của môn phái Thiếu Lâm rõ rệt như thanh thiên bạch nhật. Trong cuộc hội họp hôm nay chắc Chí Thiện đạo hữu có ý định báo cáo cho chúng ta biết tình trạng nan giải bằng đường lối hòa bình, vì thế sẽ áp dụng một giải pháp cứng rắn cương quyết hơn.
Giải pháp đó là nhận lời thách thức giao tranh cho tới lúc nghiêng lệch cán cân thắng bại. Phải vậy chăng đạo hữu Chí Thiện?
Đứng lên, Chí Thiện chắp tay ra trước ngực, cúi đầu :
- Mô Phật! Quả có vậy, trên có anh linh Sư tổ, dưới có sự hiện kiến của quý vị đạo hữu chứng kiến cho lòng thành thật ngay thẳng của tôi. Hoàng Ẩn đạo huynh đây đã diễn tả hết ý định của tôi, mong quý đạo hữư hiểu cho.
Trưởng môn phải Côn Luân Lư Dương Minh hỏi Chí Thiện :
- Đối đầu với Thiếu Lâm, có Võ Đang, Tây Khương, và chưa biết chừng có thêm Không Động, sự có mặt của Thạch Phủ Kính trên Võ Đang sơn không phải là ngẫu nhiên, như vậy Thiếu Lâm tự hiện lâm cảnh có thù. Nếu đạo hữu cho phép, chúng tôi lúc nào cũng sẵn dáng đứng bên lẽ phải.
Liễu Nhân hòa thượng tiếp lời Lữ Dương Minh :
- Sư trưởng Côn Luân dạy chí phải, chúng tôi sẵn sàng đứng bên Thiếu Lâm.
Hoàng Ẩn thiền sư La Phù Sơn và ngọc Hư hòa thượng Ngũ Đài sơn đồng tình hưởng ứng. Riêng Chiêu Dương đại sư cứ vuột cằm, tủm tỉm cười khiến Hoàng Ẩn phải hỏi :
- Đạo huynh Chiêu Dương im lặng, chắc có giải pháp nào hay chăng?
Vị sư trưởng Bắc phái sơn động nhỏ nhẹ :
- Quý vị đạo hữu phát biểu ý kiến đầy đủ lắm rồi, tôi chỉ biết xin theo.
Một lần nữa, Chí Thiện sư trưởng đứng dậy mà rằng :
- Mô Phật! Tôi xin thay mặt toàn thể chùa Thiếu Lâm cảm ơn quý vị đạo hữu đã đóng góp nhiệt tình và riêng tôi lấy làm cảm kích vô cùng.
Trước sự nồng nhiệt ấy, lẽ nào tôi dám chối từ việc giúp đỡ. Nhưng tôi xin yêu cầu một điều.
Số là bổn tâm vẫn mong giải quyết bằng đường lối hòa bình cho đến phân khắc cuối cùng. Môn đồ Thiếu Lâm tự sẽ tự lực đơn phương bất cứ trong tình trạng nào khi tôi cùng và trong danh dự.
Vạn nhất, kém tài thua sức bị thua trong cuộc tranh đua, biểu diễn thì chẳng nói làm chi, nếu chẳng may cô thế lâm vào tình trạng nguy hiểm thì quý đạo hữu hãy tiếp tay để tránh việc lưu huyết, tổn hại nhân mạng vô ích. Yêu cầu đó được chấp thuận chăng?
Liễu Nhân hòa thượng, trưởng phái Nga Mi hỏi :
- Nghĩa là điều động môn đồ các phái đến Tô Châu dự kiến Quần Hùng Đại Hội và chỉ can thiệp khi nào môn đồ các phái lâm vào tình trạng gay cấn nhất?
Chí Thiện gật đầu :
- Mô Phật! Đó là nguyện vọng của tôi.
Lư Dương Minh nói :
- Từ nay đến kỳ hội không còn bao xa nữa, chúng ta nên liệu bề chia tay mới kịp thời tụ tập tại Tô Châu.
Liễu Nhân hỏi :
- Tụ tập nơi nào tại Tô Châu?
Chiêu Dương thiền sư đáp :
- Các môn đồ thì cho ngụ tại Hồng Vân Lai khách điếm ở Đông môn, hay Anh Hùng quán ở Thiết Sa Nang Bắc Môn.
Riêng chúng ta có thể ngụ tại Nguyên Diêu tự. Vị trụ trì thiền viện ấy là Ngộ An rất đắc đạo, mỗi chuyến qua Tô Châu tôi vẫn nghỉ lại tại đó.
Ngọc Hư hòa thượng bảo Chí Thiện :
- Đạo huynh nên báo cho Ngũ Mai bên Bạch Hạc sơn biết vụ này.
- Bây giờ báo cũng trễ rồi, nhưng năm nào sư phó Bạch Hạc cũng quen lệ dẫn vài môn đồ lên Tô Châu dự kiến Quần Hùng và sẽ qua Thiếu Lâm.
Bàn định xong, các sư trưởng võ phái sửa soạn chia tay mỗi người đi một ngả, hẹn tái ngộ đất Tô Châu.
Riêng Chiêu Dương đại sư ở lại thêm mấy bữa nữa mới đi. Hai môn đồ kiệt hiệt của Bắc phái là Lã Mai Nương và Cam Tử Long đã theo dõi vụ đả lôi đài từ lâu rồi, Thiền sư thấy không cần giúp sức môn đồ Tung Sơn hơn nữa.
Trước khi chia tay, Chiêu Dương hỏi Chí Thiện :
- Đạo hữu có hiểu tại sao tôi hoan nghinh lời mời của Phùng Đạo Đức và Bạch Mi lên Tô Châu không?
Suy nghĩ giây lát, Chí Thiện lắc đầu :
- Làm sao biết được? Tất có nguyên do gì khác?
- Chính vậy. Tôi nghi ngờ có bàn tay bí mật nào đó đã gây ra những vụ xô xát này. Suy đi tính lại, nếu các võ phái tương tranh, bị diệt trừ lần lần, đạo hữu xét coi ai sẽ thủ lợi?
- Thanh triều!
- Phải lắm! Kẻ thủ lợi là Thanh triều. Vậy phải có cơ quan nào thuộc Thanh triều nhúng tay nhóm lửa gây xáo trộn trong võ giới. Muốn thức tỉnh Võ Đang, Tây Khương không có chi bằng điều tra, lột mặt trái quan hữu trách ấy, thì tức khắc mọi sự sẽ an bài ngay.
- Vậy cần hành động như thế nào?
- Đạo hữu không hiểu là phải, vì vấn đề này hoàn toàn cá nhân.
Nguyên vị Tổng đốc Tô Châu họ Âu Dương tên Tòng Thái là dòng giống nữ tổ sư Bắc phái Sơn Động thành lập từ đời Minh Thành Tổ tục danh là Âu Dương Bích Nữ, pháp hiệu Bạch Vân (Đón xem Lam Y Nữ Hiệp, sẽ rõ tài nghệ Âu Dương Bích Nữ).
Đời đời, họ Âu Dương giàu thiên ức vạn tài hoặc là điền chủ, hoặc xuất chánh và vẫn quy tụ cả một nơi Âu Dương trang trên đường vào Tam Môn cốc cách Tô Châu không bao xa.
Hiện thời, Trang chủ Âu Dương trang là Âu Dương Tòng Bình, bào huynh của viên Tổng đốc Tô Châu. Cả hai cùng nối nghiệp võ gia truyền, giỏi tuyệt luân.
Vốn là người văn võ toàn tài, Âu Dương Tòng Thái lập ra đại hội Quần Hùng thường niên nhằm trúng dịp Trung Thu để cho anh hùng thiên hạ có dịp về Tô Châu tụ chí thí võ, tranh chức Anh hùng vô địch do chính quan Tổng đốc Tô Châu cầm chịch, treo giải thưởng.
Nhiều khi, chọn lọc được nhiều hảo hán bản lãnh cao cường Âu Dương Tòng Thái đệ đơn đề bạt họ về Bắc Kinh để Hoàng đế tùy tài sử dụng. Những người nào không muốn xuất chánh thì cứ việc lãnh thưởng rồi mạnh ai nấy đi bốn phương trời, sau khi hẹn nhau niên tới tái hội.
Bởi vậy mới thành tên Quần Hùng Đại Hội và hội thí ngay tại giáo trường rộng lớn canh tân hóa của tỉnh Tô Châu.
Tổng đốc Âu Dương Tòng Thái còn lập ra một quán trọ nguy nga đồ sộ, cao ba từng lầu, hoa viên, đình các, bài trí cực kỳ thanh nhã để tiếp rước hảo hán giang hồ tứ xứ kéo về Tô Châu, ghi tên dự thí hội Quần Hùng.
Đó là ngôi Anh Hùng quán mà người trông coi điều khiển là hai con của Trang chủ Âu Dương Tòng Bích kêu Tổng đốc Tô Châu bằng thúc phụ.
Người thứ nhất là Âu Dương Tòng Lân, trưởng huynh, có tài phi thiềm tẩu bích lanh lẹ như bay, sức khỏe đặc biệt nên hảo hán giang hồ đặt cho tước hiệu là Trung Phong Tiên Viên.
Người thứ nhì là một vị nữ lang hai mươi tuổi sắc nước hương trời, cân quắc anh thư tên là Âu Dương Kim Loan, tước hiệu Tiểu Mộc Lan, quen sử dụng ngọn Phương thiên họa kích xuất quỷ nhập thần. Âu Dương Kim Loan là em ruột Tòng Lân, anh hùng tứ xứ đều biết mặt kiêng nể.
Hữu tài, hữu sắc, cho đến nay nàng anh thư họ Âu Dương ấy hãy còn phòng không chiếc bóng là vì chính nàng ham luyến việc luyện tập Công phu, không muốn lập gia đình sớm.
Tô Châu phồn hoa đô hội, dân cư đông đúc, thiếu chi vương tôn công tử, thương gia đại phú hoặc tài tử văn nhân dập dìu muốn dương cung bắn sẻ. Hiềm vì Âu Dương Kim Loan là một trang nữ trung hào kiệt, võ nghệ gia truyền khổ luyện tinh thông nhất bực, ai muốn cùng nàng đẹp mối lương duyên ít nhất cũng phải là con người tài đức song toàn, anh hùng quả cảm, chớ những hạng phong lưu công tử, y phục xa hoa, giá áo túi cơm thì đâu dám rắp ranh làm rể họ Âu Dương và làm tế điệt quan Tổng đốc Tô Châu!
Vốn dòng nhà võ, Trang chủ Âu Dương Tòng Bình không câu nệ ép uổng hai con lập gia thất, mặc cho hai người chừng nào ưng ai sẽ được song thân chấp thuận tác thành giai ngẫu.
Âu Dương Kim Loan còn có người em trai nữa, năm ấy lên mười hai tuổi tên là Âu Dương Tòng Phương đang luyện tập võ nghệ dưới quyền chỉ dẫn của cha, anh và chị.
Sở dĩ quan Tổng đốc Tô Châu phải chỉ định Tòng Lân, Kim Loan trông coi điều khiển Anh Hùng quán, là vì trong bọn giang hồ hảo hán về Tô Châu dự thí phần nhiều cũng có kẻ hay, người dở, hoặc vì tức khí phái nọ đảng kia, hoặc vì tửu nhập ngôn xuất mỗi khi gây lộn với nhau thì đã có người tài trí, võ dõng chủ trương giảng hòa.
Căn cứ vào vị trí quản đốc Anh Hùng quán của hai anh em Âu Dương Tòng Lân, Âu Dương Kim Loan, đủ hiểu tài sức cặp nam nữ thanh niên ấy thuộc cấp bực nào.
Một dòng họ lớn như Âu Dương nổi danh ở toàn cõi Giang Nam, đã có tiền nhân biệt lập dựng thành một phái võ như Bắc Thiếu Lâm Sơn Đông, đủ là bảo đảm tài nghệ gia truyền của dòng họ ấy rồi.
Cho đến nay, ai qua đất Tô Châu hoa lệ mà hỏi thăm đến Âu Dương gia, bất cứ người dân nào cũng chỉ ngay được đường vào trang gia trong lối Tam Môn cốc.
Kể gốc tích họ Âu Dương liên hệ mật thiết đến Quần Hùng Đại Hội xong, Chiêu Dương thiền sư nói với Chí Thiện rằng :
- Việc Võ Đang, Tây Khương kết hợp thách thức Tung Sơn Nam Thiếu Lâm tranh tài trong đại hội có lợi cho ta hơn. Đây nhé, có hai điều: Đệ nhất: Mối hiềm khích quy tụ lại một nơi, môn đồ đôi bên tập trung tên đất Tô Châu công khai tranh tài, thi thố công phu hẳn một chuyến cho rồi, hắc bạch rõ ràng còn hơn là để ngọn lửa hiềm thù cứ ngấm ngầm cháy lan lúc chỗ nãy, lúc nơi nọ, khiến ta luôn luôn bận tâm triều đình chống đối. Đệ nhị: Ngay từ khi Vô Địch Đài được thiết lập tại Hàng Châu, tôi đã nghi ngờ có bàn tay bí mật nào đó nhóm ngọn lửa tranh đấu với mục đích gây hiềm, chia rẽ võ phái. Nay việc tranh thủ tập trung tại một nơi mà vị đại quan cầm đầu lại là thân hữu tôi, chúng ta có hi vọng tìm ra căn nguyên bàn tay bí mật hay là... cơ quan bí mật kia thì đúng hơn.
Chí Thiện gật đầu hỏi :
- Đạo huynh muốn ám chỉ rằng cơ quan bí mật có nhiệm vị gây tương tranh giữa các phái võ là thuộc Thanh đình, phải không?
- Chính vậy. Tôi giữ nguyên lập trường trong bức thư trước gửi đạo hữu. Sự kiện đó quá ư rõ rệt. Không một cá nhân nào thủ lợi trong việc môn đồ võ phái tương tàn hơn là Thanh triều.
Phần đông anh hùng chí sĩ xuất phát từ các nhóm môn đồ võ phái này bỗng dưng các dũng sĩ ấy tương tranh, tàn sát lẫn nhau, dĩ nhiên thế lực và danh tiếng võ phái sẽ vì đó mà tổn thất rất nhiều trong đức tin tưởng của quần chúng. Đạt mục đích, há không phải là một đường lối chính trị của: kẻ trị - triều Mãn Thanh - đối với kẻ bị trị - dòng giống Hán tộc - đó ư?
Chí Thiện gật đầu, im lặng Chiêu Dương nói tiếp :
- Còn một điều này nữa. Nhóm lửa tương tranh gây ngay trung tâm mấy võ phái miền Hoa Nam - ngoại trừ Nga Mi vì kẻ nhóm mớ lửa đó chưa có dịp - phải chăng bàn tay bí mật kia có nhiệm vụ riêng biệt về Hoa Nam và Tây nam? Sau khi thành công ở đây, chắc sẽ đến lượt Hoa Bắc mà kẻ khởi hấn hẳn không ngoài môn đồ Không Động?
Chí Thiện hỏi :
- Tư cách Tổng đốc Tô Châu Âu Dương Tòng Thái thế nào?
Chiêu Dương thiền sư quả quyết :
- Đạo hữu khỏi lo! Y được triều Thanh sủng ái vì Âu Dương gia có sẵn thành tích từ bao đời nay tại Tô Châu. Tòng Thái lợi dụng thế lực che chở Hán tộc rất nhiều, rất được lòng dân, liêm khiết nhất mực. Riêng một Tòng Thái tiến cử được một số đông nhân tài vào bộ đội trực thuộc Thanh triều. Đó cũng là thâm ý của y.
Hiện thời, tuy Tổng đốc phủ cửa đóng then cài, người thường khó ra vào, trái lại Âu Dương trong lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp anh hùng thiên hạ, mà Trang chủ Tòng Bình là bào huynh Tòng Thái, hai người như một, đồng chí hướng, tương thân tương ái.
Hồi năm ngoái Lôi Lão Hổ thiết lập Vô Địch đài, ngông cuồng khinh miệt dòng sĩ Tô, Hàng được hơn một tháng chẳng qua là Âu Dương Tòng Thái chí hướng cao cả hơn, không đếm xỉa đến việc nhỏ mọn, nếu không thì gã họ Lôi bị... chết nghẹt từ lâu rồi còn đâu đến lúc Phương Thế Ngọc tức khí thượng đài nhất quyền, nhất cước đả tử tên vong mạng ấy nữa!
Bây giờ tôi khởi hành lên thẳng Tô Châu ngụ tại Âu Dương trang, chừng nào tới, đạo huynh khá kiếm tôi tại đó.
Chí Thiện sư trưởng suy nghĩa giây lát :
- Nếu vì một lẽ gì tôi không dẫn đạo gia đồ đi Tô Châu thì đã có Ngũ Mai lão ni. Yêu cầu đạo huynh liệu bề cố vấn.
Chiêu Dương niềm nở nhận lời.
Khi các vị đại sư khởi hành thì sư trưởng Thiếu Lâm đã cấp phát ngay Mục Dương Tăng phi mã xuống Quảng Châu báo cho Tam Đức, Thái Trí hòa thượng biết vụ quần hùng đại hội và triệu hồi các hào kiệt Thiếu Lâm về Tung Sơn.
Bởi vậy, Tam Đức mới vội vàng phái người đi gọi ba anh em Phương gia, Cẩm Thượng Ân về tụ tập tại Tây Thiền tự.
Trong khi phe Thiếu Lâm điều động môn đồ, sửa soạn phó đại hội quần hùng Tô Châu, thì hai phái Võ Đang, Tây Khương hiệp tác cũng nhộn nhịp hoạt động.
Ý kiến thách đối phương lên Tô Châu xuất phát từ Bạch Mi lão sư.
Nguyên khi Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Bạch Dũng, Phương Thất đi được một thời gian không thấy hồi âm về việc bốn người vào Vân Nam lên Long Sơn tìm Ngũ Mai, Bạch Mi dự đoán các môn đồ đi thẳng Quảng Châu giúp Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn nên nóng ruột muốn xuất ngoại điều tra vụ tranh chấp.
Nghĩ rằng việc hiệp tác với Võ Đang, Không Động là rất cần thiết nên lão sư phái ngay môn đồ là Ngụy Tiết Khánh cầm mật thư lên Cam Túc vào Kiêm Điêu ổ mời Thạch Phủ Kính.
Một mặt, lão sư giao việc điều khiển sơn môn cho Giác Bình Tăng, đem theo trưởng tràng Thiên Lũy tăng, Tống Kế Tổ, Lương Trí Vinh, Tiêu Khiết vào Hồ Nam thẳng tiến Võ Đang sơn.
Trong khi đó Bát Tý Na Tra Phùng Đạo Đức hằn học mai táng Ngưu Hóa Giao và liên tiếp được tin Lữ Anh Bố thất trận té lôi đài gãy tay.
Lòng căm thù đối phương lên đến cực điểm, Phùng Đạo Đức bị Ngưu Cường Hóa kích thích, không những coi môn đồ Thiếu Lâm là một bọn côn quang đáng ghét mà còn thù luôn sư trưởng Chí Thiện không biết giáo hóa môn đệ Bổn tánh đã rất nóng nảy, lúc này Phùng lão sư hoàn toàn là ngọn Hỏa Diệm sơn đang phun lửa.
Tuổi ngoại lục tuần, vóc người dong dỏng gầy guộc, nhưng tấm thân hữu luyện ấy là cả một cốt thép khô khan rắn chắc.
Họ Phùng xắn tay đạo y rộng thùng thình, đi đi lại lại trong thiền phòng, mắt tia lửa y hệt một chúa sơn lâm dữ khát mồi.
Hừ! Bọn Thiếu Lâm thật quá đáng! Trước kia ta còn ngờ vực việc Phương Thế Ngọc dùng Diệp Kiếm hài hạ sát Lôi Lão Hổ, nay với vụ Lữ Anh Bố, dã tâm của bầy lang sói ấy hoàn toàn biểu lộ! Chúng sử dụng đủ mọi phương cách cốt giành phần thắng. Hẳn tác động ấy phải do huấn lệnh của Chí Thiện.
Từ việc Ngũ Mai đả tử Lý Ba Sơn đến huấn lệnh độc ác của Chí Thiện, tác phong ác ý sát hại đồng đạo của hai nhân vật cao cấp Bạch Hạc, Thiếu Lâm quả đã rõ ràng. Không phản ứng mạnh mẽ tất chẳng xong!...
Được lắm! Hỡi bọn Thiếu Lâm, bây sẽ coi lực lượng mạnh mẽ của Võ Đang sơn!
Nghĩ đoạn, Phùng đạo sĩ vỗ tay đôm đốp mấy cái, Một đạo đồng trạc mười người, mười hai tuổi từ phía sau thiền phòng chạy ra kính cẩn khoanh tay thưa :
- Bạch sư phụ sai bảo?
- Hầu Viên con, thỉnh nhị vị đại sư huynh vô đây.
Đạo đồng Hầu Viên dạ một tiếng đoạn thoăn thoắt chạy ra phía sau Huyền Thiên Miếu, nơi võ sảnh.
Lúc đó võ sảnh chỉ có hai môn đồ Lưu Trường Thanh và Tào Kim Anh đang đơn luyện, Hầu Viên đạo đồng bèn hỏi :
- Nhị vị đại sư huynh không có đây ư, Lưu sư huynh?
Lưu Trường Thanh chỉ tay ra sườn núi bên tả :
- Lôi, Phùng xuống mé núi từ nãy, có lẽ đang ngồi nơi phiến đã thường nhật.
Quả thế Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ (cháu kêu Phùng Đạo Đức bằng thúc phụ), hai dũng sĩ trưởng tràng đang thản ngồi trên phiến đá phẳng lì dưới bóng tòng reo trong gió thoảng.
- Sư phụ thỉnh nhị vị sư huynh.
Lôi Đại Bàng ngoái đầu hỏi :
- Có khách lạ lên miếu chăng?
- Thưa không, sư phụ hiện đang ở thiến phòng, hình như người bực tức điều gì.
- Được, về trước đi. Phùng đại ca và ngu huynh sẽ về sau.
Hầu Viên đạo đồng vừa đi khỏi, Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ cùng vươn vai đứng vùng lên.
Phùng Huy Hạ dong dỏng cao, mặt dài, mắt lớn long lanh, đôi mày chổi xể xếch ngược nhíu lại, quắc thước lạ lùng.
Trái lại với bạn đồng môn, Lôi Đại Bàng là một trang dũng sĩ cao như Huy Hạ nhưng cổ to, vai rộng, lưng chẹt, ngực nở lông lá xồm xoàm.
Áo xắn lên tận khủyu tay để lộ hai cánh tay nở nang, bắp thịt nổi cuồn cuộn từng thớ một như thường chão.
Chàng vỗ vai bạn mà rằng :
- Từ ngày mai táng Ngưu sư đệ và liên tiếp hay tin Lữ Anh Bố thất trận bị thương, sư phụ luôn quạu quọ không vui. Mỗi chuyến người nổi cơn giận dữ lại gọi anh em ta căn dặn phải sẵn sàng để bất chợt hạ sơn tìm đánh bọn Thiếu Lâm.
Phùng Huy Hạ vươn cánh tay co vào duỗi ra mấy cái, gân xương chuyển răng rắc :
- Sư huynh nói phải. Sư phụ thay đổi tâm tánh gắt gỏng luôn? Còn việc hạ sơn lúc nào chúng ta chẳng sẵn sàng? Chẳng sớm thì trễ, thế nào sư huynh cũng có dịp gặp kẻ thù để xé nó ra làm đôi.
- Ngày đêm ngu huynh ước mong giờ phút ấy, nhưng không hiểu bao giờ mới được chánh thức xuống Quảng Đông.
Vào tới thiền phòng, Đại Bàng, Huy Hạ lặng lẽ đứng bên chiếc đôn chạm bày chậu lớn.
Phùng Đạo Đức ngừng bước, ngồi xuống kỷ, chăm chú nhìn hai đại đồ hồi lâu mới nói :
- Ta nhất định phái hai con cùng Thạch Cẩm Bá, Địch Tôn Bảo, Mã Mạnh Thái, Tào Thiện Bảo cùng đi với người báo tin xuống Quảng Châu. Nhiệm vụ của hai con là liên lạc ngay với Lữ Anh Bố và Cẩm Châu Đường, thượng đài chống đối bọn Thiếu Lâm. Hoặc giả vì một lý do gì mà vụ lôi đài bất thành thì cả hai liệu bề điều khiển môn hữu theo Lý nữ điệt tìm hạ mẹ con Phương Thế Ngọc cho kỳ được, miễn là phải gây tang tóc cho Thiếu Lâm như chính chúng đã không ngần ngại hạ sát người của Võ Đang. Sửa soạn ngày mai khởi hành.
Đại Bàng, Huy Hạ vâng lệnh sư phụ vừa ra khỏi thiền phòng thì đại đồng vào báo cáo có Bạch Mi lão sư cùng một số môn đồ đến thăm.
Phùng Đạo Đức mừng rỡ xốc áo, thân ra tận am môn đón rước vào phương trượng.
Sau khi nghe Bạch Mi bày tỏ ý kiến muốn hiệp tác chống lại Thiếu Lâm, Phùng Đạo Đức đắc ý nhận lời ngay.
Bạch Mi đưa ra ý kiến công khai thách thức Thiếu Lâm hội diện tại quần hùng, Đại hội Tô Châu và được trưởng phái Võ Đang hoàn toàn chấp thuận. Bạch Mi bày tỏ luôn việc mời Thạch Phủ Kính, sư trưởng phái Không Động hiệp tác làm hậu thuẫn.
Bởi vậy, Phùng Đạo Đức thay đổi chương trình phái các môn đồ xuống Quảng Châu và chỉ hạ lệnh Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ xuống đó xem tình hình Lữ Anh Bố và mang thư của Bạch Mi triệu Lý Tiểu Hoàn và các môn đồ Tây Khương Cao, Mã, Bạch, Phương lên thẳng Tô Châu họp mặt tại Anh Hùng quán trước rằng tháng tám.
Đại Bàng, Huy Hạ đi được mấy hôm thì Thạch Phủ Kính xuống tới Võ Đang sơn. Luôn đó Bình Nguyên Tăng, môn đồ Thiếu Lâm mang thư của Chí Thiện thỉnh Phùng Đạo Đức dự hội nghị đại sư để giải quyết các vụ xích mích, tranh đấu đáng tiếc đã xảy ra.
Giả thử Bình Nguyên Tăng tới Võ Đang sơn trước Bạch Mi có lẽ Phùng Đạo Đức sẽ do dự trước lời lẽ chân thật, tha thiết phải lẽ của Chí Thiện. Nhưng trong tình hình hiện tại, với sự hiệp tác của Tây Khương, Không Động, lẽ nào Võ Đang sơn nhận lời đàm phán? Cho nên sự tiếp đãi sứ thần Thiếu Lâm rất lạnh nhạt.
Thạch Phủ Kính, Bạch Mi, Phùng Đạo Đức hội đàm và phúc đáp Thiếu Lâm bằng cách hẹn ngày tranh tài tại đại hội Tô Châu.
Nói về Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ theo Ngưu Cường và mấy tên đồ đệ Ngưu Hóa Giao xuống đến Quảng Châu liền liên lạc ngay với Lữ Anh Bố và đồng bọn Cẩm Châu Đường.
Thoạt đầu, tưởng hai cao đồ Võ Đang tuân lệnh sư phụ xuống Quảng Châu thượng đài báo cừu, Lữ Anh Bố đã khấp khởi mừng thầm sẽ được chứng kiến trận báo thù đích đáng, nhưng sau khi nghe Lôi, Phùng hai người bày tỏ công chuyện, Anh Bố mới tiu nghỉu tiếc rẻ không thể dự trận Quần hùng vì cánh tay còn yếu.
Anh Bố nói với Đại Bàng :
- Hiện thời lệnh thân mẫu qua Triệu Khánh phủ cùng bốn môn hữu Tây Khương tìm Miêu Thúy Hoa, sư huynh ráng chờ ít ngày.
Đại Bàng nóng ruột đáp :
- Tội chi chờ đợi nơi đây, tôi và Phùng Huy Hạ sang ngay Triệu Khánh phủ tiếp sức gia mẫu và mọi người có hơn không?
Lữ Anh Bố cản :
- Không nên! Năm người đi lâu rồi có lẽ sắp trở về không hiểu bằng lục hay thủy bộ. Đi bây giờ e mất công.
Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ đành nán lại Quảng Châu chờ.
Bọn Cẩm Châu Đường bỏ ra một số bạc lớn thỉnh võ sư về cốt ý hạ Hồ Á Kiền cho bõ tức, nay thấy Lôi Đại Bàng về tới Quảng Châu mà án binh bất động thì không khỏi nóng ruột. Bạch An Phúc, Lý Hòa lập tức đến yết kiến Lữ Anh Bố nói đầu đuôi sự thể.
Lúc này họ Lữ không đủ thẩm quyền và cũng không dám lộ chuyện Quần Hùng Đại hội nên để mặc Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ tiếp bọn Cơ phòng tử Cẩm Châu.
Họ Lôi bảo Bạch An Phúc :
- Trước kia cố sư đệ Ngưu Hóa Giao giúp quý vị với tư cách cá nhân. Nay việc nhỏ chuyển biến thành đại sự, chúng tôi chỉ biết vâng lệnh trên, rất tiếc không thể chiều tôn ý được.
Tưởng Lôi, Phùng hai người cố ý mè nheo tiền bạc, lễ vật, các Cơ phòng tử lại mua lễ vật và lấy vàng bạc ra nhử mồi, chẳng dè hai cao đồ Võ Đang tuyệt đối từ chối, thành thử Bạch An Phúc, Lý Hòa tiu nghỉu đến Lương Phúc điếm vận động Thiết Diện Hổ.
Hoạt động cho ban mật vụ của vua Càn Long, từ trước Thiết Diện Hổ chủ mưu lớn gây mâu thuẫn trong các võ phái Hoa Nam nên chỉ ừ hử bào Bạch An Phúc... chờ đợi rồi sau sẽ hay.
Không biết làm thế nào hơn, bọn Cơ phòng đành theo lời chờ một việc không còn bao giờ tới với chúng nữa.
Phần Thiết Diện Hổ lập tức qua tư thất Lữ Anh Bố gặp hai cao đồ Võ Đang và được biết rõ nội vụ.
Việc tranh chấp, mất hòa khí giữa các võ phái đi tới mức lan rộng lớn lao theo chương trình đã lan rộng lớn lao theo chương trình do y hoạch định, Thiết Diện Hổ khấp khởi mừng thầm trình bày mọi sự với Thị lang Hòa Thân.
Hòa Thân liền bàn cùng Diện Hổ nên đi ngay Tô Châu liên lạc với Tổng đốc Âu Dương Tòng Thái, mới mong cuộc tranh đấu giữa môn đồ võ phái khỏi bị cản trở. Hòa Thân tiếp :
- Quần hùng đại hội Tô Châu có tánh chất khảo võ thường niên môn đồ võ phái đối lập đưa nhau đến đó lưu huyết sao được?
Thiết Diện Hổ đáp :
- Đại nhân dạy chí phải, tôi tính như sau đây. Chúng ta yêu cầu Tổng đốc Tô Châu sau khi đã khảo sát các võ sĩ thường xuyên thì sẽ làm ngơ trước các trận thách thức giao tranh giữa các môn đồ môn phái đối lập. Ngoài ra nếu có xảy ra các vụ xích mích gây hấn giữa đôi bên ngoài nơi võ trường, quan địa phương cũng bỏ qua. Có thế, chúng mới thâm thù, hạ nhau chí tử.
Chừng nào đôi bên cùng hao tổn sinh mạng, mệt mỏi, quan quân mới dùng toàn lực đàn áp sau đó bá tánh cách côn quang của bọn môn đồ các phái mà ta sẽ nêu danh cho dân chúng hay.
Hòa Thân nói :
- Chẳng cần bá cáo, đất Tô Châu là nơi dân tứ xứ tụ họp, ai mà không biết chuyện tàn sát ấy? Mặc chúng hạ sát bao nhiêu càng hay bấy nhiêu.
Dẫu sao, ta hãy chờ Cao Tấn Trung về xem xét kết quả trận đánh Phương gia trang như thế nào. Nếu thắng, âu cũng là một ưu điểm cho chương trình hoạt động của ta.
Hai hôm sau, năm môn đồ Tây Khương về tới nơi và trọ cả ở Thanh Thiên lầu.
Thay y phục đi đường sau, Lý Tiểu Hoàn cùng Cao, Mã, Phương, Bạch qua thăm ngay Lữ Anh Bố và gặp Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ đang đàm luận cùng Thiết Diện Hổ.
Tiểu Hoàn không khỏi ngạc nhiên sự hiện diện của con trai nàng ở Quảng Châu.
Biết ý Lôi Đại Bàng vội vàng thuật tự sự cho thân mẫu nghe. Trong khi nói chuyện, chàng chợt nhận ra vết thương hổ khẩu bàn tay hữu mẫu thân bèn hỏi :
- Hình như mẫu thân bị toạc hổ khẩu và vết thương mới hàn? Tại sao vậy?
- Mẹ bị trúng thương đó, nhưng lành rồi...
Đại Bàng nghiến răng đập tay xuống mặt bàn :
- Chà! Bọn Phương Thế Ngọc dữ vậy ư? Rất tiếc con không được cùng đi Triệu Khánh.
- Không, mẹ con Miêu Thúy Hoa đang lâm hoa, chỉ trong khoảnh khắc, mối đại thù của gia đình ta được báo phục thì có hai bí mật khách bỗng dưng can thiệp...
Lý Tiểu Hoàn thuật lại vụ đánh Phương gia trang cho mọi người nghe.
Lôi Đại Bàng lồng lên giận dữ như thiên lôi thần tướng trong khi Thiết Diện Hổ lầm lì suy nghĩ.
Phùng Huy Hạ hỏi Cao Tấn Trung :
- Hai kẻ bí mật đó đồng bọn Tung Sơn Thiếu Lâm chăng, Cao đại ca?
- Không phải. Sau trận Kim Môn điếm, tôi cũng tưởng vậy. Nhưng chuyến này, giao chiến với chúng trăm hiệp, tôi quyết bí mật khách không thuộc Tung Sơn.
Nhớ lại mấy thế phi cước kinh hồn mà chính chàng là nạn nhân trước một Lã Mai Nương lợi hại. Mã Hùng lên tiếng :
- Lối xung trận của cặp dạ khách đó thập phần lợi hại, bộ cước linh động khác thường. Giao đấu bằng võ khí mà nhiều khi bất chợt tung cước rất cáo, nguy hiểm. Tôi ngờ rằng họ thuộc một Bắc phái nào đó.
Phùng Huy Hạ nhìn Lôi Đại Bàng thầm hỏi ý kiến.
Đại Bàng nói :
- Tung Sơn Thiếu Lâm cũng ưa dùng cước, cứ gì Bắc phái? Theo thiển ý, chưa biết chừng hai kẻ bí mật đó là cao đồ Thiếu Lâm cải trang theo lệnh Chí Thiện thiền sư và chỉ nhập cuộc mỗi khi cần thiết với mục đích gây hoang mang cho đối phương chớ gì?
Cao Tấn Trung lắc đầu :
- Cao đồ chỉ huy đồng bọn Thiếu Lâm xuống Quảng Châu hiện thời là Hoàng Khôn. Tôi quả quyết chỉ có một Hoàng Khôn. Dầu sao bộ cước của bí mật khách rất kỳ lạ huyền ảo. Quyền thủ cũng rất đều và nặng nề (hẳn anh chàng họ Cao này nhớ lại ngọn tả quyền của Cam Tử Long trong lúc gài kiếm đêm đánh Phương gia trang) không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, võ khí của họ là hai thanh trường kiếm báu khi chém sắt như chặt tre, chặt gỗ. Cây giáo Kim Xà của chúng tôi đúc toàn thép lọc hảo hạng mà chỉ trong chớp mắt sơ ý bị trường kiếm địch tiện đứt đôi dễ dàng. Bởi vậy, tôi kết luận rằng họ thuộc hạng giang hồ kiếm khách nào đó.
Lôi Đại Bàng lắc đầu lia lịa :
- Cao thúc dễ tin quá! Một trận Kim Môn điếm đã đành, lẽ nào họ can thiệp luôn cả trận Phương gia trang nếu không phải người đồng bọn Thiếu Lâm tự? Tôi không tin cặp dạ khách ấy là kẻ ngoại cuộc trong vụ tranh chấp giữa hai phái chúng ta và thiếu lâm!...
Mã Hùng đưa rộng hai tay như kẻ phân bua :
- Khó hiểu ở chỗ đó. Chúng tôi suy luận bao ngày rồi mà không tìm ra giải đáp.
Khoanh hai cánh tay nở nang to lớn ra trước ngực, Lôi Đại Bàng bực dọc đi lại trong phòng. Chợt quay phắt lại, chàng hỏi :
- Hoặc giả cặp khách là môn đồ Bạch Hạc trên Long Sơn? Ngũ Mai can dự trong vụ này và là kẻ đã hạ sát ngoại tổ tôi.
Cao Tấn Trung đáp :
- Bạch Hạc thuộc nữ phái, chúng ta ai nấy đều biết như vậy. Cách đâu không lâu, chúng tôi lên Long Sơn tìm Ngũ Mai và chính mắt trông thấy trong Long Sơn toàn nữ môn đồ.
Phùng Huy Hạ hỏi Mã Hùng :
- Bọn nữ đồ Long Sơn thế nào?
Mã Hùng tặc lưỡi :
- Ý à! Đồng bọn dữ như hổ cái. Cuộc gặp gỡ khá gay go, nhưng chúng tôi không cốt ý gây với chúng vì Ngũ Mai xuống Côn Minh phủ.
Nghe nói, Lôi Đại Bàng cười khẩy đoạn quay lại hỏi Cao Tấn Trung :
- Cao thúc có võ khí thay thế ngọn giáo Kim Xà chưa?
- Chưa, chịu khó tìm mua tại Quảng Châu may ra có thứ vừa tay.
- Thúc thúc khỏi lo, tôi mang theo một ngọn giáo Võ Đang khá tốt, Cao thúc lấy dùng tạm.
Lôi Đại Bàng vào phòng lấy ra một ngọn giáo toàn thép sáng như bạc, ngù đen tuyền đưa cho Tấn Trung. Họ Cao vui mừng đón lấy thứ võ khí ấy, trở qua, trở lại xem, lấy làm đắc ý :
- Hay quá! Vừa tay, y hệt ngọn Kim Xà. Ngọn này nặng dư bốn mươi cân.
- Đúng bốn mươi mốt cân rưỡi, thép lọc rất kỹ. Đó là ngọn Huyền Kỳ.
Trong lúc mọi người mải nói chuyện, không ai chú ý đến sắc diện Thiết Diện Hổ biến đổi khi biết bọn Lý Tiểu Hoàn, Cao Tấn Trung thất bại trong trận đánh Phương gia trang vì hai bị hành khách bí mật can thiệp. Xưa nay sắc diện y đã xấu xí, đen thui với làn da sần sùi như vỏ trái cam sành, nhưng lúc này mặt y xám ngoét. Có lẽ y lo lắng, e sợ hai bí mật khách theo dõi phá đám chăng?
Vô tình, Mã Hùng bảo Thiết Diện Hổ :
- Sư huynh có cây giáo Kim Xà không dùng tới, sao không đổi lấy cây Huyền Kỳ?
Giựt mình đánh thót lên một cái, Thiết Diện Hổ ấp úng :
- Cây giáo mất từ lâu rồi. Hiện thời, ngu huynh dùng võ khí thường, nếu còn thì đã trao tặng Cao đệ hữu dụng hơn trong lúc này.
Ngay chiều hôm ấy, Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ cùng về trọ tại Thanh Thiên lầu với Lý Tiểu Hoàn.
Nhờ thuốc bó nhà nghề, vết thương Lữ Anh Bố đã lành, tuy vậy cánh tay còn yếu, không theo các môn hữu lên Tô Châu được. Họ Lữ bèn sửa soạn hành trang trở về Triệu Khánh, trả căn nhà cho Cơ phòng tử Cầm Châu Đường.
Vận áo dài, Lã Mai Nương, Cam Tử Long ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi xuống thang lầu, Song hiệp định qua Tây Thiền tự.
Vừa xuống được mấy bực thang, chợt nghe thấy tiếng nhiều người vừa nói vừa lên lầu, Cam, Lã nhìn xuống thì chẳng ai bảo ai mà cùng trở bước, rảo cẳng về phòng đứng sau cánh cửa hé nhìn ra ngoài.
Nhìn đoàn người đi qua xong, Cam Tử Long đóng cửa lại lẩm bẩm :
- Chúng ở đông quá! Thêm hai tên lạ mặt cao lớn cầm võ khí và hành lý, chắc từ xa mới tới.
Mai Nương nói :
- Sư huynh khỏi phải tìm hiểu, tên tửu bảo dẫn khách lấy thêm phòng trọ, thế nào chẳng qua đây thông báo. Ta nên ngồi chờ lát xem sao sẽ đi.
Quả nhiên lát sau có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, Cam Tử Long bước tới mở, nhường lối cho tên tửu bảo thân tín lẻn vào.
Tử Long hỏi ngay :
- Hai người nào mới đến thế?
- Thưa, con chưa biết tên, nhưng vị thanh niên hảo hớn lực lưỡng cầm cây thiết côn nặng nề gớm khiếp, kêu Lý nương tử bằng danh từ mẫu thân. Không ngờ nương tử có con lớn thế.
Mai Nương vội hỏi :
- Chắc chắn thế chứ?
- Thưa chắc lắm, con nghe rõ ràng. Còn hai người mới xưng hô bằng sư huynh, sư đệ.
- Ai là sư đệ?
- Thưa, người dong dỏng cao.
- Họ trọ đông quá, ta ở đây e bất tiện, vậy lựa cho ta một phòng ở đệ nhị lầu, nghe?
Tử Long móc túi lấy hai lượng bạc trắng xóa, thưởng tên tửu bào thân tín được việc ấy. Y nhận được bạc sung sướng cáo lui. Vừa đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì, y vội quay lại thưa :
- Con quên khuấy đi mất, theo lời Lý nương tử nói với mấy người kia, hình như tất cả cùng sắp đi đâu xa. Nhị vị còn cần đổi phòng nữa không?
Cam Tử Long lắc đầu :
- Khỏi cần, việc đó sẽ liệu sau.
Khi tửu bảo đi rồi, Mai Nương nói với Tử Long :
- Con của Lý Tiểu Hoàn thì chỉ có Lôi Đại Bàng, Phùng Đạo Đức phái thêm hai môn đồ xuống Quảng Châu hạp với lúc Chí Thiện thiền sư phái Mục Dương xuống Tây Thiền tự. Ta qua thăm Tam Đức xem sao.
Song hiệp đến Tây Thiền tự không thấy ai mới hay các môn đồ Thiếu Lâm ở cả bên chùa Quang Hiếu.
Tam Đức, Thái Trí, Mục Dương ba hòa thượng cùng Hoàng Khôn đang đàm đạo trong tri khách phòng thì Song hiệp đi vào.
Thi lễ và giới thiệu xong, Thái Trí đưa phong thư của Chí Thiện sư trưởng cho Mai Nương, Tử Long coi mà rằng :
- Đọc thư này, nhị vị biết hết mọi sự.
Trao lại phong thư cho Thái Trí, Song hiệp hỏi chuyện Mục Dương về cuộc hội nghị Đại sư trên Thiếu Lâm mới biết có Dương Chiêu thiền sư là người ở lại sau cùng.
Mai Nương hỏi :
- Sư phụ (lối xưng hô với nhà sư thuộc cấp cao) có nghe nói gia sư đi đâu không?
Mục Dương đáp :
- Hình như người lên thẳng Tô Châu đến một đài trang quen thuộc nào đó, chớ không về Mã Dương cương.
Cam Tử Long hỏi Hoàng Khôn :
- Chừng nào Hoàng đại ca và các môn hữu lên đường?
Họ Hoàng đáp :
- Sáng mai, đi cùng Mục Dương sư huynh. Chúng tôi về còn qua Tung Sơn, rồi mới thuận đường lên Tô Châu.
Mai Nương mỉm cười :
- Coi chừng kẻo xảy ra hỗn chiến ngay giữa đường nhé! Hiện giờ Lôi Đại Bàng và một môn hữu đã xuống đến Quảng Châu và trọ cả bên Thanh Thiên lầu. Chúng tôi mới trông thấy hồi nãy. Lý Tiểu Hoàn, Cao Tấn Trung cũng đã về đến nơi.
Tam Đức nói :
- Nếu vậy, chắc họ sắp đi. Muốn khỏi đụng độ, ta nhường họ đi trước. Còn nhị vị ở đây hay đồng hành cùng với Hoàng sư đệ?
Cam Tử Long đáp :
- Chúng tôi sẽ khởi hành bất cứ lúc nào. Vậy Hoàng đại ca nên liệu phái người đến Thanh Thiên lầu theo dõi đối phương mới biết được ngày nào họ lên đường. Hiện thời bọn họ gồm có bảy người, dũng mãnh hơn Cao Tấn Trung, Mã Hùng như ta đã biết. Riêng về Lôi Đại Bàng có tiếng sẵn là cực kỳ dũng mãnh. Tuy ta chưa biết thực lực y thế nào, nhưng chắc ít nhất cũng phải như Cao Tấn Trung, Mã Hùng. Theo sự nhận xét qua loa của chúng tôi, y có lẽ danh bất hư truyền. Người đi cùng với y cũng vậy. Võ Đang, Tây Khương hợp tác, chắc sẽ còn nhiều dũng sĩ nữa tham dự vụ Tô Châu Quần Hùng, Hoàng đại ca nên nhấn mạnh về điểm đó với lệnh sư.
Đàm luận đến nhá nhem tối, Song hiệp cáo từ ra về, hẹn ngày tái ngộ.
Hai người thủng thẳng ra đến khu vực an tịnh, qua các phố vào đến khu đông đảo.
Mai Nương rủ Tử Long :
- Bọn Lý Tiểu Hoàn trọ ở Thanh Thiên lầu đông quá, ta đi tìm tửu quán dùng bữa cho tiện.
Tử Long đồng ý. Lúc đó mọi nhà đã lên đèn. Khu thương mại ăn chơi của thị thành Quảng đèn thắp sáng trưng, kẻ qua người lại quá tấp nập, trà đình, tửu quán đông nghẹt, tiếng đờn ca sênh phách xuất phát từ các tửu lầu văng vẳng từ khắp mọi nơi.
Cam Tử Long chỉ một tửu lầu rộng rãi, sạch sẽ ở phía bên kia đường :
- Vào tửu lầu kia dùng bữa cho lạ miệng, sư muội có đồng ý không?
Mai Nương ngước mắt đọc mấy hàng chữ viết trên mặt kính chiếc đèn lồng lớn treo trước cửa tiệm, đoạn nói :
- A! Tửu lầu này của người Mãn Châu và do đầu bếp Mãn chuyên nấu các món ăn hoàn toàn kiểu Mãn. Có lẽ dành riêng cho người Mãn Châu chăng, sư huynh?
- Đâu có thế! Sư muội quên không đọc tấm biển dựa ngay đầu quầy hàng sao? “Thỉnh quý khách thập phương”. Nếu dành riêng cho Mãn tộc chắc tửu lầu này chẳng tránh nổi việc dân chúng tẩy chay.
Quả thế, trong tửu lầu thực khách Mãn, Hán lẫn lộn, nhưng người Mãn đông hơn.
Một tri khách viên tóc dóc, y phục bảnh bao, thấy hai người có vẻ chú ý đến tiệm của y, liền qua đường niềm nở mời :
- Thỉnh nhị vị vào Cát Lâm tửu lầu. Bổn tiệm nấu toàn món ăn đặc biệt theo lối Cát Lâm, nhị vị dùng qua sẽ rất vừa ý.
Song hiệp nhận ra y là người Mãn Châu mà nói tiếng Quảng khá thông thạo.
Cam Tử Long gật đầu cùng Lã Mai Nương vào tiệm lên thẳng trên lầu bày trí rất trang nhã.
Lựa một thồi nơi góc thực phòng, Song hiệp gọi rượu và thực đơn xong, lẳng lặng quan sát toàn khu thực phòng rộng rãi.
Thực khách phần đông sang trọng. Căn cứ vào lối trang phục, họ là những quan chức hay thuộc viên và nhận theo diện mạo thì có cả người Hán lẫn người Mãn.
Tửu bảo đem thực vật lên bầy ra thồi, rót rượu. Cam Tử Long bảo y :
- Được, ta tự rót lấy, chừng nào cần món chi sẽ gọi, nghe?
Tinh ý, tên tửu bảo vâng dạ, lui ra chỗ khác để khách hàng thư thả nhấm nháp thưởng thức hương vị thực đơn Cát Lâm.
Mai Nương nói :
- Tiểu muội ước mong một thời gian gần đây, sư huynh đạt chí nguyện gặp kẻ thù xưa, sau đó chúng ta ra Quan ngoại du hành một chuyến.
Nhìn cặp mắt phượng xếch ngược long lanh tuyệt đẹp của bạn đồng hành, Tử Long mỉm cười và gật đầu :
- Truy tầm kẻ thù là mục đích chung của chúng ta theo đuổi từ bao lâu nay, tiếc rằng chưa thành công và không biết sẽ toại ý hay không. Còn việc du hiệp ngoài Cửa Quan lúc nào cũng là ý nguyện của ngu huynh. Trước kia Lã đại sư thường kể chuyện Đông Tam Tỉnh vui và tấp nập vô cùng.
Mai Nương tủm tỉm cười tươi như hoa, đôi môi đỏ hường chúm chím tựa bông đào ban sớm :
- Sư huynh có chắc thiệt không? Hạ xong kẻ thù, sư huynh còn nhiều nhiệm vụ phải làm. Rước lão mẫu về Tần Lĩnh sơn tế hương hồn anh linh phụ thân, chăm lo việc thành hôn định tỉnh lão mẫu trong lúc tuổi già và cũng phải liệu việc khai thác khu Cam gia trang rộng lớn cho được như ý, chẳng lẽ giang hồ phiêu bạt mãi sao?
Đâu như tiểu muội, ngoại trừ cô mẫu (chỉ Lã Tứ Nương) tứ cố vô thân, nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hành hiệp làm phương châm cuộc sống, vui cùng gió núi dặm trường!...
Nói tới đây, nàng ngừng bặt, khóe phượng long lanh ngấn lệ, đăm chiêu nhìn ly rượu vơi.
Nhìn bạn, cảm kích, Cam Tử Long cất lời :
- Chà! Sư muội chớ ưu phiền. Chuyến đầu xuống núi, gia mẫu đã nhận sư muội làm nghĩa nữ, vậy chúng ta là người một gia đình, chung sống bất cứ phương trời nào. Lẽ nào ngu huynh chịu để sư muội chia tay? Bao năm nay, vui vẻ cùng hưởng, nguy hiểm đồng chia, ơn giúp đỡ truy nã thù nhân nhà họ Cam, ngu huynh ghi lòng tạc dạ, sư muội chớ nghĩa xa xôi, có khác nào không chịu hiểu... tâm can nhau không?
Rút khăn tay khẽ chấm ngấn lệ nơi khóe phượng, Lã Mai Nương chăm chú nhìn khuôn mặt phương phi anh tuấn của bạn đồng môn. Nàng nói :
- Khoảnh khắc thoáng ưu tư, ta quên cả uống, nào xin mời sư huynh?
Mai Nương nâng ly rượu, sắc diện ửng hồng khiến nàng đã kiều diễm lại thêm duyên dáng lạ lùng.
Cam Tử Long sung sướng tự rót rượu đầy ly :
- Ta cạn ly này mừng tình môn hữu bất diệt.
Song hiệp nhìn nhau khoan khoái, uống một hơi cạn chén...
Bỗng Mai Nương nhìn ra phía đầu thang lầu xa xa. Tử Long lấy làm lạ ngoái cổ nhìn theo.
Nàng nói :
- Sư huynh coi kìa! Hai vị quân nhân người Mãn mới tới. Người lực lưỡng diện mạo dữ dằn y hệt sơn vương.
Giựt mình,Cam Tử Long nhíu cặp mày xếch ngược, nhìn theo hai thực khách mới lên lầu đi vòng qua các thồi đông người, ra lối bao lơn có mấy thồi còn trống, ngồi xuống ghế do tửu bảo kéo mời.
Nhác nhìn nét mặt bạn, Mai Nương ngạc nhiên :
- Sao vậy sư huynh?
Lẳng lặng nhìn về phía bao lơn, giây lát, Cam Tử Long mới nhìn Mai Nương, chậm rãi :
- Thiệt kỳ lạ! Cặp mắt ốc nhồi hung tợn, làn da mặt sần sùi tái đen y hệt... y hệt...
- Tăng Tòng Hổ?
Tử Long gật đầu :
- Ờ, y hệt tên hung tặc ấy! Nhưng...
- Thiếu bộ râu quai nón?
- Thiếu bộ râu quai nón che lấp cổ và cặp ria mép gần che hết má! Nhưng người này có vẻ trẻ hơn nhiều.
Mai Nương nói ngay :
- Trẻ hơn vì thiếu bộ râu chớ gì? Sư huynh nên nhận xét cho kỹ. Biết đâu đã tới lúc...
Nàng buông lửng, im lặng hồi lâu mới nói tiếp :
- Vóc dáng gã thế nào?
- Chiều cao y hệt, có ngang hơn có lẽ vì bộ y phục quân nhân quá rộng. Nhưng quái lạ, cặp điêu nhãn vừa lồi vừa vàng khè trông không lẫn. Ngu huynh còn nhớ rõ rệt lúc tên đạo tặc xông vào nhà, mắt trợn trừng trừng nhìn mẫu thân, hung ác độc hiểm...
Ngừng giây lâu, Cam Tử Long đăm đăm nhìn ly rượu cạn như cố hồi tưởng việc xảy ra đã mười mấy năm qua, lúc chàng còn thơ dại :
- Ờ, rõ lắm. Ngu huynh còn nhớ hết cảnh tượng diễn ra lúc bấy giờ. Tăng Tòng Hổ hùng hổ xông vào nhà, mẫu thân và ngu huynh đứng ở cửa phòng. Mẫu thân sợ hãi, run rẩy y hệt miếng mồi trước miệng ác thú. Lúc đó trong phòng còn để thanh Huyền Tiễn kiếm, ngu huynh muốn liều mạng trở vào rút kiếm che chở mẫu thân, nhưng người giữ chặt lấy vai áo huynh như lo sợ đứa con thân mềm còn nhỏ dại làm điều liều lĩnh thêm uổng mạng trước kẻ hung tàn. Trên trường kỷ, thi hài phụ thân còn nằm còng queo với những vết thương gớm ghiếc. Tên hung tặc tiến tới - có lẽ để tàn sát kỳ hết gia đình họ Cam - chỗ mẫu thân và ngu huynh đứng, nhưng cùng lúc ấy thì Chiêu Dương, Lã đại sư ập vào tới hiên ngoài. Tên hung tặc bỗng dưng sợ khiếp vội vùng chạy ra lối sau, lẹ chân trốn mất. Ngu huynh còn nhớ rất rõ cảnh tượng lúc bấy giờ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Cặp mắt dữ dội, độc ác của tên họ Tăng không bao giờ ngu huynh quên được! Đó là đôi mắt của tên ngồi ngoài bao lơn kia kìa!...
Sắc mặt Cam Tử Long đỏ bừng, cặp mày nhíu lại, mắt long lanh nảy lửa.
E chàng quá giận khiến mọi người chú ý thêm bất tiện, Lã Mai Nương dịu dàng khuyên nhủ :
- Sư huynh hãy nghe tiểu muội rán tĩnh tâm. Hiện thời chưa có điều gì chắc chắn người kia là kẻ thù mà ta mất công tìm kiếm bấy lâu. Trong thiên hạ thiếu chi người giống nhau? Dầu sao, ta cần theo dõi cho biết đích xác sẽ hay. Lưới trời lồng lộng, phường gian đạo chạy đâu cho thoát!
Giọng nói dịu dàng ấm áp của Mai Nương hấp dẫn lạ thường. Giọng nói êm đềm ấy có hiệu lực như một cơn gió nhẹ buổi chiều hè, khiến người nghe dễ chịu mát dịu cả tâm hồn.
Cam Tử Long mỉm cười :
- Xin lỗi sư muội, ngu huynh nổi giận vì hồi tưởng lại phút đau lòng khi xưa, thiệt tình không phải vì sự hiện diện của người kia. Dầu sao, ngu huynh muốn nhìn tận mặt gã kia xem thế nào.
- Khó chi! Sư huynh giả đò ra bao lơn nhìn xuống phố và nhận diện y luôn thể. Nhưng ăn xong đã sẽ hay, tự nhiên hơn.
Song hiệp thư thả dùng bữa đến lúc tửu bảo hầu trà, Tử Long mới đi ra bao lơn tựa lan can nhìn xuống đường và kín đáo nhận diện kẻ nọ.
Lát sau, chàng trở về chỗ mà rằng :
- Sư muội à, ngu huynh có cảm giác chính là y. Đúng đôi mắt kim điêu của Tăng Tòng Hổ, hiềm gì gã này râu nhẵn nhụi thành thử nét mặt trẻ quá khó nhận.
Mai Nương ôn tồn :
- Cằm gã có áng râu quai nón không?
- Có, thế mới đáng ngờ hơn nữa. Chỉ dùng toàn tiếng Mãn Châu không lớ giọng Hán chút nào cả.
- Sự kiện đó không lạ. Một tên độc cước đại đạo, giang hồ cự phách, đã từng sống nhiều năm ngoài cửa Quan, thạo tiếng Mãn là sự hiển nhiên. Như sư huynh ngày nào cũng cạo râu, nếu để mọc đầy năm chòm trong một thời gian thử xem nét mặt có khác thường nhật không. Ta cố theo dõi xem sao.
Tử Long suy nghĩ giây lát :
- Nay mai chúng ta phải lên Tô Châu, công việc sẽ dở dang quá nhỉ?
Mai Nương cả quyết :
- Được việc nọ bỏ việc kia là lẽ thường, tiểu muội dám chắc sư phụ không quở chúng ta bỏ dở vụ môn đồ võ phái tranh chấp.
Song hiệp cố ý chần chờ cho tới khi hai quan quân kia ăn xong ra về mới trả tiền hàng theo xuống lầu, thấy hai người lên kiệu đi thẳng.
Cam, Lã cũng rảo bước theo phía sau, kín đáo cách xa chừng bảy tám trượng, qua hết phố nọ sang phố kia, chẳng mấy chốc đến Thạch sư lộ, phố vắng vẻ, hai chiếc kiệu đổ xuống trước cửa Lương Phúc điếm. Hai viên tài phú túc trực nơi quầy chưa kịp hỏi thì chàng đã nói :
- Tôi lên kiếm người bằng hữu ở phòng số bốn.
Dứt lời chàng tiến thẳng lên thang lầu. Cũng may, trên lầu có phòng số bốn và có khách trọ thật, vả lại họ thấy họ Cam y phục chỉnh tề, tướng mạo đàng hoàng nên bọn tài phú tin không phải kẻ gian tế.
Lúc Tử Long lên đến đầu thang lầu thì vừa khi hai vị quan nhân nọ vào hẳn trong phòng, chàng chỉ kịp trông thấy tà áo của người đi sau với tay đóng ập cánh cửa lại.
Như vậy cũng đủ cho Tử Long hiểu rồi. Chàng nhìn qua thấy tấm biển cây đóng trên khuôn cửa đề hai chữ “Đệ Lục”.
Quay trở lại, Tử Long thong thả xuống lầu. Viên tài phú nói luôn :
- Khách quan về sớm vậy?
- Cửa phòng đóng, gọi không ai thưa, chắc vị bằng hữu ngủ say rồi, bữa khác rồi lại cũng được.
- Khách quan muốn nhắn gì xin cứ dặn tôi.
- Cảm ơn, mai tôi trở lại, chuyện riêng mà!...
Nói đoạn, chàng chào rồi đi ngay ra chỗ Mai Nương chờ trong bóng tối.
Song hiệp đủng đỉnh trở về lầu trọ.
Mai Nương nói :
- Hai gã ấy trang phục theo lối quan mà trọ nơi quán điếm tất không trực thuộc xứ này rồi. Chờ sáng mai xem thế nào, nếu cần, chúng ta sẽ tới đó trọ mới tiện bề theo dõi.
Tử Long đồng ý.
Sáng hôm sau, Mai Nương cải nam trang cùng Tử Long đi điểm tâm, rồi đến Lương Phúc điếm hỏi trọ.
Lúc đó đã đổi phiên tài phú, thành thử người ngồi quầy không biết vụ Tử Long đã đến tối hôm trước.
Tài phú nói :
- Nhị vị thiếu gia đến thiệt trúng dịp. Trên lầu chúng tôi chỉ còn có phòng đệ lục, khách trọ mới đi khỏi sáng nay. Ngoài ra mọi phòng đều có người cả rồi.
Tử Long đưa mắt nhìn Mai Nương, đoạn bảo viên tài phú :
- Chúng tôi hỏi trọ tại quí điếm sở dĩ muốn tiện việc gần nhị vị quan quân ở phòng đệ lục. Nhị vị ấy đi đâu, bằng cách gì?
Viên tài phú nhanh nhẩu :
- Thưa thiếu gia, họ đi ngựa riêng và hình như lên Bắc thì phải, theo câu chuyện giữa hai người mà tôi nghe lỏm hồi sáng sớm canh năm.
- A! Họ trọ đây lâu chưa?
Thấy hỏi cặn kẽ, viên tài phú nhìn kỹ lại Song hiệp, nhưng thấy cả hai cùng sang trọng, đàng hoàng nên không ngần ngại trả lời :
- Thưa, hai quan nhân ấy trọ được hai tháng rồi.
Tử Long suy nghĩ giây lát, đoạn hỏi thêm :
- Trong thời gian ấy có ai tới đây hỏi thăm không?
- Ít lắm. Theo tôi hiểu biết, hình như chỉ có một vị nương tử đã đứng tuổi, thỉnh thoảng đến chốc lát rồi đi ngay. Nhị vị quan nhân đây rất ít giao dịch.
Biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích, Cam Tử Long nói cho qua chuyện :
- Đáng lẽ chúng tôi về trọ quý điếm, nay hai quan nhân bỏ đi thành thử có lẽ chúng tôi cùng đi. Tuy vậy, tôi muốn coi qua căn phòng đệ lục xem có đủ rộng không.
- Xin nhị vị tự tiện. Hiện đang có người lau chùi dọn dẹp trên lầu.
Song hiệp cám ơn rồi lên lầu. Mai Nương biết ý Tử Long muốn kiểm tra xem viên tài phú nói thiệt hay dối trá.
Lên đến nơi, quả nhiên căn đệ lục bỏ trống, Tử Long ướm hỏi tên hầu phòng mấy câu vì biết chắc chắn bọn khách trọ đã thiệt thọ lên đường.
Trở về Thanh Thiên lầu, Cam Tử Long gieo mình xuống kỷ nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới hỏi Mai Nương :
- Tiếc quá! Bây giờ tính sao, hả sư muội?
- Hai gã đó đến Quảng Châu đúng thời kỳ Lữ Anh Bố trấn lôi đài Thủy Nguyệt, nay ra đi cũng trúng kỳ môn đồ Tây Khương, Võ Đang sửa soạn lên Tô Châu dự Quần Hùng hội, vậy sự trùng hạp này có nghĩa gì không?
Cam Tử Long đứng phắt dậy, tươi tỉnh hơn :
- A! Ngu huynh đồng ý về điểm ấy và còn nghĩ xa hơn thế nữa. Đây nhé, vị nương tử đứng tuổi đến Lương Phúc điếm phải chăng là Lý Tiểu Hoàn.
Nói tới đây Tử Long cười xòa :
- Thiên hạ mênh mông thiếu chi việc trùng hạp, chúng ta nghĩ thế chẳng hóa ra hồ đồ lắm ư? Trên đời làm chi có sự ngẫu nhiên kỳ lạ như thế được!
Mai Nương hỏi :
- Hay là ta đuổi theo? Còn kịp chán. Hai người ấy khởi hành từ canh năm, vô tình cho ngựa đi thong thả. Trái lại anh em ta hữu ý, phi mã tất phải kịp.
Cam Tử Long tặc lưỡi :
- Từ Quảng Châu, đường muôn vạn ngã biết ngã nào bây giờ?
- Đuổi theo đường phía Bắc như lời viên tài phú Lương Phúc điếm.
Không còn phương cách nào khác, Cam Tử Long đành ưng thuận mà rằng :
- Đã vậy, ta rời khỏi ngay lầu trọ kẻo khi trở về vận võ phục lỡ gặp bọn Lý Tiểu Hoàn e bất tiện.
Mai Nương gật đầu :
- Được, sư huynh xuống trả tiền trọ và kêu mã phu đóng ngựa, phần tiểu muội thu xếp hành trang.
Tử Long mở cửa phòng vừa toan bước ra thì vội vàng lùi lại ngay. Lấy làm lạ, Mai Nương ngửng đầu nhìn và tiến đến bên cửa.
- Sư muội ngó qua kẽ cửa coi thử.
Bên ngoài, bọn Cao Tấn Trung bốn người, Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ đứng cả ngoài lan can nhìn xuống đường. Người nào cũng võ phục gọn gàng. Các bọc, túi, hành trang và võ khí để đầy trên mặt áng trong khách phòng.
Mai Nương nói nhỏ :
- Chúng đi Võ Đang hay Tô Châu đây, nhưng còn chờ chi nữa?
- Chắc họ chờ đóng ngựa. Bọn Lý, Cao có ngựa hết, duy hai người mới, ngu huynh chưa biết rõ.
- Không có thì mua cũng dễ, ngoại ô thiếu chi mã trại. Tiểu muội còn nhớ Tam Đức hòa thượng có lần nói rằng tại Quảng Châu có bốn thứ tuấn mã vùng Thập Đại Sơn và giống ngựa Quảng Tây.
Tử Long nói :
- Ta không biết đó thôi, làm chi họ không sẵn sàng? Chà! Họ ở ngoài kia án ngữ quá, chậm trễ việc riêng của chúng ta.
- Chờ đợi làm chi mất thì giờ, sư huynh thay võ phục đi, chừng nào chúng đi khỏi, sẽ ra tàu ngựa.
Mai Nương đóng hẳn cửa phòng lại và bắt đầu sửa soạn. Song hiệp đai nịt xong xuôi thì phía ngoài có tiếng ngựa hí vang. Mai Nương vội hé cửa nhìn ra thấy bảy người đang rời bao lơn vào khách phòng đeo võ khí và hành lý lục tục xuống lầu.
Cùng lúc ấy, tên tửu bảo thân tín chạy lên báo Song hiệp hay tin và y không khỏi bỡ ngỡ trước hai túi da đựng hành trang đặt trên kỷ.
Cam Tử Long vỗ vai tên tửu bảo mà rằng :
- Phải, chúng tôi cũng khởi hành đây, ngươi khá xuống kêu mã phu đóng ngựa cho cẩn thận. Hãy cầm lấy số bạc này, gọi là chút ít đền công ngươi chịu khó hầu hạ bấy lâu.
Nói đoạn, chàng móc túi lấy đĩnh bạc mới nguyên đưa cho tửu bảo.
Chờ tên hầu đi khỏi, Cam, Lã đi vội ra bao lơn đứng sau mấy chậu cảnh, nhìn xuống đường thì vừa kịp thấy bọn Cao Tấn Trung lên ngựa khởi hành. Người ngựa đều dũng mãnh lạ thường. Hông ngựa Lôi Đại Bàng gài ngọn thiết côn, ngựa Phùng Huy Hạ thì gài cây đại phủ lưỡi sáng loáng.
Mai Nương chúm chím cười, bảo Tử Long :
- Cao Tấn Trung có ngọn giáo khác ngù đen rồi. Từ nay về sau, chắc y phải thận trọng hơn trước!
Nhìn theo đoàn người khuất khỏi góc đường, Cam, Lã xuống quầy trả tiền rồi ra nơi tàu ngựa.
Hai con Bạch Mã Phi Vân và Toàn Hồng Long Câu vừa được tửu bảo dắt khỏi tàu, yên cương đóng sẵn. Chúng đánh được hơi chủ, mừng rỡ đập vó, vẫy đuôi, hí vang khiến số ngựa khác trong tàu cũng hí theo.
Cam Tử Long đón lấy dây cương của hai tuấn mã, tự tay trao cương con Phi Vân cho Mai Nương. Nàng vỗ nhẹ vào cổ ngựa :
- Phi Vân! Nghỉ ngơi nhiều rồi, từ nay ngươi lại hoạt động nhé!
Như hiểu tiếng chủ, con tuấn mã vạm vỡ, cất cao đầu có vẻ vui mừng.
Cột hành lý sau yên ngựa, xem lại dây đai vừa ý, Tử Long, Mai Nương nhảy phốc lên yên, vẫy tay giã từ mấy nhân viên Thanh Thiên lầu cùng tên tửu bảo đứng gần đó, đoạn quay đầu ngựa ra lối cổng sau.
Hai tuấn mã cất vó tiền thiệt cao, xoay tròn toàn thân đi một vòng rồi mới chạy kiệu nhỏ ra khỏi cổng.
Kìm ngựa đi song song, Cam, Lã theo cửa Bắc ra khỏi đại trấn Quảng Châu mới phi ngựa chạy một dặm thì thấy một tửu điếm nhỏ dưới chặng cây lớn gần mé đường. Tử Long kìm ngựa lại bảo Mai Nương :
- Chờ ngu huynh chút xíu, hỏi thăm điếm chủ xem sao.
Chàng xuống ngựa liệng cương cho bạn, rảo bước vào tửu điếm, vái chào ông già đứng bên quầy.
Bọn trẻ nít từ mấy nếp nhà lân cận thấy khách lạ tới thì gọi nhau xúm lại xem.
Tử Long cung kính :
- Lão trượng làm ơn chỉ giùm xem, sáng sớm nay có hai kỵ sĩ nào qua nẻo đường này không?
Đáp lễ, lão trượng nhíu đôi mày nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói :
- Hảo hán định nói hai kỵ sĩ đi vào hồi quá canh năm phải không?
- Dạ, chính phải.
- Một người cao lớn trượng phu, diện mạo dữ dằn trạc tứ tuần, còn một người thấp nhỏ hơn để râu mép và cằm, trạc ngũ tuần trở lại?
- Dạ, phải. Hình như họ trang phục theo lối quan quân?
Lão trượng lắc đầu :
- Không, họ mặc thường phục, kỵ sĩ, võ trang. Tờ mờ sáng có vào bổn điếm dùng điểm tâm trong chốc lát rồi phóng ngựa đi theo đường này.
Toại ý, Cam Tử Long toan bái từ, thì lão trượng hỏi thêm :
- Có điều chi quan trọng không, tráng sĩ? Vừa rồi, lão thấy bảy kỵ sĩ võ trang đầy đủ phóng ngựa qua đây và cũng đi một hướng này.
Cam Tử Long ôn tồn :
- Lão trượng an tâm, hoàn toàn không có chi rắc rối cả.
Nói đoạn chàng cảm tạ, trở ra lên ngựa :
- Hai người gặp trong Cát Lâm tửu lầu có đi qua đây, bọn Lý Tiểu Hoàn cũng vậy. Chúng ta cứ thẳng tiến.
- Lỡ bắt gặp bọn bảy người thì sao?
- Cần chi? Việc cốt yếu là đuổi theo cho kỳ được hai gã kia.
Song hiệp giục ngựa phi lẹ, quyết tranh thủ thời gian. Hai con Bạch Mã Phi Vân và Toàn Hồng Long Câu được dịp hoạt động, không cần để chủ phải giục giã cũng sải vó suốt đường trường mau lẹ. Tám vó ngựa dồn dập phi tựa thần phong lưới trên mặt đường tung bụi mịt mù.
Chẳng bao lâu, Song hiệp đã thấy bảy môn đồ Tây Khương, Võ Đang nhấp nhô hiện nhỏ phía trước mắt.
Mai Nương hất hàm có ý hỏi, Tử Long khoát tay ra hiệu tiến bừa.
Đang ung dung hành trình, chợt nghe tiếng vó ngựa phi dồn dập như sấm sét phía sau, bọn Cao Tấn Trung vội vàng kìm ngựa cả sang mé đường, nhường lối.
Chỉ trong mấy chớp mắt, hai kỵ sĩ phía sau đã đuổi kịp vượt qua thần tốc, bụi mịt đường.
Không ai bảo ai, bảy người cùng vội rút khăn tay ra bịt miệng và mũi, ghì ngựa đứng nguyên chỗ chờ tới lúc bụi tan hẳn mới thả cương dong ruổi thì Cam, Lã chạy được một quãng xa.
Mã Hùng càu nhàu :
- Gớm! Hai tên nào đó bị ma tầm quỷ nã hay sao mà chạy dữ quá chừng, khiến một phen ta phải nuốt bụi!
Phùng Huy Hạ nói :
- Đó là một nam, một nữ kỵ sĩ.
Lôi Đại Bàng nói theo :
- Cả hai võ trang trường kiếm và sử dụng hai tuấn mã đặc biệt hoàn hảo, vó sải như bay trên mặt đường, Xích Thố, Yên Nguyệt Long Câu xưa khi cũng đến thế là cùng chớ gì!
Cao Tấn Trung giựt mình khi nghe Đại Bàng nói tới hai tiếng “trường kiếm”.
- Hai tên đeo trường kiếm! Hay là...
Lý Tiểu Hoàn tiếp lời :
- Hay đó là hai tên dạ khách đêm nọ tại Phương gia trang?
Lôi Đại Bàng vuốt cán thanh đoản đao đeo ở đai lưng, phì cười mà rằng :
- Cao thúc và mẫu thân, sau trận đánh Phương gia trang, lúc nào cũng tưởng tượng kẻ địch bất cứ nơi nào! Trong thiên hạ thiếu chi người đeo trường kiếm?
Tấn Trung cau mày :
- Đành thế, nhưng tôi linh cảm hai kỵ sĩ vừa qua đây có một cái gì khác thường.
Lôi Đại Bàng nói :
- Dạ hành khách đêm Phương gia trang là hai nam, trái lại vừa rồi, Phùng Huy Hạ và tôi nhận rõ một nam, một nữ kỵ sĩ. Lẫn lộn sao được!
Cao Tấn Trung đành im lặng, thiệt tâm chàng muốn phóng ngựa đuổi theo, may ra thì trúng, mà chẳng trúng cũng không sao. Sức bảy người hợp lại, hai cao đồ Tây Khương, hai cao đồ Võ Đang quây lại đánh thì dầu hai kẻ kia dũng mãnh đến mấy cũng sẽ bị hạ như chơi! Bị đàn áp luôn hai phen tại Kim Môn điếm và Phương gia trang, họ Cao bực tức, khó chịu. Chàng vẫn mong có dịp được đấu phục thù, dầu nguy hiểm đến tánh mạng cũng chẳng cần.
Giả thử lúc này không vướng Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ, thì thế nào chàng cũng hô các bạn đồng hành đuổi theo hai kỵ sĩ nọ cho rõ thực hư. Nhưng vừa chớm ngỏ ý, Lôi, Phùng phản đối. Cao Tấn Trung e họ hiểu lầm rằng sau khi bại trận hai phen, chàng nhìn ai cũng hồ đồ tưởng là kẻ thù cả, nên chàng đành bỏ qua.
Chẳng gì Mã Hùng và chàng đường đường là cao đồ một đại phái, hữu công hữu luyện, chàng không muốn để hai cao đồ Võ Đang có ý tưởng lầm lạc về cách hành động của riêng mình và của toàn bọn.
Chưa rõ tài lực của Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ ra thế nào, mỗi khi thấy họ có thái độ khinh thường hai dạ hành khách, Cao Tấn Trung cảm thấy như chính Lôi, Phùng gián tiếp khinh Mã Hùng và chính mình, thành thử hai phen bại trận - chưa đấu thỏa thích - không những nhục trước địch thủ mà hiện giờ còn ngấm ngầm nhục ngay cả với người đồng bọn. Cho nên tuy ngoài mặt gắng gượng cười nói, trong thâm tâm Cao Tấn Trung khó chịu lạ lùng.
Nếu được ở kế bên Bạch Mi lão sư, chàng quyết ngăn cản việc sư phụ chàng lên Võ Đang ngỏ ý hiệp tác hai phái, mà chỉ gởi thơ giao dịch, chừng nào có lời Phùng Đạo Đức thỉnh cầu mới sẽ hội họp sau để giữ vẹn thể diện.
... Phi ngựa nốt đường trường, bất chấp cả những đoàn khách trường hành Ngạc nhiên, không hiểu hai kỵ sĩ nổi điên hay hữu sự cần kíp mà chạy ngựa thục mạng đến như vậy.
Lã Mai Nương, Cam Tử Long theo đại lộ lên Giang Nam đến cuối giờ Mùi mới thấy một tiểu thôn bên đường. Hai người ghì cương cho ngựa chạy chậm lại để đủ thì giờ quan sát.
Tuy phi kiệu đại từ lúc ra khỏi Quảng Châu tới đây, vượt được một quãng đường khá dài, hai tuấn mã vã mồ hôi như tắm, mép sùi bọt trắng, hơi thở thành khói, đang trớn chạy lẹ bỗng bị ghì lại chúng hí vang, bốc vó tiền như muốn phản đối và chồm thẳng ra phía trước muốn phi nữa. Nhưng bốn bàn tay sắt của Cam, Lã đã ghì chúng lại, vỗ nhẹ lên cổ chúng và nói mấy câu thường xuyên :
- Phi Vân, Hồng Long! Phi thế đủ rồi, hãy đi thong thả!...
Hiểu ý chủ, hai tuấn mã tinh khôn lúc ấy mới chịu đi mức thường.
Thả lỏng cương, Song hiệp rút khăn tay lau bụi bặm đầy mặt. Mai Nương chỉ lá chiêu bài phe phẩy trước tửu điếm đầu thôn mà rằng :
- Sư huynh, ta vào quán kia hỏi thăm xem sao đã, sẽ hay. Ngựa tuy còn khỏe nhưng không nên lạm dụng sau khi phi vượt một chặng đường quá dài rồi, mà đường lên Giang Nam còn xa nhiều ngày.
Cam Tử Long đồng ý rẽ ngựa đến tiểu thôn lác đác mươi nóc nhà. Hai tửu điếm rộng rãi khang trang dưới mấy cây đại thụ rườm rà bóng mát.
Bọn tiểu nhị ở tửu điếm ngay đầu thôn bên tả chạy ra trước đón khách, mời ríu rít.
Song hiệp xuống ngựa tự tay cột cương ngựa lên róng ngang. Tử Long bảo bọn tiểu nhị :
- Lấy thứ mã thảo thiệt ngon ra đây. Không được cho uống nước vội, ngựa phi đường xa còn mệt.
Trong khi tiểu nhị trở vào tàu ngựa sau điếm lấy cỏ, Song hiệp rút khăn trong túi da yên ngựa lau mồ hôi cho tuấn mã, đoạn nhắc tám vó lên xem xét cẩn thận rồi mới thả cương mặc chúng ăn cỏ, tháo hai túi hành lý vào quán.
Vợ chồng chủ quán trạc ngoại tam tuần săn sóc đón chào khách hàng.
Người chồng nói :
- Nhị vị bụi bám đầy người chắc vừa vượt chặng đường dài, xin thỉnh vào nhà trong rửa mặt, chúng tôi sắp thau nước sẵn rồi.
Để hành lý xuống ghế, Cam, Lã theo chủ quán vào nhà trong sửa soạn sạch sẽ rồi mới trở ra kéo ghế ngồi.
Trông tướng mạo hai người, chủ quán thầm đoán không phải khách thường nên đích thân săn sóc chu đáo, rót trà nóng mời.
Tử Long nói :
- Tôi muốn hỏi thăm tiên sinh một điều...
Chủ quán nhanh nhảu :
- Dạ, tráng sĩ và nương tử cứ dạy.
- Từ sáng đến giờ có hai kỵ sĩ nào, một lực lưỡng diện mạo dữ dằn, một nhỏ bé, trạc tuổi tứ tuần và ngũ tuần qua đây hay không?
Nghĩ ngợi giây lát, chủ quán lắc đầu :
- Thưa không. Không có ai tướng mạo như vậy ghé vào quán hoặc đi qua đường này cả.
- Có lẽ tiên sinh không ngồi quầy luôn nên không để ý chăng, cảm phiền hỏi thử người nhà xem thế nào?
Chủ quán ngoái đầu lại nhìn người vợ lúc đó đứng bên quầy hàng, có ý hỏi để trả lời khách.
Người vợ tiến đến bên Mai Nương :
- Thưa nhị vị, vợ chồng tôi thay phiên nhau ngồi quầy, quả thiệt từ sáng đến giờ, nhị vị là hai kỵ sĩ đầu tiên qua khúc đường này. Ngoài ra, chỉ có hai đoàn khách thương nhỏ thồ hàng và lẻ tẻ số ít khách bộ hành qua đường gần quanh đây thôi. Chúng tôi dám cả quyết như vậy không sai.
Nhận xét kỹ thấy vợ chồng chủ quán cùng thật thà, diện mạo hiền lành khả dĩ tin được. Song hiệp nhìn nhau lộ vẻ ngạc nhiên.
Lã Mai Nương nói :
- Vậy mà chúng ta chắc chắn cả hai kỵ sĩ hành trình trên đường này đã có người trông thấy rồi.
Chủ quán hỏi :
- Hẳn là nhị vị khởi hành từ Quảng Châu? Và người gặp hai kỵ sĩ nọ ở ngay quãng đường đầu?
Tử Long gật đầu. Chủ quán nói tiếp :
- Như thế dễ hiểu lắm. Nhị vị theo lạc đường rồi!...
- Lẽ nào thế được? Đây là đại lộ qua Phúc Kiến lên Giang Nam! Chúng tôi từng qua rồi!
- Nhị vị phi ngựa không để ý đó thôi. Từ Đại mộc thôn này đi ngược trở xuống, cách đây độ chừng ba mươi dặm, bên mé lộ hữu có một khóm bốn cây cổ tòng cao vút, thân lớn hàng ôm và kế đó là một dãy đồi cây xanh ngắt. Theo ven đồi, có con đường ăn sâu vào phía trong mà ai khó thuộc đường đều tưởng là con tiểu lộ dẫn tới một thôn xóm nào đó...
Tử Long gật đầu mà rằng :
- Chúng tôi nhác trông thấy đúng thế. Vậy đường mòn đó đi đâu?
- Ai qua Hồ Nam mà không muốn dùng đường chánh phát xuất từ Quảng Châu, có thế rẽ ngang đường nhỏ ấy đi độ mười dặm sẽ bắt tới đại lộ vào Hồ Nam, và từ đại lộ đó cũng có đường lên Giang Nam, nhưng phải xuyên Giang Tây. Người trong vùng này kêu nơi bốn đại tòng ấy là Tứ Trụ Thanh. Có lẽ hai kỵ sĩ mà nhị vị đuổi theo đã rẽ tắt qua đấy?
Tử Long gật gù nói theo :
- Có lẽ thế! Chúng tôi tính đuổi theo đến đây là bắt kịp rồi, không lẽ nào vuột được!
Mai Nương lẩm bẩm :
- Chẳng lẽ bây giờ quay lại.
Chủ quán nói :
- Ba mươi dặm phi ngựa từ Tứ Trụ Thanh tới đây, trở lại lần nữa vị chi sáu mươi dặm, hai kỵ sĩ đó tất lợi đường đi xa mất rồi. Phóng ngựa thiệt lẹ, trở về đến Tứ Trụ Thanh thì trời đã tối từ lâu, đi sao được?
Cam Tử Long ngước mắt nhìn chủ quán :
- Chúng tôi nghỉ lại đây. Dọn cơm, rượu kẻo đói lắm rồi.
Nói đoạn, chàng và Mai Nương hối tiểu nhị tháo yên cương, dẫn ngựa vào tàu cho uống nước.
- Tắm ngựa cẩn thận ta sẽ thưởng, nghe?
Vợ chủ quán dẫn hai người đem hành trang vào lấy phòng trong lúc chồng mụ sửa soạn bữa ăn.
Mai Nương dặn :
- Việc hai kỵ sĩ chúng tôi hỏi vừa rồi, yêu cầu kín chuyện nhé.
Vợ chủ quán đon đả :
- Dạ, nhị vị không cần dặn bảo, chúng tôi cũng chẳng khi nào hé lời. Xin an tâm.
Dùng bữa xong, Song hiệp bắc ghế ra trước cửa phòng, ngồi bên lan can bằng tre dưới mái hiên lá, nghỉ ngơi chuyện vãn.
- Sư huynh à, lúc ở Quảng Châu, ta đã có dịp hiểu biết các môn đồ Tung Sơn, chuyến này lên Tô Châu, tiểu muội muốn nhân dịp lựa cách làm quen với các môn đồ Tây Khương, Võ Đang, may ra tìm ra Tăng Tòng Hổ chăng? Tất họ phải liên hệ thế nào nên ngọn giáo của Cao Tấn Trung, mới y hệt mũi giáo đã sát hại bá phụ chớ?
- Ngu huynh cũng tính vậy, hiềm vì lỡ bất chợt gặp nhau, bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng nhận ra hai thanh trường kiếm của chúng ta chăng? Đêm tiếp cứu Phương gia trang đèn đuốc thắp sáng trưng.
- Chà! Thiếu chi cách nói? Vả lại bao kiếm chúng ta còn bọc bằng lần túi vải, họ nhận ra sao được?
Tử Long mỉm cười :
- Nhưng nhớ nên đổi tên họ khi xưng danh nhé. Ngu huynh là Lã Cam Long, còn sư muội là Lã Cam Nương hả?
Bên ngoài, cảnh chiều tà đã đổ, chim hôm xào xạc bay về. Tiếng chuông thu không từ thôn xa vọng lại, ngân nga gợi trong lòng khách trường hành nỗi buồn man mác...
Bỗng có tiếng người, ngựa dồn dập phía ngoài lộ, Cam Tử Long bước ra thực phòng nghe qua, rồi trở vào ngay :
- Bọn Lôi Đại Bàng đã tới!
- Họ vào quán này?
- Không, tửu điếm bên kia...
Nguyên hai người mà Song hiệp gặp trong Cát Lâm đại tửu lầu hồi chập tối hôm trước tại Quảng Châu không phải là ai xa lạ, mà chình là quan Thị lang Hòa Thân và Thiết Diện Hổ.
Trong thời kỳ ở đại trấn ấy, họ thường đến chè rượu tại các tửu lầu của người Mãn, nhất là tiệm Cát lâm mà thực khách phần đông thuộc hàng quan liêu, phú gia, đại thương.
Theo chương trình của Hòa Thân, hai người tính lên thẳng Tô Châu để liệu bề tính toán vụ Quần Hùng Đại Hội. Thiết Diện Hổ cũng đồng ý khởi hành ngay, nhưng gã muốn tiện đường qua Võ Đang gặp Bạch Mi lão sư trước khi lên Giang Nam.
Vốn là một tay giang hồ lão luyện, Thiết Diện Hổ thuộc hết các nẻo đường, nên khi rời khỏi Lương Phúc điếm ra đi, gã cố ý nói hở là đi lối cửa Bắc để đánh lạc đường, phòng khi có kẻ theo dõi hành tung.
Khi đến Tứ Trụ Thanh, Thiết Diện Hổ cùng Hòa Thân rẽ vào đường mòn thông sang đại lộ Hồ Nam, thẳng đường qua Võ Đang và từ đó lên Giang Nam.
Hai nhân vật này thuộc Ban Mật vụ triều Mãn Thanh, lãnh nhiệm vụ gây mâu thuẫn giữa các võ phái miền Hoa Nam, lợi dụng trước hết là phái Tây Khương sau là Võ Đang chống lại Tung Sơn Thiếu Lâm tự.
Họ thường liên lạc với các môn đồ của hai phái đương đầu với Thiếu Lâm và dĩ nhiên vẫn không thực thà với các môn đồ ấy. Nên trước khi rời Quảng Châu, Thiết Diện Hổ không cho bọn Lý Tiểu Hoàn, Cao Tấn Trung biết cuộc hành trình của mình như thế nào, để hoặc cùng đồng hành, hoặc tìm đường lối hành động chung như gã vẫn tỏ ra sốt sắng với bọn Lý, Cao.
Bởi lẽ đó, tuy cùng lên Tô Châu dự Quần Hùng Đại Hội mà Thiết Diện Hổ, Hòa Thân đi một đường, còn bọn Cao Tấn Trung lại theo một đường khác.
Vốn xấu và dữ tướng, lần đầu tiên Thiết Diện Hổ bị Song hiệp bắt gặp tại Cát Lâm tửu lầu, Cam Tử Long nhận ra y “hao hao” giống tên độc cước đại đạo Tăng Tòng Hổ là kẻ thù sát phụ mà chàng và Lã Mai Nương truy tầm từ mấy năm nay.
Không hiểu Thiết Diện Hổ, một Mật vụ viên chánh tại Hoa Nam của vua Càn Long, có thiệt là Hắc Sát Cô Thần Tăng Tòng Hổ, con của Độc Nhãn Long Tăng Ân và cũng là một đại đạo bản lãnh cao cường, dũng lực như mãnh hổ, nổi danh hung tàn suốt thời gian mười mấy năm trước trên dãy Vạn Lý Trường Thành hay không?
Điều đó họa chăng chỉ có riêng mình quan Thị lang Hòa Thân mới biết được, vì chính viên quan người Mãn thân tín của vua Càn Long đã tiến cử Thiết Diện Hổ với nhà vua và trao cho y trọng trách quấy rối các võ phái Hoa Nam.
Ngay cả đến cái tên “Thiết Diện Hổ” nữa. Đó là thực danh họ Thiết như mọi người, hay chỉ là bí danh của một nhân viên mật vụ đắc lực của Thanh triều?
Hao hao giống nhau vị tất đã là thật! Trung Quốc đất rộng, người nhiều, việc “trùng diện” hẳn không phải là hi hữu.
Bởi vậy, Cam Tử Long, Lã Mai Nương mới cấp tốc theo dõi, điều tra thì chẳng may lại gặp giữa lúc Bạch Mi, Phùng Đạo Đức triệu hồi các môn đồ lên Giang Nam dự đại hội Quần Hùng sau khi đã gởi thơ qua Tung Sơn thách thức phái Thiếu Lâm lên đó tranh đấu.
Môn đồ các phái rục rịch ra đi. Hòa Thân, Thiết Diện Hổ cũng đi.
Mai Nương, Tử Long đuổi theo cốt ý điều tra về thân thế Thiết Diện Hổ và bị hai nhân vật mật vụ vô tình đánh lạc đường.
Nhắc lại bọn Cao Tấn Trung bảy người sẩm tối hôm ấy hành trình đến Đại Mộc thôn thì ngừng lại tửu điếm trọ.
Họ vào điếm gần kế bên quán trọ có Song hiệp. Hiềm vì điếm nhỏ không đủ phòng cho cả bảy người. Nên Lý Tiểu Hoàn và Lôi Đại Bàng hai mẹ con qua tửu điếm bên này, lấy thêm một phòng nữa.
Song hiệp tính chuyện làm quen với phe đối lập của Thiếu Lâm thì đây là một dịp thuận tiện nhất.
Khi còn ở Thanh Thiên lầu tại Quảng Châu, hai bên đã có lần giáp mặt nhưng Thanh Thiên lầu là một đại khách sạn, kẻ ra người vào tấp nập, biết mặt mà chẳng quen nhau là lẽ thường.
Bây giờ trái lại, tửu điếm bên đường chẳng lấy chi làm rộng lớn, bỗng dưng chạm trán thì sự chào hỏi nhau chẳng lấy gì làm lạ.
Khi hai mẹ con Lôi gia xách hành lý vào đến hành lang, lấy căn phòng trong cùng cách với phòng Song hiệp một căn thì vào lúc Cam, Lã đang ngồi bên lan can ngắm cảnh hoàng hôn.
Mai Nương kín đáo đưa mắt ra hiệu với sư huynh nàng, đoạn cả hai cùng đứng lên khẽ cúi đầu chào người mới vào.
Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn lưng gài đao, vai đeo hành lý đi trước, Lôi Đại Bàng vạm vỡ tay xách hành trang, tay vác thiết côn đi sau.
Tiểu Hoàn chợt nhớ ra hai nam nữ thanh niên ở Thanh Thiên lầu, mà hồi mới tới Quảng Châu, nàng đã có lần hội diện bèn đứng lại chào hỏi :
- A! Phải chăng nhị vị hồi giờ Tỵ phi ngựa như bay trên đường?
Mai Nương dịu dàng :
- Lâu không được chạy đường trường, hai con nghiệt súc ấy hồi sáng vừa được thả lỏng cương là phi bất tử, không thể nào kìm lại được nữa, thành thử chúng tôi tung bụi, vô tình làm phiền quý vị. Xin thứ lỗi.
Lý Tiểu Hoàn cười ròn rã :
- Quả thế, bụi bay mù mịt, tôi phải nép sang đường hồi lâu mới đi, nhưng không sao. Chúng tôi bàn tán lo thay cho người cưỡi.
- Thái thái nói trúng, gia huynh tôi mấy lần suýt té, ghì mạnh e đứt cương, đành ngả người xuống cổ, mặc cho hai nghiệt súc phi tới đâu chúng mệt lử, tự khắc ngừng lại...
Lôi Đại Bàng nhìn thẳng Lã Mai Nương, Cam Tử Long :
- Tráng sĩ và tiểu thư quá khiêm tốn! Riêng tôi nhận thấy nhị vị là kỵ sĩ đại tài.
Biết Đại Bàng là người tinh tường, Cam, Lã đang định chối khéo thì Lý Tiểu Hoàn đã giới thiệu :
- Tôi là Lý Tiểu Hoàn, quả phụ Lôi gia, còn đây là Lôi Đại Bàng, con tôi.
Chẳng hay quý danh...
Cam Tử Long nghiêng mình lịch sự :
- Tiện danh Lã Cam Long, đây là gia muội Cam Nương. Núi Thái Sơn ngay ở trước mắt mà chúng tôi ngu muội không hay, thiệt rất đáng trách. Té ra thái thái là Nữ Bá Vương Lôi giáo đầu phu nhân và hảo hán đây là Lôi công tử, danh vang thiên hạ. Nay hội kiến quả danh bất hư truyền. Trước kia, tiếc rằng qua Hàng Châu hơi trễ thành thử không được dự khán...
Lý Tiểu Hoàn ngắt lời :
- Nhị vị cũng biết vụ Lôi đài?
Lã Mai Nương niềm nở :
- Dạ, đặt chân tới cõi Giang Nam là tức khắc nghe được thiên hạ bàn tán xôn xao về các trận Vô Địch Đài.Anh em tôi liền đến Hàng Châu, không may gặp ngay đúng thời kỳ bọn... nào đó xin hoãn chiến.
Chờ không được, chúng tôi đi Hán Khẩu có chút việc nhà, khi trở lại Hàng Châu thì vụ Lôi đài đã hoàn toàn kết thúc. Đáng tiếc!
Lôi Đại Bàng chờ Mai Nương dứt lời, bèn nghiêm nét mặt :
- Vụ Vô Địch Đài kết thúc bằng sự bất lợi, bất hạnh cho gia đình chúng tôi, chắc chắn nhị vị thừa hiểu theo lời thiên hạ bàn tán?
Cam Tử Long lắc đầu, thản nhiên :
- Biết nói thế nào cho cùng được về sự thiên hạ luận bàn? Mất công trở về Hàng Châu mà không được dự khán giả đả lôi đài, chúng tôi bực mình xuống thẳng Quảng Tây thăm cô mẫu, du ngoạn Lưỡng Quảng cho tới nay mới hồi hương.
Lý Tiểu Hoàn nói :
- Đường xa gặp bạn trường hành còn nhiều điều hàn huyên. Xin phép cất tạm hành trang vào phòng, rồi chúng ta sẽ đàm luận sau.
- Xin Lôi phu nhân tự tiện.
Trong khi cất hành trang, võ khí vào phòng. Lôi Đại Bàng bảo thân mẫu chàng :
- Sao mẫu thân dễ tin thế? Hai người ấy quắc thước hiên ngang, biết đâu họ chẳng là môn đồ Thiếu Lâm hay là một võ phái nào nghịch với chúng ta?
- Chà! Nếu họ nghịch với chúng ta thì khi nghe mẹ xưng danh, nét mặt họ đã đổi khác. Trái lại, ngôn ngữ họ rất khác nhau, tánh tình điềm đạm, cử chỉ lịch lãm đàng hoàng, dầu thuộc môn phái nào, chắc cũng không phải nghịch với ta.
Lôi Đại Bàng vẫn không đồng ý :
- Thoáng trông, cặp nam nữ ấy kỵ mã rất tài tình, vậy câu chuyện ngựa bất kham ấy tất ẩn ý gì. Bởi thế con không tin. Mẹ con ta bàn tính với nhau đó thôi, gian hay ngay thì họ làm chi nổi mình.
Mẹ con Tiểu Hoàn khóa cửa phòng, trở ra mời Cam, Lã sang tửu điếm bên dùng bữa luôn thể, nhưng Song hiệp từ chối vì đã ăn rồi.
Chờ họ đi khỏi, Mai Nương bảo Tử Long :
- Sư huynh à, chắc thế nào bọn Cao Tấn Trung cũng sẽ theo Lý Tiểu Hoàn sang đây dò xét, xem chúng ta là hạng nhân vật nào đây!
- Có lẽ. Muốn làm quen với họ, ta phải chịu mất thì giờ mới được. Xét bề ngoài Lý Tiểu Hoàn tánh nết còn dễ chịu, không như Lôi Đại Bàng, chao ôi! Nét mặt khinh khỉnh coi khó chịu quá đa! Chắc nội bọn cũng không hơn gì gã.
Chúng ta làm quen vì mục đích dò xét sự liên hệ giữa ngọn giáo của Tăng Tòng Hổ và ngọn giáo Tây Khương như thế nào. Ngoài ra cần chi cá nhân họ!
Tính việc chịu chuyện, Song hiệp ra ngoài gọi tiểu nhị pha trà uống chờ. Nhưng trái với dự đoán, chỉ có mẹ con Tiểu Hoàn trở lại.
Họ Lý đon đả :
- Hành trình mệt nhọc, nhị vị chưa đi nghỉ sao?
Mai Nương đáp :
- Còn sớm, mới chợt tối. Mời thái thái và Lôi nhân huynh ngồi chơi dùng trà.
Tự nhiên, hai người đối diện với Song hiệp, Lã Mai Nương gợi chuyện :
- Chuyến vừa rồi ở Quảng Châu, chúng tôi có dịp coi trận lôi đài Thủy Nguyệt, song tôi cảm thấy vụ Vô Địch Đài Hàng Châu sôi nổi, gay go hơn, Thái thái đồng ý không?
Lý Tiểu Hoàn thẳng thắn :
- Trong vụ Hàng Châu, vợ chồng tôi là vai chánh, còn vụ mới đây, tôi là thân hữu của phe trấn đài, thành thử không chú ý đến ngoại cuộc. Tại Hàng Châu, gia phục và phu tướng của tôi táng mạng, tại Quảng Châu, một mình Ngưu võ sĩ bị sa cơ. Kém sôi nổi vì lưu huyết ít hơn?
Mai Nương mỉm cười :
- Tôi không nhân về điểm lưu huyết, vả lại cái gì phải lưu huyết mới sôi nổi?
Vụ Hàng Châu có tánh chất bao quát thử tài anh hùng thiên hạ hơn là trận Quảng Châu.
Trước câu “Thử Tài Anh Hùng Thiên Hạ”, Lý Tiểu Hoàn chợt nghĩ đến việc Lôi Lão Hổ và chính nàng đã nhận nhiều tiền bạc của Thiết Diện Hổ và sự thiết lập lôi đài không ngoài vấn đề tiền bạc, thiệt ra Lôi giáo đầu đâu có thiết gì đến việc tranh tài thi sức với ai.
Lúc này, tiền bạc nhiều rồi, cha, chồng đã thác, do đó lại gánh thêm một mối thù nhà, nàng sống trên vàng bạc dư dả mà chẳng được nhàn tâm, rảnh trí như xưa.
Cho đến nay, nhiều lúc nàng vẫn tự vấn, tại sao Thiết Diện Hổ đã chịu bỏ nhiều số bạc lớn để “gây” vụ lôi đài? Mục đích gì?
Tuy vậy, việc bất hạnh cho gia đình nàng đã xảy ra. Dầu phải, dầu trái, nàng cũng theo đuổi cho đến cùng mối thù hận cha, chồng nàng đã bị đả tử. Ngay đối với con nàng là Lôi Đại Bàng, nàng cũng chưa cho hay câu chuyện nhận tiền bạc của Thiết Diện Hổ.
Nhác nhìn, Cam, Lã đoán Lý Tiểu Hoàn đang nghĩ ngợi, nhưng không lượng được vì lý do gì thì Lôi Đại Bàng lên tiếng :
- Nếu nhị vị ưa coi các trận giao đầu, nên qua Tô Châu vào dịp Trung thu dự khác Quần Hùng Đại Hội thường niên.
Cam Tử Long hỏi :
- Hình như thái thái và nhân huynh lên đó phải không?
Đại Bàng gật đầu, nói thẳng :
- Nhân huynh chú ý đến chuyện lôi đài Hàng Châu, tất dư hiểu gia mẫu tôi có mối đại thù với một số nhân vật phái Thiếu Lâm. Nay chúng tôi lên Tô Châu không ngoài mục đích dự tranh để được gặp họ.
Tử Long giả đò như không biết chuyện gì :
- Vậy ra những người đả lôi đài Hàng Châu hồi năm ngoái cũng sẽ dự Đại Hội Quần Hùng?
- Không những vậy, nhưng được đánh bọn Thiếu Lâm là tôi hài lòng.
Mai Nương mỉm cười :
- Thù ai đánh người nấy, không lẽ nhân huynh thù luôn cả toàn phái Thiếu Lâm? Quần chúng có thể hiểu lầm là hai võ phái không được hợp nhất.
Đại Bàng cười khẩy :
- Nhất định là không hợp nhất rồi? Không những chỉ hai phái Võ Đang, Thiếu Lâm bất đồng ý và các võ phái khác nữa!...
Nói đến đây, như chợt nghĩa ra rằng đã quá lời, Lôi Đại Bàng nhìn mặt Song hiệp nhận xét, đoạn nói :
- Ý kiến nhị vị thế nào?
Mai Nương lắc đầu thản nhiên :
- Anh em tôi đua đòi tập luyện chút ít võ nghệ tại gia, vô đảng vô phái nên không có ý kiến riêng. Nơi nào thi tài, tranh đấu thì theo dõi mong học hỏi, thế thôi.
Nghe vậy, Đại Bàng vẫn không khỏi ngờ vực Song hiệp. Tư cách, hào khí của hai người biểu lộ quá rõ rệt. Vừa rồi chàng có ý nói thiệt để xem phản ứng của hai người mới quen ra thế nào, nhưng chàng không toại ý trước nét mặt vô tư, thản nhiên thiệt khéo léo của Song hiệp.
Hồi nãy, trong khi dùng bữa tại tửu điếm bên kia, Đại Bàng có thuật việc mới quen hai kỵ sĩ trên đường với bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng và Phùng Huy Hạ.
Cao, Mã, Phùng nóng ruột muốn sang gặp hai người, nhưng Đại Bàng cản ngăn để tự mình dò xét xem cặp nam nữ ấy thế nào, mai sẽ hay.
Bởi vậy sáng hôm sau, trước khi lên đường, bọn Cao Tấn Trung nai nịt xong liền kéo nhau sang tửu điếm bên này tạ sự tìm hiểu Tiểu Hoàn, Đại Bàng để nhìn tận mặt hai nam nữ kỵ sĩ. Lý Tiểu Hoàn giới thiệu đôi bên.
Song hiệp hết sức thản nhiên, tuy vậy trong thâm tâm cũng không khỏi khó chịu vì hai cặp mắt xoi móc của Cao Tấn Trung và Mã Hùng.
Tấn Trung bất chợt hỏi :
- Hình như tôi đã được gặp nhị vị ở Triệu Khánh phủ?
Biết ý họ Cao định nói gì và muốn thử mình, Cam Tử Long gật đầu :
- Có lẽ, vì chúng tôi đã... ở Triệu Khánh.
Câu nói lơ lửng của Tử Long khiến Cao Tấn Trung không hài lòng. Gã nghi ngờ và kín đáo đưa mắt nhìn Mã Hùng, Lôi Đại Bàng.
Mai Nương cười thầm. Nàng nói :
- Không những chúng tôi qua Triệu Khánh phủ một lần mà còn qua đó tới hai lần.
Mã Hùng giương cặp mắt hổ, thốt một tiếng “A!”, nhưng Mai Nương nói tiếp :
- Đi Quảng Tây không qua Triệu Khánh sao được?
Lý Tiểu Hoàn ngỏ lời mời Song hiệp thuận được cùng đi Giang Nam cho vui. Mai Nương chối khéo :
- Mời thái thái đi trước. Hôm qua, hai con nghiệt súc phi lẹ qua đạp phải đá trồ thành thử một con đau chân, nghỉ một, hai bữa nữa mới lành, chúng tôi đành nán lại đây. Bỏ lỡ cơ hội đồng hành thật đáng tiếc.
Thiệt ra, sau khi bị lỡ đường không gặp Thiết Diện Hổ, Cam, Lã muốn nhân dịp nán lại tửu điếm chờ các môn đồ Thiếu Lâm.
Tiễn bảy người ra đến mé lộ, Mai Nương, Tử Long nhìn theo cho tới khi họ khuất ngàn cây mới lững thững trở vào. Nàng phì cười mà rằng :
- Đánh nhau chí tử, nay vẫn giao hảo như thường!
- Ừ hừ! Cao Tấn Trung, Mã Hùng và hai tên Bạch Dũng, Phương Thất có tin ta đâu. Sự nghi ngờ lộ trên mắt họ.
- Tiểu muội đâu dám nói là họ tin ta! Nực cười ở điểm họ nghi ngờ mà không dám thốt ra một lời nào cả.
Sư huynh nhận rõ cây giáo của Mã Hùng đấy chứ?
- Rõ lắm, môn đồ Tây Khương cũng dùng một thứ giáo. Nay biết chắc chắn tên đại đạo Tăng Tòng Hổ là người võ phái ấy, âu cũng là một ưu điểm cho công việc chúng ta theo dõi bấy lâu rồi đó! Bây giờ sư muội tính sao?
Mai Nương suy nghĩ giây lát :
- Hai con Phi Vân. Hồng Long của ta mạnh hơn ngựa của họ, nếu đi cùng đường tất không tránh được sự tái phùng trên đường. Kỳ đại hội quần hùng còn xa, chi bằng ta trở lại Tứ Trụ Thanh theo lỗi Hồ Nam, Giang Tây may ra gặp kẻ ta theo dõi chăng?
Cam Tử Long khen phải. Chàng hỏi thăm chủ quán chỉ đường đi cẩn thận, rồi cùng Mai Nương lên ngựa đi ngay, bỏ hẳn ý định chờ các hào kiệt Thiếu Lâm.
Nói về bọn Lôi Đại Bàng dong ruổi trên được lên Giang Nam, Mã Hùng nhìn toàn thể bảy con ngựa đang cưỡi, đoạn nói :
- Không hiểu ý kiến của Lý đại vương và các đại ca thế nào, riêng tôi thất bầy ngựa không một con nào khả dĩ so sánh được với hai tuấn mã của anh em họ Lã. Lúc các vị vào tửu điếm, tôi có ra tàu ngựa xem.
Cao Tấn Trung hưởng ứng :
- Mã sư đệ nói trúng ý tôi. Anh em Lã gia tuy cư xử rất tự nhiên, nhưng kỳ thay, tôi vẫn thấy họ không thiệt tâm. Dáng dấp hao hao giống hai dạ khác đã can thiệp cứu mẹ con Phương gia đếm nọ.
Mã Hùng nói thêm :
- Chủ thường đi đôi với ngựa, làm chủ cặp tuấn mã ấy tất chẳng phải người thường!
Lôi Đại Bàng lên tiếng :
- Tôi đâu có tin họ? Căn cứ vào cặp tuấn mã xét chủ thì có hơi quá. Chẳng hạn như chúng ta thừ biết thuật kỵ mã, có khác họ chăng chỉ do điểm không chọn lọc thế thôi.
Mã Hùng nhìn Đại Bàng :
- Kỵ sĩ kiếm khách giang hồ thường ưu điểm chọn lọc hảo mã. Anh em Lã gia không những dùng tuấn mã mà còn sử dụng trường kiếm. Vậy “kiếm, mã” coi như thế nào?
Phùng Huy Hạ gật đầu :
- Mã nhân huynh dạy chí phải. Tôi vẫn tự vấn, tại sao trọ tại Thanh Thiên lầu mà ta không gặp họ chuyến nào cả.
Lý Tiểu Hoàn nói :
- Quý vị mới trọ vài hôm, không gặp họ tưởng chẳng phải là điều lạ. Trọ lầu Thanh Thiên lâu hơn cả mà tôi cũng chỉ thoáng gặp hai ấy vài lần. Nhưng không thể do lẽ ấy mà ức đoán ngay anh em Lã gia là nhân vật này, nhân vật nọ được. Hiện thời, kẻ thù ở ngay trước mắt, tôi buồn một nỗi là chưa làm chi nổi chúng sau bao lần vất vả.
Lôi Đại Bàng trầm ngâm :
- Thế nào cũng phải trở lại Triệu Khánh phủ chuyến nữa. Chờ xem kết quả vụ Quần Hùng ra sao đã.
- Thú thiệt, tôi nhận thức được ý định của Phùng lão sư và gia sư. Tại sao không kéo thẳng đến địa phận Tung Sơn thách Thiếu Lâm tranh tài cao hạ hẳn một trân cho rồi, can chi phải công khai đưa nhau lên Giang Nam? Hoặc giả, nhân trớn Thủy Nguyệt lôi đài Quảng Châu, nhờ Thiết Diện Hổ can thiệp với quan Tri phủ Lục Thọ Vân cho phép môn đồ hai phe tiếp đầu, đỡ phải di dịch đường sá xa xôi!
Phùng Huy Hạ nói :
- Có lẽ nhị vị Đại sư muốn tránh đất Quảng Châu là nơi bè cánh Thiếu Lâm quá đông đảo trước nhân số Võ Đang, Tây Khương có hạn.
Điều thứ nhì, đến thẳng nội địa Tung Sơn là điều tối kỵ. Thắng bại bất thường, lỡ thất trận thật, danh tiếng môn phái sẽ vì một trận đấu mà tiêu tan.
Điều thứ ba, tại Quần Hùng đại hội, anh hùng thiên hạ đông đảo, không ai quen ai, nếu ta thắng về “lực”, sẽ tiếp tranh về “võ thuật”. Một khi toàn thắng, danh môn phái sẽ nổi như cồn trước quần chúng đông đảo đại hội ấy. Bằng như thất bại, chẳng qua là của võ sanh dự thí, không hề hấn gì tới danh dự môn phái. Đó là dụng ý của nhị vị lão sư.
Cao Tấn Trung cười ha hả mà rằng :
- Nếu quả hai đại sư dụng ý như Phùng đại ca vừa luận giải thì sự báo thù cho Lý Ba Sơn, Lôi Lão Hổ, Ngưu Hóa Giao và Lữ Anh Bố bị biến thể mất rồi! Phái các môn đồ cao cấp tranh thủ là dư đủ, can chi huy động hạng bán cao đồ và trung đẳng? Không lẽ đứng giữa thí trường, ta hô đích danh Phương Thế Ngọc hay Hồ Á Kiền thách chúng hay sao?...
Lôi Đại Bàng giảng giải :
- Số là Cao thúc ở xa không hiểu lề lối khảo thí của quan Tổng đốc Tô Châu. Chương trình khảo thí chia ra nhiều cấp bực như việc tranh võ trạng nguyên tổ chức tại Bắc Kinh, thí sinh sẽ tùy ý lựa cấp bực tương đối với tài năng cá nhân. Chỉ khác một điều là trong giải thí Tam Niên do triều đình tổ chức, sĩ tử bắt buộc phải vô đơn cho tiện việc điểm danh. Trái lại, Quần Hùng hội Tô Châu có tánh cách “Giang Hồ Hội” hơn. Hảo hán tứ phương, ai biết thì tự khắc đến tự lương khả năng thi tài. Kẻ kém đòn lực có thể dự thí môn “Quốc Thuật” (võ nghệ), chớ không bắt buộc phải lọc qua phần “Đại lực” mới được trổ tài “kỹ thuật”. Cho nên đã có năm, ta nghe đồn một thí sanh vóc người mảnh khảnh không xử nổi năm, sáu trăm cân mà thẳng một đại lực sĩ chuyển nổi ngàn cân là thế. Còn người nào hữu lực, hữu tài thì cứ việc biểu dương về đủ mọi phương diện, bất lực là không bị gò bó cấm đoán như Bắc Kinh. Lệnh sư và gia sư định ý phái cao đồ tranh thủ với Thiếu Lâm, với việc huy động cấp bực dưới, có lẽ chỉ để không ngừa bất trắc lỡ khi bọn thiếu lâm trở mặt gây lộn với ta chăng.
Mã Hùng cười lớn :
- Nếu vậy, tôi dám chắc không xảy ra chuyện gây gổ chi hết. Cho tới nay, chúng ta tìm đủ cách thách thức, chọc giận, cố ý giao tranh cùng họ mà họ chỉ giao tranh đúng mực để tự vệ, huống hồ trước đại chúng quần hùng, lẽ nào họ tự ý gây hấn cùng ta.
Thấy mọi người tranh luận và có nhiều điều trái ý nhau, Lý Tiểu Hoàn nhỏ tuổi hơn cả, bèn lên tiếng :
- Nhị vị đại sư đã có lệnh triệu thỉnh, chúng ta cứ việc tuân, nhân thể dự kiến Quần Hùng cho biết. Còn việc họ Phương thế nào, mẹ con tôi sẽ tự liệu sau.
Cao Tấn Trung nói :
- Lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng giúp diệt trừ Phương gia báo hận cho Lôi giáo đầu. Nếu đêm nọ không bị hai tên dạ khách bịt mặt cản trở thì sự việc đã hoàn hảo như ý rồi. Tôi bực tức vì cuộc diện biến chuyển, khiến chúng ta tốn nhiều thì giờ mà không toại ý. Cho tới nay, chúng ta những người theo sát nội vụ, biết rõ tình hình hơn nhị vị đại sư, bây giờ tuân một lệnh khác, thành thử bỏ lỡ cơ hội thuận lợi cho việc báo cừu.
Ngày đi đêm nghỉ, ít lâu sau, bảy người lên tới Tô Châu thì vừa đúng ngày mông mười tháng tám.
Cảnh thị thành Tô Châu nhộn nhịp vô cùng, nhất là gần hạn kỳ đại hội.
Ngoài dân cư bản trấn, người ta còn nhận thấy nhiều người từ các nơi về, du khách, sĩ tử lẫn lộn.
Khách sạn, tửu lầu mọi nơi đều chật ních khách trọ, nào xe, kiệu, nào mã, bộ, kẻ qua người lại tấp nập khác thường.
Bánh trái đủ thứ, hoa đăng muôn vạn kiểu, màu sắc lộng lẫy, chấy đầu trong các tiệm. Nam phụ lão ấu nhàn du, mua sắm tấp nập vô cùng. Đến đêm, đèn thắp sáng trưng, màu sắc lung linh huyền ảo, toàn thành Tô Châu là cả một bó bông không lồ muôn hương ngàn tía.
Bảy người hỏi thăm đường đến Thiết xa nang. Dân phố nhác nhìn y phục, võ khí, kiểu cách họ thì biết ngay là họ định đi đâu.
Một người có tuổi hỏi :
- Quý vị đến Anh Hùng quán, phải không?
Cao Tấn Trung mỉm cười, khẽ gật đầu :
- Dạ. Chính thế.
- Xin theo ngả này ra cửa bắc, quý vị sẽ thấy ngay lá đại kỳ chót vót giữa khu nhiều nhà rộng lớn, hoa viên, đó là quán tụ anh hùng tứ khách, cách đó không bao xa là võ trường.
Bảy người thong thả ra khỏi khu vực thương mãi đến Thiết xa nang.
Quả nhiên, có một khu hoa viên rộng nhiều mẫu đất, chung quanh trồng toàn một thứ tòng cực lớn, mái lợp ngói ống cong cong. Trên đỉnh nóc lầu ba, dựng một lá đại kỳ đuôi nheo màu lá mạ, thuê ba đại tự “Anh Hùng Quán” đen tuyền. Chung quanh ngôi đại lầu tam cấp ấy, có nhiều dãy nhà nếp dọc, nếp ngang xen lẫn nào giả sơn, nào đình các nguy nga thập phần đẹp mắt.
Ngay nơi thạch môn dựng phiến đá lớn khắc hai hàng chữ thảo, nét chữ vừa già dặn, vừa mềm mại như phương vù long phi:
Thính tứ xứ anh hùng, lực năng cử đinh.
Hội bát phương hào kiệt, thế khả bạt sơn.
Kế bên phiến đá, có một chiếc mã xa toàn bằng sắt khối không biết nặng là bao nhiêu, nhưng hai bánh xe ăn lún hắn xuống mặt đất. Ở phía bên tả thạch môn, đối diện với chiếc thiết xa, bày một con ngựa cũng bằng sắt đai đới hẳn hòi.
Lý Tiểu Hoàn tặc lưỡi thốt lời :
- Chà! Thiết xa, Thiết mã coi bộ nặng dữ đa! Quan Tổng đốc tượng trưng dũng lực vô địch bằng hai môn thiết khí này hay sao vậy?
Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ lặng lẽ ngắm thiết xa và thiết mã.
Tấn Trung nói :
- Thiết xa chẳng nói làm chi, nhưng thiết mà chắc đúc rỗng. Nếu đắc cỡ ấy có ngàn cân nặng.
Tấn Trung nói :
- Khó chi, gõ thử bụng ngựa sẽ biết đặc hay rỗng.
Nói đoạn, Mã Hùng xuống ngựa, sáu bạn đồng hành cũng xuống theo, cột ngựa vào trụ cây gần đó.
Lúc ấy, các sĩ tử đến trước ra vào cổng quán không ít. Họ thấy bảy người mới tới, người nào cũng hùng dũng khách thường, liền ngừng bước đứng nhìn.
Mã Hùng tiến đến bên thiết mã vỗ mạnh mấy cái vào nơi bụng mà rằng :
- A ha, ngựa rỗng nhưng sắt đúc khá dầy, ít ra cũng nặng ngàn cân!
Một tráng sĩ trạc hai mươi sáu hai mươi tám đứng gần đó nói xen vào :
- Ngựa đúc rỗng thiệt. Nhân huynh ước lượng rất trúng. Mé hông bên kia có đúc hàng chữ cân lượng.
Bọn Cao Tấn Trung bèn đi vòng qua phía sau đọc hành chữ triện, thấy đề “Nhất Thiên Cân Thập Bát Lượng”.
Tráng sĩ kia lại nói :
- Chiếc thiết xa cũng đồng cân đồng lượng với thiết mã.
Bọn Cao Tấn Trung gật đầu, cúi chào xã giao rồi tiến thẳng đến ngôi đình nhỏ bên thạch môn có đề hai chữ “Danh Phòng” hỏi thăm mấy phụ trách ngồi đó. Một người hỏi :
- Quý vị đến dự đại hội?
Bọn Cao Tấn Trung tiến lên, đáp :
- Dạ, hình như Anh Hùng quán thâu nhận các sĩ tử đến trọ?
- Thưa, chính thế. Xin cho biết quý danh để tiện ghi số phòng và tàu ngựa.
Nói đoạn, người phụ trách văn phòng mở cuốc sổ dầy cộm, ghi lên từng người một và ghi hai số phòng vào một tờ giấy có đóng sẵn triện mộc màu son đưa cho Tấn Trung :
- Thỉnh quý vị vào quán có người túc trực sẵn phía trong cổng dẫn lộ và chỉ dẫn mọi điều cần thiết...
Bảy người trở ra dắt ngựa, lần lượt vào quan thạch môn, đưa giấy cho nhân viên túc trực phía trong.
Nhân viên lễ phép nói :
- Thỉnh quý vị anh hùng theo tôi.
Người đó đi trước dẫn bọn Tấn Trung sang dãy nhà bên hữu, lấy hai căn phòng lớn. Tại đây mọi người tháo lấy hành trang, võ khí, trao ngựa cho các mã phu phụ trách, rồi vào nhận phòng bày trí trang nhã, đầy đủ tiện nghi.
Bốn môn đồ Tây Khương Cao, Mã, Phượng. Bạch chung một phòng còn Lý Tiểu Hoàn và hai môn đồ Võ Đang ở chung căn kế bên.
- Muốn giải khát hay dùng bữa, mời quý vị hảo hán sang khu địa lầu trung ương. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đủ thứu thực vật tùy nghi sở thích. Chừng nào cần sai bảo, xin quý vị tự nhiên, chúng tôi thường trực tại đây. Hoặc giả, quý vị muốn ra phố thưởng ngoạn hay đi thăm thú võ trường, xin trao khóa phòng lại cho chùng tôi, hoàn toàn bảo đảm.
Lôi Đại Bàng hỏi :
- Vị phụ trách Anh Hùng quán là ai ở đâu?
- Thưa đó là Âu Dương Tòng Lân và tiểu thư Âu Dương Kim Loan.
- A! Công tử, tiểu thư là hai anh em?
- Dạ, bào huynh, bào muội. Cả hai cùng cháu ruột qua Tổng đốc đại trấn này, cư ngụ ngay tại Anh Hùng quá và luôn luôn túc trực trong đại lầu trung ương.
Bảy người tắm, thay y phục sạch sẽ, đoạn kéo nhau đến đại lầu tìm hai anh em họ Âu Dương.
Lúc đó, trong quầy hàng kê phía trong cùng nhà dưới, một thanh niên diện Mạo vương tượng quắc thước, trạc tuổi hăm bốn, hăm lăm, đang đứng chỉ bảo mấy người phụ thuộc.
Bọn Cao Tấn Trung lượng đoán là Âu Dương Tòng Lân bèn tiến tới xưng danh chào hỏi.
Tòng Lân niềm nở tiếp đón :
- Anh Hùng Quác được hân hạnh vẻ vang tiếp đón quí vị hảo hán. Tôi mới nhận được nộp bổn ghi quý danh. Thỉnh quý vị chọn lựa nơi ngồi vừa ý dưới hay trên lầu cũng được và gọi thực đơn cần thiết.
Lôi Đại Bàng nói :
- Chúng tôi xin phép lên lầu để xem ngắm toàn khu cho thuộc đường.
- Dạ, quý khách cứ tự nhiên.
Bảy người liền lên lầu ba. Từng nào cũng cực kỳ rộng rãi, bày trí trang nhã khéo léo, dần người khó tánh đến đâu cũng phải vừa lòng ưng ý.
Đi vòng quanh các dãy hành lang xem ngắm toàn khu Anh Hùng quán một hồi, bảy người trở vào lựa chỗ ngồi và gọi thực đơn.
Nhàn nhã nhắm nháp, rượu vừa được vài tuần thì hai môn đồ Tây Khương, Võ Đang là Tống Kế Tổ và Địch Tôn Bảo vén rèm bước vào trong lầu.
Lôi Đại Bàng trông thấy trước, nói nhỏ :
- Kìa, Địch, Tống hai sư đệ đã tới.
Tôn Bảo, Kế Tổ mừng rỡ, đi vòng quanh các thồi có khách ngồi vào đến nơi.
Lôi Đại Bàng hỏi :
- Nhị vị hiền đệ tới Anh Hùng quán hồi nào?
Địch Tôn Bảo đáp :
- Được bốn bữa nay rồi. Ghê thiệt! Vừa đến nói, quí vị đã nhậu nhẹt linh đình thế này. Ngồi trên lầu ba khiến bọn tôi đi kiếm thấy mồ!
Lội Đại Bàng vỗ vai Địch Tôn Bảo mà rằng :
- Bộ nhị vị hiền đệ biết chúng tôi tới đây rồi sao?
Hai người mới đến kéo ghế ngồi. Địch Tôn Bảo ngồi bên Lôi Đại Bàng, gã nói :
- Chúng tôi ở cả căn nhà phía Đông chờ các sư huynh.. Vừa rồi ra quán môn hỏi thăm người phụ trách danh phòng mới biết là sư huynh đã tới và lên đây kiếm.
Cao Tân Trung hỏi Tống Kế Tổ :
- Hiện thời có bao nhiêu người ngụ tại Anh Hùng quán?
Họ Tống đáp :
- Đồng đạo Võ Đang sơn năm người mà đây là Địch Tôn Bảo đại ca. Còn Tây Khương có Lương Trí Vinh, Ngụy Tiết Khánh, Tiêu Khiết và tiểu đệ.
- Sư phụ hiện trọ ở đây?
- Sư phụ, Phùng sư trưởng và Thiên Lũy sư huynh ở cả Bát Tiên Am bên Trường kiều.
Cao Tấn Trung tươi hẳn nét mặt nhìn Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng mà rằng :
- Hay quá! Không ngờ Bạch Mi sư phụ cho cả Thiên Lũy sư huynh đi theo.
Lý Tiểu Hoàn hỏi :
- Vấn đề thao luyện ở Anh Hùng quán như thế nào?
Tống Kế Tổ đáp :
- Chu đáo lắm. Mỗi một dãy nhà có sáu phòng ốc là một khu riêng đệ nhất đệ nhị... Mỗi khu có một đình riêng biệt, rộng rãi, đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc thao luyện. Nếu không đồng môn phái hay đồng bọn, các anh hùng hảo hán cứ việc chia ra thì giờ mà tập luyện cho khỏi đố kỵ.
Chúng tôi ở khu Đệ cửu, chín người choán bốn phòng. Hiện còn dư hai, quý vị nên thiên sang đó ở cùng cho tiện.
Mọi người đều đồng ý khen phải.
Dùng bữa xong, bảy người trở về phòng, yêu cần nhân viên phụ trách cho thiên sang khu Đệ cửu vì lẽ các môn hữu ở cả bên đó. Có bảy con ngựa cũng phải đổi tàu sang khu Đệ cửu.
Vì bọn Cao, Mã, Phương, Bạch chưa qua Võ Đang sơn chuyến nào, Lôi Đại Bàng giới thiệt liền với các sư đệ Thạch Cẩm Bá, Mã Mạnh Thái, Tào Thiên Báo.
Mẹ, con Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng ở chung một phòng, còn mọi người chia nhau choán toàn khu với sự ưng chuẩn của Âu Dương Tòng Lân quan chủ, Lôi Đại Bàng hỏi thăm Địch Tôn Bảo :
- Môn đồ Thiếu Lâm đã tới chưa? Có các võ phái nào khác nữa không?
- Anh Hùng quán rộng lớn, sĩ tử rất đông, vả lại tiểu đệ không biết mặt họ nên không biết họ ngụ tại khu nào?
Mã Hùng nói :
- Khó chi, coi nhờ cuốn sổ ghi danh ngoài quán môn sẽ thấy một vài tên quen biết ngay.
Tống Kế Tổ lắc đầu :
- Sư huynh mới đến, không thuộc lệ luật đó thôi. Sở dĩ Địch đại ca và tiểu đệ hỏi thăm được tên các sư huynh là vì hôm mới tới, chính Phùng Sư trưởng và sư phụ phải nói riêng với người phụ trách ghi danh. Ngoài ra tuyệt đối các nhân viên không khi nào chấp thuận sự dò hỏi tên người hoặc môn phái.
Bảy môn đồ mới bèn nhờ Địch Tôn Bảo và Tống Kế Tổ dẫn đường đến Bát Tiên Am bên Trường Kiều để yết kiến nhị vị đại sư.
Lúc đo qua chỗ để Thiết xa và Thiết mã, Địch Tôn Bảo chỉ hai thứ thiết khí ấy mà rằng :
- Từ mấy hôm này, đã có một số hảo hán thách nhau di chuyển thử mà chưa một ai cử nổi.
Lôi Đại Bàng hỏi :
- Họ thách để làm chi?
- Nghe nói tại võ trường còn có mấy thứ tạ nặng dư ngàn cân nên họ thách nhau chơi. Người này thử, người kia cũng muốn thử xem sao.
- Hừ! Tạ ở võ trường nặng đến một ngàn một trăm năm mươi cân như ở Võ Đang sơn là cùng chứ gì?
- Ồ, hơn thế. Vị thanh niên tráng sĩ trưởng quán nói rằng có thứ tạ nặng tuyệt đối một ngàn ba trăm cân. Đó là một thạch phiến lớn chớ không đục theo hình thức đại đảnh, trái tạ hay bánh xe.
Cao Tấn Trung nói :
- Thế thì quá lắm. Bên Tây Khương chúng tôi, hai bánh xe nặng nhất cũng chỉ đúng cân lượng tuyệt đối hiện lưu dụng bến Võ Đang. Thú thiệt, Mã sư đệ và tôi không cử được quá hai lần.
Nghe Cao Tấn Trung nói vậy, Lôi Đại Bàng kín đáo đưa mắt nhìn Phùng Huy Hạ. Chàng hỏi Cao, Mã hai người :
- Một thạch phiến đồng cân lượng ấy, nhị vị cử được không?
Mã Hùng nói :
- Cao huynh vừa nói về “tạ” và “bánh xe” “lên” được một thạch phiến nặng như vậy tất mất công phu nhiều hơn, dĩ nhiên khó khăn hơn. Lôi đại ca dư hiểu bởi lẽ thạch phiến không có chỗ cầm dễ dàng, khó bề tập trung được toàn lực và hai vai và hai cánh tay.
Lôi Đại Bàng im lặng gật đầu.
Đến Bát Tiên Am, Bạch Mi và Phùng Đạo Đức nói cho bảy môn đồ mới tới biết rằng Thiêt Diện Hổ có qua Võ Đang sơn và hiện thời ngụ tại Lưu gia khách sạn, Lộ Tủy Tiên đình. Trong trường hợp cần chống đối với phe Thiếu Lâm tự, mọi người cứ việc thẳng tay khỏi lo ngại về vấn đề can thiệp của nhà hữu chánh địa phương.
Ngoài ra hai phái Tây Khương, Võ Đang hiệp nhất, còn có hậu thuẫn thân hữu của một số môn đồ Không Động say máu sẽ tới Tô Châu. Như vậy, phe nhà hoàn toàn đầy đủ về “phẩm” cũng như về “lượng” và luôn vả về “thế” nữa.
Biết nơi cư ngụ của Thiết Diện Hổ, Lý Tiểu Hoàn bảo riêng với Lôi Đại Bàng :
- Mẹ ở Anh Hùng quán không ích lợi gì, chi bằng mẹ qua ngụ bên Lưu gia quán cho tiện việc trực tiếp với Thiết Diện Hổ thúc thúc, con nghĩ sao?
Đại Bàng khen phải, ngỏ ý ấy với mọi người.
Bạch Mi, Phùng Đạo Đức đang lo về sự hiện diện của nàng tại Anh Hùng quán lỡ gặp Phương Thế Ngọc, nàng không nén được tức giận gây gổ chăng, nên nhân cơ hội ấy Bạch Mi lão sư nói ngay :
- Đã vậy, điệt nữ nên qua bên khách sạn Lưu gia ngay. Lôi hiền đồ sẽ chuyển hành trang tới đó sau.
Phùng Đạo Đức cũng căn dặn các môn đồ :
- Nghe nói hai anh em quán trưởng là hào điệt của quan Tổng đốc, họ có nhiệm vụ triệt để giữ an ninh trật tự khu Anh Hùng quán, ta yêu cầu các hiền đồ vì danh dự môn phái tránh hết mọi hiềm khích, tôn trọng luật lệ nghen.
Trên đường trở về Anh Hùng quán, Mã Hùng nói với các đồng bạn :
- Vì sự hiềm khích với phe Thiếu Lâm, chúng ta mới phải lên cả đây, nay nhị vị Sư trưởng lại nghiêm cấm, khuyên chúng ta tránh mọi gây gổ với bọn Thiếu Lâm, chẳng hóa ra trái ngược lắm ru?
Lôi Đại Bàng mỉm cười :
- Sư trưởng cấm bọn ta tự kỷ gây lộn, nhưng người đâu có ngăn ta không được chống đối lại một khi kẻ khác gây với ta đâu? Phải không Phùng sư đệ?
Phùng Huy Hạ gật đầu :
- Trong một khu tụ họp toàn mãnh hán, mỗi người một khác, tính tình nhu hay cương bất tương đồng, tự kiềm chế mà vẫn phải toàn vẹn danh dự cá nhân, danh dự môn phái kể cũng khó lắm đa!
Về đến Anh Hùng quán thì trời đã xế chiều. Lúc đó một số sĩ tử khá đông đang đứng cả trước thạch môn thách đố nhau và bổ thử thiết xa, thiết mã.
Toàn cảnh trông thiệt nực cười. Các sĩ tử nhỏ thó có, gầy guộc ốm nhom cao lênh khênh có, mập lùn có, và có cả lực lưỡng trượng phu, nhưng chắc khác chi châu chấu đã xe, chuồn chuồn đẩy trụ đá, hai thứ thiết khí nặng nề ấy vẫn trơ trơ không hề nhúc nhích xoay chuyển. Họ đỏ mặt, tía tai, gân cổ lên cũng không xê dịch nổi hai vật nặng nề đó.
Sau cùng, một mãnh hán trạc ngoại tam tuần, râu ria xồm xoàm, diện mặt thô kệch đen thui như Trương Phi đời Hậu Hán, bước tới xắn tay áo lên đến tận khủyu, cất tiếng oang oang mà rằng :
- Quý vị hào kiệt tránh ra, để Triệu mỗ thử sức mà coi! Sá chi con thiết mã này!...
Mọi người vội tản cả ra xung quanh chăm chú xem hảo hán họ Triệu thử dũng lực.
Giữa lúc họ Triệu vừa ghé vai xuống dưới bụng thiết mãn, vòng ngược hai tay ôm tròn lấy chân con vật vô tri vô giác ấy, thì một tráng sĩ cao lênh khênh tên là Văn Tư Đồ tiến lên nói lớn :
- Triệu đại ca đây khoan hãy trổ thần lực, tiểu đệ muốn cá cùng đại ca đây!
Triệu mãnh hán buông tay đứng thẳng lên nhìn anh chàng sếu vườn :
- Tiểu đệ là Triệu Hoài, người Chiết Giang, quý danh chi, muốn cá thế nào?
Văn Tư Đồ xưng danh :
- Tiểu đệ là Văn Tư Đồ, người Giang Tây, nếu đại ca cử nổi Thiết mãn, tiểu đệ xin tam bái kính tôn làm đại huynh, và xin thết một bữa rượu thiệt xứng đáng. Trái lại, đại ca thất bại, tiểu đệ thắng, bốc nổi Thiết mã, đại ca cũng phải chịu điều kiện làm em và phải trả luôn tiền rượu...
Triệu Hoài xoa hai tay vào nhau cười hềnh hệch, đoạn vuốt râu chổi xể hất hàm nói :
- Tỉ dụ cả hai chúng ta cùng thất bại hay cùng thắng thì sao?
- Khó chi điều đó? Thắng thì cùng uống mừng, ai hơn tuổi thì sẽ làm anh. Bằng như thất bại thì xúy xóa vụ thách cá này chớ sao!
Triệu Hoài xua tay lắc đầu :
- Không được! Thua thì cũng đồng ẩm, giao bái đệ huynh mới là tứ hải giai huynh đệ chớ! Mấy khi chúng ta có dịp tụ hội tranh tài hoan hỉ dường này? Vả chăng tiểu đệ đang khát lắm đây!...
Nói đoạn họ Triệu thè lưỡi liếm cặp môi thâm xì mấy cái khiến mọi người chung quanh cùng vỗ tay cười vang.
Văn Tư Đồ cười xòa hưởng ứng :
- À! Thế càng hay. Xin lãnh ý.
Cuộc thách cá vừa xong, bỗng có một thanh niên tuấn dũng từ trong thạch môn bước ra nói lớn :
- Nhị vị tráng sĩ hãy khoan trổ thần lực!
Mọi người quay lại nhìn xem đệ tam nhân đó là ai, thì ra chính là quán trưởng Âu Dương Tòng Lân tước hiệu Truy Phong Tiên Viên.
Phùng Huy Hạ ghé tai Lôi Đại Bàng mà rằng :
- Hồi trưa này, gã ngồi trong quầy, ta nhận xét không được rõ lắm. Chẳng hiểu thực lực gã ra sao, nhưng căn cứ vào dáng điệu cử chỉ, có vẻ “được” lắm hả?
Lôi Đại Bàng gật đầu :
- Phải đó! Gã chịu trách nhiệm điều khiển toàn khu Anh Hùng quán tất chẳng phải người thường. Kìa nghe gã nói gì.
Tiến đền gần, bước đi uyển chuyển như thân beo, Âu Dương Tòng Lân vỗ vào cổ Thiết Mã, nói với Văn Tư Đồ và Triệu Hoài :
- Dẫu nhị vị hảo hán đạt ý hay không, tiểu đệ cũng xin đãi một bữa rượu thiện chí và kính mời quý vị hiện diện ở đây dự luôn thể.
Mọi người hoan hô hảo ý của quán trưởng. Tiếng vỗ tay vang động khiến một số sĩ tử nữa, từ trong quán chạy cả ra dự khán.
Tòng Lân tiếp nói :
- Nào, bây giờ thỉnh nhị vị anh hùng thử sức.
Nói đoạn, chàng lui bước nhường chỗ.
Triệu Hoài cởi bớt mấy nút áo, phanh bộ ngực nở nang, lanh lẹ đến sát bên Thiết mã, toan bộ luồn vai xuống bụng ngựa, vòng tay đỡ hai bên, vận dụng toàn lực đội Thiết mã lên...
Khối sắt nặng nề bắt đầu chuyển...
Mọi người đứng ngoài trầm trồ khen ngợi Triệu mãnh hán thần lực.
Đôi mắt sáng quắc của Âu Dương Tòng Lân nghiêm nghị nhận xét từng cử động nhỏ một của người đang trổ tài.
Nhíu cặp mày chổi xể lại, nét mặt nghiêm trang, Cao Tấn Trung, Mã Hùng chăm chú theo dõi. Đồng thời, Lôi Đại Bàng đưa mắt nhìn Phùng Huy Hạ. Hiểu nghĩa cái nhìn ấy, họ Phùng khẽ lắc đầu, mỉm cười. Sao vậy?
Giữa đám đông, Triệu Hoài gồng hẳn toàn thân, các thớ thịt cánh tay hộ pháp nổi chằng lên như thừng chão.
Thiết mã bắt đầu chuyển... chuyển nữa... hơi gục ra phía trước.
Triệu Hoài chỉnh lại. Thiết mã lại hơi ngả ra phía sau. Triệu Hoài chỉnh nữa. Thiết mã chuyển thẳng, hai chân bên mé Triệu Hoài đã bốc lên khỏi mặt đất nhưng bắt đầu ngả qua bên kia... Họ Triệu cố sức... Thiết mã bốc cao hơn trước chút đỉnh và càng ngả thêm...
Đứng ngoài, một số người la :
- Lên!... Lên nữa!... Khá lắm! Lên...
Rốt cuộc họ la thất thanh :
- Ồ! Chết rồi!...
Cùng lúc ấy, Triệu Hoài cố sức bốc khối sắt nhích cao hơn chút nữa. Thiết Mã đảo hẳn sang bên, đổ nghiêng kéo theo Triệu Hoài!... Nguy hiểm, cánh tay hữu của gã bị khối sắt một ngàn năm trăm cân ấy đè giập nát!
Nhưng không, lẹ như chợp, thanh niên quán trưởng Âu Dương Tòng Lân đứng mé đối diện với Triệu Hoài đã nhảy vụt tới, kịp thời ngăn Thiết mã không cho đổ. Nhờ vậy, Triệu hoài gỡ vai và tay ra khỏi dưới bụng ngựa và thoát hiểm.
Mọi người đổ xô cả lại định ý tiếp Âu Dương Tòng Lân đặt Thiết mã lại như cũ, nhưng viên quán trưởng hào hùng ấy đã thản nhiên bê toàn thân Thiết mã lên khỏi mặt đất, đặt trả lạ đúng chỗ cũ như làm một việc thường ngày, mặt không hề biến sắc, hơi không thở mạnh.
Mọi người rì rào kính phục khen ngợi vị thanh niên công tử anh hùng.
Triệu Hoài mồ hôi toát đầy mặt, bước lẹ tới vài Tòng Lân mà rằng :
- Triệu mỗ khâm phục tài thần lực và tạ ơn cứu nguy.
Nhũn nhặn đáp lễ, Âu Dương Tòng Lân thân mật vỗ vai Triệu Hoài :
- Sá chi điều đó mà nhân huynh phải bận tâm? Chuyển nổi Thiết mã đã là khá lắm rồi đó!
Quay về phía Văn Tư Đồ, Triệu Hoài hỏi :
- Văn đại ca tính sao? “Bốc” hay không bốc? Tiểu đệ xin chịu thua.
Văn Tư Đồ gật đầu, xắn tay áo :
- Bốc chớ! Cố múa rìu qua mắt thợ xem sao.
Nói đoạn, họ Văn vòng tay xá quanh :
- Văn mỗ này thành công hay không xin quý vị lượng tình chớ chê cười nhé.
Tiến thẳng đến bên Thiết mã, Văn Tư Đồ đứng thẳng người hô hấp điều hòa, từ từ tọa bộ ghé vai xuống bụng ngựa.
Lúc đó, Lôi Đại Bàng ghé tai Phùng Huy Hạ nói nhỏ mấy câu, đoạn chàng từ từ đi vòng ra phía bên kia, đứng đối diện với tráng sĩ họ Văn.
Thận trọng hơn Triệu Hoài, Văn Tư Đồ thành công hơn, không ngờ anh chàng “sếu vườn” lại dũng lực dường ấy.
Trước sức mạnh của Tư Đồ, Thiết mã chuyển từ từ, bốc đều lên khỏi mặt đất độ sáu bẩy tấc, bốc nữa, tám tấc rồi chín tấc...
A! Khá quá, có lẽ Văn Tư Đồ thành công. Ai nấy đều im lặng theo dõi... Nhưng Thiết mã không bốc hơn nữa, đứng lưng chừng trong vài phân phút rồi bắt đầu chuệch choạng, lảo đảo...
Biết nguy, Âu Dương Tòng Lân vừa toan tiến tới tiếp tay Văn Tư Đồ thì Lôi Đại Bàng đã đưa tay ra hiệu :
- Công tử để mặc tôi thử coi.
Chàng bước dài tới bên khối sắt, tọa mã, giang hai tay cầm chắc hai đầu gối Thiết Mã, miệng quát :
- Buông!
Theo lời, Văn Tư Đồ thấy toàn thân nhẹ nhõm vội lách ra khỏi vòng nguy hiểm.
Được dũng sĩ chống đỡ, Thiết mã đứng chênh vênh giữa khoảng trống, toàn thân Lôi Đại bàng như một cái bục cho Thiết Mã đứng.
Giữa tiếng reo hò cổ vũ vang động, Địa Bàng đứng thẳng lên, giơ Thiết mã lên khỏi đầu, bước chắc nịch, đi vòng quanh ba lần, đoạn từ từ tọa tấn, hạ Thiết mã xuống y nguyên chỗ cũ, hô hấp điều hòa nhẹ nhàng.
Từ trước mọi người trong Anh Hùng quán đã kéo ra xem đông đảo, không kể những khách qua đường và dân chúng khu Thiết xa nang đứng bao quanh thành vòng rộng. Một lần nữa những tràng pháo tay. Những tiếng hoa hô vang dội toàn khu...
- Dũng sĩ vô địch!
- Đại lực sĩ!
- Thần lực!
- Hạng Võ tái sanh...
Mà quả vậy, Lôi Đại Bàng chỉ khác Sở Bá Vương khi xưa ở sắc mặt chàng đỏ chớ không mai mái, còn toàn thân lực lưỡng, vai u cổ lớn, tuổi mới đôi mươi mà râu ria xồm xoàm, ngực và tay lông lá như con đại hùng.
Nghiêng mình chào cử tọa, Lôi Đại Bàng toàn trở ra chỗ đồng hữu thì Triệu Hoài, Văn Tư Đồ cùng nhiều hảo hán khác đã bu quanh lấy chàng chào hỏi ca tụng.
Âu Dương Tòng Lân rẽ đám đông người vào nói với Lôi Đại Bàng :
- Tôi bái phục thần lực của nhân huynh.
Lôi Đại Bàng đáp :
- Nhân huynh quá khen khiến tôi không khỏi hổ người.
- Đại lực này tất đoạt giải khôi nguyên kỳ thi sang năm tại Bắc Kinh. Giải Tô Châu chẳng qua để chư anh hùng có dịp vui chơi.
- Tôi cũng bái phục nhân huynh trí dũng song toàn.
Sở dĩ Lôi Đại Bàng nói câu ấy vì hồi nãy trông kiểu cách Tòng Lân đỡ Thiết Mã, chàng đã biết vị thanh niên quán trưởng dư sức cử khối sắt nặng nề ấy.
Phân tích một công phu hữu luyện nội ngoại không phải là chuyện dễ. Người quan sát ít nhất cũng phải ở mức luyện tập cao độ mới có thể hiểu thấu tài nghệ người ngoài.
Như lúc khởi đầu, bọn Lôi Đại Bàng biết ngay thực lực Triệu Hoài từ lúc gã mới bắt đầu tọa mã. Họ Triệu có ngoại công, thân thể nở nang mạnh mẽ, khỏe nổi nhất thời, nhưng luật nội công chuyển hơi, vận khí cho đúng mức để làm căn bản cho Ngoại công, quả là Triệu Hoài chưa luyện tới trình độ cao siêu.
Triệu Hoài cao lớn trượng phu, nặng ước chừng độ một trăm hai mươi cân trở lại, cử một khối nặng ngót tám lần hơn cân lượng của gã mà không có căn bản Nội công, dĩ nhiên gã không thể nào chịu nổi sức ép nặng nề ghê gớm của Thiết mã.
Nói về phần Văn Tư Đồ, gã sếu vườn này kém cân lượng hơn Triệu Hoài và có đôi phút Nội công phu, bởi vậy sức chịu đựng của gã khá hơn. Tuy nhiên Triệu Hoài hay Văn Tư Đồ cũng vậy, hai người suýt soát ngang tay, không có căn bản Nội luyện thành thử thất bại ngay. Dầu sao, di chuyển khối sắt nặng nề một ngàn năm mươi cân cũng là một công phu đáng kể rồi.
Cho nên, khi Triệu, Văn hai người thách thức nhau và lúc họ khởi công thử sức, chỉ có năm người nhận xét rõ và lo cho họ nhiều nhất, đó là Âu Dương Tòng Lân, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ, Cao Tấn Trung và Mã Hùng.
Khi còn luyện tập trên núi Lôi, Phùng, Cao, mã đã từng cử hai bánh xe đá có trục ngang nặng tới ngàn hai trăm cân thì sá chi con Thiết mã mà sức nặng còn kém hơn những một trăm năm mươi cân.
Sức nặng kém thiệt, nhưng về hình thể, cử Thiết mã khó hơn cử tạ bánh xe vì không có chỗ cầm nhất định vừa tay, hơn nữa hình thể chỗ nặng, chỗ nhẹ không cân đối, rất khó sử dụng, thành thử khi chuyển cử Thiết mã, Lôi Đại Bàng phải vận dụng Nội, Ngoại công như lúc chàng cử thứ tạ hai bánh xe đá (võ thuật Tùng thư gọi là “Xa Luân Thạch”).
Thời Hậu Minh và triều Mãn Thanh, Võ thuật - Quốc Kỹ - Trung Hoa đang thời toàn thịnh về môn cử tạ cao độ, các phái võ đều sàn sàn như nhau, ngoại trừ Bắc phái Sơn Đông, Côn Luân và Nga Mi còn theo phương pháp cổ truyền Bắc môn đồ sử dụng thạch phiến. Với thạch phiến, người luyện tập cực nhọc hơn, mất công hơn các thứ tạ khác, nhưng một khi thành công thì công phù đều khổ luyện ấy vượt bực không ngờ.
Thoạt đầu, Lôi Đại Bàng cũng như mấy anh em đồng chí chỉ muốn đóng vai khán giả thôi. Nhưng từ lúc quán trưởng Âu Dương Tòng Lân xuất hiện, thì họ Lôi nẩy ra ý kết mối thâm giao. Và giữa khách anh hùng với khách anh hùng không có gì hơn bằng các trổ tài nghệ trên để bắt nhịp cầu tri âm.
Âu Dương Tòng Lân đã được nhiều người trong Anh Hùng quán cũng như dân Tô Châu cảm mến, thì kết giao với nhân vật ấy không phải là một việc thừa.
Chỉ trông họ Âu Dương “hé” trổ công phu khi nhấc Thiết mã lên cứu Triệu Hoài là Lôi Đại Bàng dư hiểu Tòng Lân thuộc cấp bậc nào trong võ giới nên chàng cử Thiết mã để mở đường cho kết giao một cách ngang tay với vị công tử Anh Hùng quán chúng xứ Tô Châu hoa lệ, và sau là gián tiếp nêu danh môn phía Võ Đang.
Cao Tấn Trung, Mã Hùng cũng có ý hành động nêu danh phái Tây Khương và cá nhân, nhưng chủ định hơi trễ thành thử Lôi Đại Bàng đi trước mất rồi, không lẽ nay lại a vào cử thiết mã thêm mất cả sự tự nhiên, nên đành thôi.
Khôn khéo, muốn tránh sự phật lòng của Cao, Mã, Lôi Đại Bàng liền giới thiệu Cao Tấn Trung, Mã Hùng nhấn mạnh điểm hai người đó là môn đồ cao cấp của Tây Khương với Âu Dương Tòng Lân, sau đó mới giới thiệu Phùng Huy Hạ.
Cao, Mã cũng hiểu như vậy.
Tòng Lân hoan hỉ nói trước công chúng :
- Từ vụ nhị vị hảo hán Triệu Hoài, Văn Tư Đồ thi sức cử Thiết mã, nay chúng ta phải uống mừng dũng sĩ Võ Đang sơn. Nào thỉnh quí vị vào cả trung ương lầu, tôi xin đứng chủ tiệc tối nay.
Mọi người hoan hô nhiệt liệt, theo quán trưởng vào đại lầu thì gặp một vị nữ trung hào kiệt từ quầy hàng đi ra.

valentine

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau