Tình sử Vương Chiêu Quân - Hồi 03

Tình sử Vương Chiêu Quân - Hồi 03

sale
Từ Biệt Mẹ Cha

Ngày đăng: 24-02-2017
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá: 8.6/10 với 53937 lượt xem

Để có kinh phí duy trì server, mình sắp gắn quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!!!
Trong vùng Việt Châu có gia đình cuả Lỗ viên ngoại, vợ chồng đều ngoại tứ tuần, gia đình rất giàu có, nhưng chỉ được một con gái tên là Lỗ Kim Định, năm nay vừa tròn mười tám xuân xanh . Kim Định tuy không phải là bậc sắc nước hương trời như Chiêu Quân nhưng nhan sắc cũng vào loại hoa nhường nguyệt thẹn.
Hai tên gia nhân tâm phúc cuả Mao Diên Thọ , sau khi nghe lời chủ dặn dò thì đi hỏi thăm khắp nơi, biết Lỗ viên ngoại giàu có lại có con gái đẹp, liền tìm đến, bảo gia nhân coi cổng rằng:
- Hai chúng tôi là người cuả Mao tể tướng, tới gặp viên ngoại để noí chuyện quan trọng, xin vào báo giùm.
Gia nhân nhà họ Lỗ nghe noí vậy thì vội chạy vào thông báo . Lỗ viên ngoại ngạc nhiên lắm, nhưng cũng phải mời vào . Sau khi phân ngôi chủ khách, Lỗ viên ngoại hỏi:
- Chẳng hay nhị vị tới tệ xá có chuyện chi ?
Tôn Long nhìn quanh rồi noí nhỏ:
- Xin viên ngoại cho gia nhân lui hết, vì đây là chuyện quan trọng.
Lỗ viên ngoại vẫy tay cho gia nhân ra ngoài . Tôn Long thấp giọng:
- Mao tể tướng chúng tôi vâng thánh chỉ tới vùng này tuyển chọn một giai nhân tên Vương Chiêu Quân về triều làm Tây cung quý phi . VQC chính là con gái cuả quan Thái thú Vương Trung . Nhưng quan Thái thú không biết điều với tể tướng chúng tôi, nên Tể tướng chúng tôi biết viên ngoại đây có tiểu thư xinh đẹp muốn giúp đỡ tiểu thư trở thành quý phi, mới sai chúng tôi tới thưa chuyện với viên ngoại . Tuy nhiên...
Tôn Long vừa mới ngập ngừng thì Triệu Hổ đã đỡ lời ngay:
- Tuy nhiên Tể tướng chúng tôi xin viên ngoại đủ một nhìn lạng vàng . Nay mai tiểu thư trở thành quý phi, thiết tưởng viên ngoại nghiễm nhiên trở thành bậc Quốc trượng thì nghìn lạng vàng bây giờ nào có nghiã gì.
Lỗ viên ngoại có vẻ xiêu lòng, nhưng cáo lỗi vào trong chốc lát để bàn tới phu nhân . Lỗ phu nhân cho đây là dịp may hiếm có, bèn sai a hoàn mời Lỗ Kim Định ra để bàn hỏi ý kiến . Lỗ Kim Định đáp:
- Con tuổi còn nhỏ dại, hôn nhân là việc chung thân đại sự, cha mẹ quyết định thế nào con cũng xin vâng.
Lỗ viên ngoại thấy vợ và con đều bằng lòng thì mừng lắm, trở ra cho lệnh bày tiệc lớn để khoãn đải gia nhân Tể tướng . Tiệc tùng nửa ngày mới xong, Lỗ viên ngoại đếm đủ một nghìn lạng vàng, goí lại cẩn thận, nhờ hai người về xin Tể tướng hết sức giúp cho, lại tặng riêng cho mỗi người hai trăm lạng bạc.
Hai gia nhân Tôn và Triệu xin một bức hoa. cuả Lỗ Kim Định để về dâng thánh thượng . Lỗ viên ngoại môt. mặt giữ hai người lại để khoản tiếp, một mặt sai gia nhân mời hoa. sĩ danh tiếng tới nhà, thuê một trăm lạng bạc để vẽ chân dung Lỗ Kim Định, nhưng thêm bớt cho trăm phần diễm lệ.
Có vàng bạc và tranh chân dung, hai tên gia nhân cáo từ Lỗ viên ngoại, rồi thuê xe tới một đia. phương ở gần Việt Châu, Mao Diên Thọ đã chờ sẵn ở đó.
Chủ tớ gặp nhau, hai gia nhân thưa hết moi. chuyện, lại đưa vàng và tranh chân dung Kim Định . Mao Diên Thọ cười sung sướng:
- Hai ngươi quả là đắc lực . Vậy cấp tốc trở lại nhà Lỗ viên ngoại, thuê thuyền hoa rước Lỗ tiểu thư về kinh ngay, nhớ là đừng để cho Vương Trung biết . Hai ngươi có công, nay ta tạm thưởng mỗi đứa một trăm lạng bạc, về tới kinh đô sẽ trọng thưởng thêm.
Noí xong Mao Diên Thọ lấy giấy bút viết một thánh chỉ giả mạo, đại ý nói là tuyển Chiêu Quân làm quý phi, nhưng cha mẹ khỏi phải nhập kinh . Rồi sai một gia nhân khác đem thánh chỉ tới nhà họ Vương.
Vương Trung tiếp thánh chỉ, buồn khổ vô cùng, bèn đem vào cho vợ con xem . Phu nhân cũng rơi lệ . Chiêu Quân xem kỹ thánh chỉ rồi noí:
- Xin cha mẹ bình tâm, con nghĩ đây nhất định là thánh chỉ giả mạo, nhưng không thể không theo . Xin cha mẹ cứ để con nhập cung, gặp thánh thượng, con sẽ hỏi cho ra lẽ . Nếu quả là thánh chỉ giả mạo, con nhất định trừng trị Mao gian thần.
Trong khi đó thì hai gia nhân Tôn và Triệu đã ngầm tới nhà họ Lỗ, thuê thuyền rước Lỗ Kim Định nhập kinh.
Hôm sau thì Mao Diên Thọ sai thuê kiệu tới rước Vương Chiêu Quân . Vương thái thú và phu nhân rơi lệ tiễn con . Chiêu Quân nén lòng noí:
- Thưa cha mẹ, con nhập kinh lần này, nếu quả được tuyển là quý phi thì nhất định sẽ xin thánh thượng cho rước cha mẹ về kinh, vậy xin cha mẹ đừng buồn.
Gia nhân cuả Mao Diên Thọ lại giục lên kiệu cho sớm . Vương Chiêu Quân lạy cha mẹ rồi noí:
- Con có điều sau cùng muốn xin cha mẹ ..
Vương Thái thú bảo:
- Con cứ nói, điều gì cha mẹ cũng bằng lòng.
Vương Chiêu Quân noí:
- Con được biết mẹ đang có tin mừng, vậy nếu nay mai sinh em trai thì nhà họ Vương ta có người nối dõi, xin cha mẹ đặt tên là Vương Kim Hổ . Còn nếu sinh em gái, thì xin cha mẹ đăt. tên là Vương Sính, tự là Trại Chiêu Quân.
Gia nhân họ mao giục một lần nữa . Chiêu Quân gạt nước mắt bước lên kiệu hoa . Vương Thái thú và phu nhân đều khóc . Kiệu ra tới cổng , tên gia nhân cuả họ Mao cười hề hề:
- Tiểu thư vào kinh để làm quý phi, sao lại khóc lóc như thế ?
Noí xong giục phu kiệu chạy mau.
Kiệu đi đường bộ môt. ngày, thì Chiêu Quân xuống thuyền để đi đường thuỷ . Mao Diên Thọ đã chờ sẵn dưới thuyền để tiếp đón.
Bạn đang đọc truyện tại kiemhieptruyen.com

Hồi trước Hồi sau